Novice

Ravnanje z odpadki , 22. 4. 2016

Dan Zemlje preživeli z učenci Osnovne šole Šenčur

V petek, 22. aprila smo poleg Svetovnega dneva Zemlje obeležili tudi praznik Občine Šenčur, ki ga občina praznuje 23. aprila. Poučen in zabaven dan smo preživeli v družbi učencev in vrtčevskih otrok Osnovne šole Šenčur. Izvedli smo vrsto zanimivih delavnic in predstavili tudi naša vozila za odvoz odpadkov, pranje zabojnikov in čiščenje cest. Poudarili smo pomen pravilnega ločevanja odpadkov in posledično odgovornega odnosa do okolja.

Oskrba s pitno vodo , 22. 4. 2016

V naselju Cegelnica boljši delovni tlak pri oskrbi z vodo

V sklopu izgradnje vodovoda Zadraga – Naklo smo izgradili tudi nov povezovalni vodovod (DN 200). Ta bo omogočal, da bomo vodo v naselje Cegelnica distribuirali z višjim delovnim tlakom. Dosedanji delovni tlak, ki je bil pogojen z višino vodohrana Strahinj, je bil za uporabnike zgornjega dela naselja precej nizek.

Ravnanje z odpadki , 22. 4. 2016

Dan zemlje

Danes, 22. aprila praznujemo Svetovni dan Zemlje. Letošnji je že šestinštirideseti. Dan je namenjen osveščanju o pomembnosti varovanja okolja, spodbujanju in dvigu naše okoljske zavesti ter zavedanju o ranljivosti našega planeta.

Praznik Zemlje obeležujemo tudi v Komunali Kranj.  Obiskovalcem ob pravilni oddaji odpadkov v zbirnem centru za ločeno zbiranje v Zarici podarjamo manjše nagrade. Z njimi se želimo zahvalili za odgovorno ravnanje z odpadki.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.