Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Nasveti

Abecednik odpadkov

 

Če med naštetimi odpadki ne najdete odpadka, nas pokličite na telefon 0428113000803555 ali nam pišite na ....

 

Doma odpadno jedilno olje vlijete v plastenke ali v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno embalažo. To začasno hranite v kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, ga odpeljete v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno oddate.

 

Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, olje je prepovedano zlivati v odtok ali kanalizacijo.

 

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro. Če je oprema še uporabna, jo lahko prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje. Med opremo sodijo mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna in elektronska oprema, oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika. Pravočasno sporočite spremembo števila oseb v vašem gospodinjstvu.

 

Odpadke dosledno ločujte in obenem zmanjšajte vaše stroške mešanih odpadkov. Gospodinjstva z manj člani si lahko zabojnik delite. Pred tem morate to s pisno vlogo urediti na Komunali Kranj. Če želite drugim preprečiti odlaganje odpadkov v svoj zabojnik, izberite takega s ključavnico.

 

Obrezane veje, živa meja, večje količine listja in odpadnega sadja sodijo med t. i. zeleni odrez, ki se kompostira ločeno od ostalih kuhinjskih odpadkov. Zato prosimo, da te odpadke pripeljete v zbirni center, kjer bomo poskrbeli, da se bodo ustrezno predelali.

Poskrbite, da bo odpadkov čim manj. Kupujte preudarno in samo tisto, kar potrebujete. 

Izogibajte se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem bodite pozorni pri izbiri čistil in kozmetike. Odločajte se za okolju prijazne izdelke.

 

Izogibajte se nepotrebni embalaži. Hrane ne zavijajte v odvečno folijo ali papir. Raje uporabite plastične posode, ki jih vedno znova lahko uporabite. Izberite povratno embalažo.Izogibajte se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravite z nakupovalno vrečko ali košaro.

 

Podarite stvari, ki jih ne potrebujete. Obiščite prostor ponovne rabe v zbirnem centru Zarica. Kupujte preudarno, v manjših količinah. Pred nakupom pripravite nakupovalni seznam in kupite samo tiste sestavine, ki jih boste potrebovali pri pripravi obrokov v prihodnjih dneh. Bodite pozorni na rok uporabe na izdelkih in kupite samo tisto, za kar ste prepričani, da boste porabili. Bodite inovativni pri pripravi hrane in pri pripravi novega obroka porabite vse ostanke.

 

ravnavnje z odpadki

 

Nasveti uporabnikom za ravnanje z odpadki