Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik komunalnih storitev v občini Medvode

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - vodarine in
  • fiksnega dela - omrežnina voda.

Cene so v EUR.  Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Od julija 2020 do junija 2021 bodo na položnicah zaračunane višje cene s poračunom, nove potrjene cene pa od 1. 7. 2021 dalje.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

Potrjena cena omrežnine oskrbe s pitno vodo od 1. 7. 2020 (uporablja se od 1. 7. 2021)

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Vodarina (m³)

0,4616

9,5 %

0,51

  

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

7,08

9,5 %

7,75

DN 20

7,08

9,5 %

7,75

DN 25

21,23

9,5 %

23,25 

DN 30

21,23

9,5 %

23,25

DN 40

70,77

9,5 %

77,49

DN 50

106,15

9,5 %

116,23 

DN 65

212,31 

9,5 %

232,48

DN 80

353,85 

9,5 %

387,47

DN 100

707,69

9,5 %

774,92

DN 150

1.415,38

9,5 %

1.549,84

DN 200

1.415,38

9,5 %

1.549,84

DN 50/20

106,15

9,5 %

116,23

DN 80/20

353,85 

9,5 %

387,47

DN 100/20

707,69

9,5 %

774,92

DN 150/40

1.415,38

9,5 %

1.549,84

 

Cene omrežnine oskrbe s pitno vodo s poračunom (od 1. 7. 2020-30. 6. 2021)

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Vodarina (m³)

0,4737

9,5 %

0,52

 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

8,36

9,5 %

9,15

DN 20

8,36

9,5 %

9,15

DN 25

25,07

9,5 %

27,45 

DN 30

25,07

9,5 %

27,45

DN 40

83,55

9,5 %

91,49

DN 50

125,33

9,5 %

137,24 

DN 65

250,65

9,5 %

274,46

DN 80

417,75 

9,5 %

457,44

DN 100

835,50

9,5 %

914,87

DN 150

1.671,00

9,5 %

1.829,75

DN 200

1.671,00

9,5 %

1.829,75

DN 50/20

125,33

9,5 %

137,24 

DN 80/20

417,75 

9,5 %

457,44

DN 100/20

835,50

9,5 %

914,87

DN 150/40

1.671,00

9,5 %

1.829,75

  

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Občini Medvode, ki ga je sprejel svet na 10. seji Občinskega sveta,  dne 17. 06. 2020.


V skladu z veljavno metodologijo smo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravili enoten elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cene so v EUR in veljajo od 20. 9. 2018.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,9962 

EUR/m³

9,5 %

1,0908 

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1.8.2014.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Geodetski posnetek (tekoči meter) 1,48 22% 1,81
Vnos posnetka v GIS (kos) 25,22 22% 26,84

Cene so v EUR in veljajo od 8. 8. 2013.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 49,01  22% 59,79 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 64,69 22% 78,92

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 25,65  22% 31,29 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 31,03  22% 37,86 

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 20,52  22% 25,03 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 30,77  22% 37,54 

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 137,21  22% 167,40 
Dolžina 10 do 20 m 139,87  22% 170,64 
Dolžina 20 do 30 m 142,58  22% 173,95 
Dolžina 30 do 40 m 145,40  22% 177,39 
Dolžina 40 do 50 m 148,40  22% 180,97 
Dolžina 50 do 60 m 151,26  22% 184,54 
Dolžina 60 do 70 m 154,33  22% 188,28 
Dolžina 70 do 80 m 157,49  22% 192,14 
Dolžina 80 do 90 m 160,74  22% 196,10 
Dolžina 90 do 100 m 164,10  22% 200,20 

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 152,90 22% 186,54 
Dolžina 10 do 20 m 155,55  22% 189,77 
Dolžina 20 do 30 m 158,27  22% 193,09 
Dolžina 30 do 40 m 161,08 22% 196,52 
Dolžina 40 do 50 m 164,02  22% 200,10 
Dolžina 50 do 60 m 166,95 22% 203,68 
Dolžina 60 do 70 m 170,02  22% 207,42 
Dolžina 70 do 80 m 173,17  22% 211,27 
Dolžina 80 do 90 m 176,43  22% 215,24 
Dolžina 90 do 100 m 179,78  22% 219,33

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 88,21  22% 107,62 
Dolžina 10 do 20 m 90,86  22% 110,85 
Dolžina 20 do 30 m 93,58  22% 114,17 
Dolžina 30 do 40 m 96,39  22% 117,60 
Dolžina 40 do 50 m 99,33  22% 121,18 
Dolžina 50 do 60 m 102,26  22% 124,76 
Dolžina 60 do 70 m 105,33  22% 128,50 
Dolžina 70 do 80 m 108,48  22% 132,35 
Dolžina 80 do 90 m 111,74  22% 136,32 
Dolžina 90 do 100 m 115,09  22% 140,41

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

Ravnanje z odpadki

Pri naši blagajni lahko kupite izdelke za pravilno odlaganje odpadkov.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2011.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Manjše biorazgradljive vrečke za odlaganje bioloških odpadkov (paket 25 vrečk) 1,67  22 % 2,04
7-litrska posoda za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu 2,50  22 % 3,05 
120-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke  0,75  22 % 0,92 
240-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke 0,92  22 % 1,12 

Ostali ceniki