Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Cenik komunalnih storitev v občini Medvode

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - vodarine in
  • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom. 

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

   

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

 21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo.

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2021.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,4616 

EUR/m³

9,5 %

0,51

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

 

Posnetek hišnega priključka na komunalni vod

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 10 m kpl 1 40,00 22 48,80
2. Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 20 m kpl 1 70,00 22 85,40
3.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 30 m kpl 1 90,00 22 109,80
4.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - začetih vsakih naslednjih 10 m nad 30 m kpl 1 10,00 22 12,20
5.  Vnos podatkov priključka v kataster GJI (GIS) kpl 1 50,00 22 61,00

 

Izdelava geodetskega načrta vodovoda in kanalizacije

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje cevovoda dolžine do 100 m se obračuna na enak način kot izmera priključka na komunalni vod (prejšnja tabela) kpl 1      
2. Izmera in evidentiranje od 100 m do 200 m tm 1 1,50 22 1,83
3.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 200 m do 500 m tm 1 1,25 22 1,53
4.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 500 m do 1.000 m tm 1 1,10 22 1,34
5.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 1.000 do 2.000 m tm 1 0,95 22 1,16
6.  Izmera in evidentiranje cevovoda nad 2.000 m tm 1 0,75 22 0,92

 

 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2022.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 63,71 22 % 77,73
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 84,10 22 % 102,60

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 33,35 22 % 40,69 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,34 22 % 49,21

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 26,68 22 % 32,55
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,00  22 % 48,80

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 178,37  22 % 217,61
Dolžina 10 do 20 m 181,83  22 % 221,83
Dolžina 20 do 30 m 185,35 22 % 226,13
Dolžina 30 do 40 m 189,02 22 % 230,60
Dolžina 40 do 50 m 192,84 22 % 235,26 
Dolžina 50 do 60 m 196,64 22 % 239,90
Dolžina 60 do 70 m 200,63 22 % 244,77
Dolžina 70 do 80 m 204,74 22 % 249,78
Dolžina 80 do 90 m 208,96 22 % 254,93
Dolžina 90 do 100 m 213,33 22 % 260,26

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 198,77 22 % 242,50
Dolžina 10 do 20 m 202,22 22 % 246,71
Dolžina 20 do 30 m 205,75 22 % 251,02 
Dolžina 30 do 40 m 209,40 22 % 255,47
Dolžina 40 do 50 m 213,23 22 % 260,14
Dolžina 50 do 60 m 217,04 22 % 264,79
Dolžina 60 do 70 m 221,03 22 % 269,66
Dolžina 70 do 80 m 225,12 22 % 274,65
Dolžina 80 do 90 m 229,36 22 % 279,82
Dolžina 90 do 100 m 233,71 22 % 285,13

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 114,67 22 % 139,90
Dolžina 10 do 20 m 118,12 22 % 144,11
Dolžina 20 do 30 m 121,65 22 % 148,41
Dolžina 30 do 40 m 125,31 22 % 152,88
Dolžina 40 do 50 m 129,13 22 % 157,54
Dolžina 50 do 60 m 132,94 22 % 162,19
Dolžina 60 do 70 m 136,93 22 % 167,05
Dolžina 70 do 80 m 141,02 22 % 172,04
Dolžina 80 do 90 m 145,26 22 % 177,23
Dolžina 90 do 100 m 149,62 22 % 182,54

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Priprava obvestila in obveščanje

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Priprava obvestila in obveščanje 85,00 22 % 103,70

 

Izredna menjava vodomera - krivda uporabnika (zmrznjen, poškodba modula ...)

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 72,50 22 % 88,45
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 93,50 22 % 114,07 

 

Naročilo ogleda odjemnega mesta na željo stranke

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Naročilo ogleda odjemnega mesta             27,25                      22 %                  33,25             

 

Ogled lokacije za novi vodovodni priključek

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Ogled lokacije za novi hišni priključek           35,55 22 %                  43,37

 

Poškodovanje vodovodnega omrežja

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Hišni priključek dimenzije od 1/2" do 1" 65,00 22 % 79,30
Hišni priključek dimenzije 5/4" do 6/4" 125,00 22 % 152,50
Vodovod dimenzije do DN 80 450,00 22 % 549,00
Vodovod dimenzije od DN 100 do DN 150 750,00 22 % 915,00
Vodovod dimenzije od DN 200 1.250,00 22 % 1.525,00
Magistralni vodovod 1.750,00 22 % 2.135,00

 

Ravnanje z odpadki

Pri naši blagajni lahko kupite izdelke za pravilno odlaganje odpadkov.

Cene so v EUR in veljajo od 5. 10. 2023.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Manjše Biorazgradljive vrečke 7 l (25 vrečk) 1,95  22 % 2,38
Biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za bio odpadke, 120 l 1,07  22 % 1,31
Biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za bio odpadke, 240 l 1,31  22 % 1,60
Posoda za zbiranje bioloških odpadkov 7 l 5,00  22 % 6,10
Posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja 3,5 l 5.09 22 % 6,21
Posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja 2,7 l 4.57 22 % 5,58
Stiskalnica za pločevinke 4,10 22 % 5,00

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka