Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadnimi vodami , 29. 11. 2019

Dela na CČN Kranj

Obveščamo, da smo na Centralni čistilni napravi Kranj dne, 26. 11. 2019, pričeli s praznjenjem sekundarnega usedalnika št. 1. Do 29. 11. 2019 moramo izprazniti še sekundarni usedalnik št. 2. V naslednjem tednu se bo po izvedenih delih napolnil sekundarni usedalnik št. 1 in obenem pričel prazniti sekundarni usedalnik št. 3. Postopek se ponovi v tednu 9. do 13. 12. 2019. Dela se zaključijo predvidoma do 18. 12. 2019.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 26. 11. 2019

Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke?

Bodimo pozorni kako ravnamo z odpadnimi vodami in upoštevajmo, da straniščna školjka in odtok ne smeta biti zabojnika za odpadke. Vse kar spustimo v kanalizacijske odtoke, konča v naravi. 

Ravnanje z odpadnimi vodami , 1. 7. 2019

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Šenčur

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2019.  Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2020) veljajo cene s poračunom.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.