Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 5. 2019

Vzdrževalna dela/sanacija na CČN Kranj - 8. 5. 2019

Sporočamo, da bodo jutri, 8. 5. 2019, na Centralni čistilni napravi v Kranju, potekala sanacijska dela. Predvidena je sanacija puščanja bioplina na gnilišču. Sanacija bo potekala tako, da se bo montirala nova objemka/kompenzator (med gniliščem in mešalom), brez prvotno predvidene demontaže mešala. Predvidevamo, da bo na dan sanacije prišlo do motenj oz. izklopa kogeneracije. Sežig bioplina bo ta čas potekal skozi plinsko baklo. Protokol sanacije bo predstavljen na licu mesta pred pričetkom del. Prisoten bo tudi predstavnik proizvajalca mešala.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 31. 1. 2019

Kratek film - področje ravnanja z odpadnimi vodami

Osnovne dejavnosti Komunale Kranj predstavljajo izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med drugim tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Vabimo vas k ogledu filma (1:53 min), ki prikazuje nekaj utrinkov s področja ravnanja z odpadnimi vodami. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.