Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Urejanje sprememb

Skladno z občinskimi odloki nas morate uporabniki sami pravočasno obvestiti o spremembah, ki vplivajo na pravilen obračun komunalnih storitev.
 

Vrste dokumentov za ureditev sprememb

Glede na vrsto spremembe morate predložiti ustrezno uradno dokazilo:

  • Spremembo nosilca obračuna komunalnih storitev uredite s predložitvijo dokazila o lastništvu, saj je nosilec obračuna lastnik objekta. Lastništvo izkažete s kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklepom o dedovanju, izpiskom iz zemljiške knjige,.... 
    Če želite spremeniti le prejemnika računa in nosilec ostaja nespremenjen, zadostuje pisna vloga za spremembo naslovljena na naš poštni ali elektronski naslov ....
     
  • Spremembo števila oseb v gospodinjstvu uredite s predložitvijo potrdila o stalnem ali začasnem bivališču, potrdila o bivanju v domu starostnikov,... 

 

Način urejanja sprememb

Potrebno lahko uredite osebno pri oddelku za obračun (prvo nadstropje, soba 16) na sedežu našega podjetja, s pisno vlogo na naš poštni ali elektronski naslov ....