Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Vloge in obrazci za izdajo soglasij in mnenj

 

Povezave 

V skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili občin lastnic našega podjetja, izdajamo projektne pogoje, smernice, mnenja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadki.

 

Pred samo izvedbo ali spremembo vodovodnega in kanalizacijskega priključka morate pridobiti soglasje. Izdaja teh dokumentov je za vlagatelja brezplačna.

 

Določamo pa tudi pogoje in izdajamo soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo. 

 

Vlogo lahko oddate:

  • v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov vloge@komunala-kranj.si,

  • v pisni obliki osebno v tajništvu na sedežu podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju,

  • v pisni obliki po pošti na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev

Vloga za izdajo mnenja

Vloga za izdajo soglasja (enostaven objekt)

Vloga za vodovodni priključek

Vloga za pridobitev dovoljenja za odvzem vode iz hidranta

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

Poročilo o praznjenju grezničnega blata ali blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v gnojno jamo

 

Obrazci

Dogovor za najem zabojnik/ov pri izvedbi javne prireditve/shoda 

Soglasje za direktno obremenitev SEPA

Identifikacijske oznake in kode SWIFT BIC

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov (word oblika obrazca)

Najem kontejnerja za odvoz odpadkov

 

Povezave

 

 

S podpisom pooblaščene osebe zagotavljamo, da bomo pridobljene podatke uporabljali izključno za namene nemotenega poslovanja podjetja. S podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podpisniki vlog ste dolžni pravočasno posredovati vse spremembe, ki vplivajo na obračun komunalnih storitev. 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka