Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Upravljanje parkirišč

Plačilo parkirnine preko SMS sporočila ali aplikacije ParkMeWise.

 

Parkirišča

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

Komunala Kranj ima v najemu in upravljanju tudi parkirišči Stara Sava in pri Delavskem domu.

 

Na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj, mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija ParkMeWise) ali plačilno-kreditnimi karticami, ki so navedene na parkomatu (vsi parkomati nimajo možnosti plačila s plačilno-kreditno kartico).

 

Parkirna kartica

Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico brezplačnega parkiranja.

 

S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno:

 • eno uro na parkirišču pred stavbo Mestne občine Kranj, na ploščadi »Brioni«, na parkirišču Delavski dom in na parkirnih mestih na Mladinski in Stritarjevi ulici in
 • dve uri na parkirišču »Sejmišče«.

 

Poleg brezplačnega eno ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenih parkiriščih, vam kartica omogoča plačevanje parkirnine na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako vam ne bo potrebno npr. iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja, npr. 1 ura.

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo občine ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju.

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1

 • parkirišče Slovenski trg, pred stavbo Mestne občine Kranj
 • parkirišče Slovenski trg, ploščad »Brioni«

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 • parkirišče Slovenski trg, med »Delavskim domom in Globusom«

Parkirnina za eno uro znaša 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2:

 • parkirišče »Jelenov klanec« (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico ali imetniki abonmajev.

 

 • vzdolžna zunanja parkirna mesta Huje (Likozarjeva ulica)

Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. 

 

Od ponedeljka, 22. februarja 2021, dalje  na parkiriščih Huje zunanje in Huje za zapornico velja nov režim parkiranja. Obe parkirišči sta odslej združeni v enotno in odprto parkirišče, tako da zapornice ne bo več, ob parkiranju pa bo treba vozilo označiti s parkirnim listkom ali s parkirno dovolilnico. 

  

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno za stanovalce starega mestnega jedra z dovolilnico in imetnike abonmajev, vendar morajo svoja vozila ustrezno označiti oziroma mora biti dovolilnica dobro vidna.

 

Še naprej pa velja enak prometni režim: uvoz na parkirišče je s severne strani, izvoz na drugem koncu parkirišča, na parkirnih mestih na Župančičevi ulici pa lahko bočno parkirajo le vozila, ki se pripeljejo iz severne smeri (iz Primskovega oziroma Planine 2 in 3).

 

 • poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko (Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Zdravstveni dom« za zapornico (Kidričeva cesta)

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Huje« (prej za zapornico) (Likozarjeva ulica)

Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. 

 

Od ponedeljka, 22. februarja 2021, dalje na parkiriščih Huje zunanje in Huje za zapornico velja nov režim parkiranja. Obe parkirišči sta odslej združeni v enotno in odprto parkirišče, tako da zapornice ne bo več, ob parkiranju pa bo treba vozilo označiti s parkirnim listkom ali s parkirno dovolilnico. 

  

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno za stanovalce starega mestnega jedra z dovolilnico in imetnike abonmajev, vendar morajo svoja vozila ustrezno označiti oziroma mora biti dovolilnica dobro vidna.

 

Še naprej pa velja enak prometni režim: uvoz na parkirišče je s severne strani, izvoz na drugem koncu parkirišča, na parkirnih mestih na Župančičevi ulici pa lahko bočno parkirajo le vozila, ki se pripeljejo iz severne smeri (iz Primskovega oziroma Planine 2 in 3).

 

 • parkirišče »Čebelica« za zapornico (Cesta 1. maja)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 

 • parkirišče Sejmišče

S parkirnim listkom je prva ura parkiranja brezplačna. S parkirno kartico Mestne občine Kranj sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, vendar največ enkrat dnevno.

Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Mladinski in Stritarjevi ulici

Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno.Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj:

Komunala Kranj upravlja parkirišče »Stara Sava« (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela:

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirnina se ne zaračunava na dela proste dneve.

 

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 EUR na mesec. V primeru neupravičenega vstopa, se ne glede na čas parkiranja, zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 8 EUR.
 • postajališču za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 8 EUR, cena vode - enkratno polnjenje je 0,50 EUR/40 l in priklop na elektriko 0,20 EUR/1kWh.

 

Parkirni abonma

Na spodnjem delu parkirišča "Huje" za zapornico (Likozarjeva ulica), na parkirišču "Sejmišče" in na parkirnih mestih na Mladinski in Stritarjevi ulici je možno pridobiti parkirni abonma (...). Ker je število mesečnih abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogočal pa bo neomejeno parkiranje v tej podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 EUR, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 EUR.

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno - izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja:

 • dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj;
 • dovoljenje za enkraten vstop je 5 EUR. Ta vam omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce;
 • dovoljenje za dnevni dostop je 10 EUR. Ta vam omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.

Do konca leta 2020 se namerava razširiti območje dolgotrajnega plačljivega parkiranja na Gregorčičevi ulici in na Cesti Staneta Žagarja.

 

Če pride do težav ali potrebujete pomoč, pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno – izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce . S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

 

Javni poziv za pridobitev dovolilnice na območju podcon C2-E in C2-D za Gregorčičevo ulico in Cesto Staneta Žagarja. Lastnike oz. najemnike nepremičnin, ki se nahajajo na območju podcon C2-E in C2-D na Gregorčičevi ulici ali na Cesti Staneta Žagarja, obveščamo, da lahko oddajo vlogo za dovolilnice v območju cone 2 od 20. 3. 2020 naprej. Vlogo je mogoče oddati spletni strani https://dovolilnice.kranj.si, osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj v času uradnih ur (v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 ter v petek od 8.00 do 12.30) in po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

 

Obvestilo najemnikom parkirišč v upravljanju Komunale Kranj


Vse najemnike parkirišč v upravljanju Komunale Kranj obveščamo, da smo v času epidemije sledili navodilom v okviru ukrepov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Zaradi ukinitve javnega potniškega prometa, je bilo občanom omogočeno brezplačno parkiranje na parkiriščih v upravljanju Komunale Kranj v Mestni občini Kranj. V skladu z omenjenimi ukrepi najemnikom parkirišč ne bomo zaračunali najemnine za to obdobje (druga polovica marca, april in prva polovica maja). Glede na to, da so bili računi za mesec marec že izstavljeni in poravnani s strani najemnikov, bo preplačana najemnina poračunana pri računu za mesec maj. V mesecu juniju najemniki ne bodo prejeli računa za mesec maj, prvi naslednji račun bo izstavljen julija za mesec junij.

 

Kontakt

Upravljavec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Dežurna številka: 030 610 450

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka