Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Upravljanje parkirišč

  

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.. 

 

Na parkiriščih, na katerih je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s plačilno-kreditnimi karticami, s parkirno kartico Mestne občine Kranj in mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija EasyPark).

 

Parkirna kartica

 

S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno, eno uro na parkirišču Brioni.

 

Poleg brezplačnega eno- ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenem parkirišču, kartica omogoča tudi plačevanje parkirnine na plačljivih parkiriščih Brioni in Zdravstveni dom. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako da, na primer, ni treba iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja.

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirišča – predstavitev javnosti

Mestna občina Kranj od leta 2017 parkiranje ureja z Odlokom o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj. Za ureditev parkiranja je določila javne parkirne površine, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in z odlokom. Mestni svet MOK je določil javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, posamezna območja cone 1, 2 in 3 in območja za pešce. 

 

 

Slika 1: Razdelitev na cone

 

Na javni parkirni površini, so vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina razvidni s prometne signalizacije.

 

Slika 2: Primer prometne signalizacije na javni parkirni površini

 

Voznik, ki parkira vozilo na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine, mora označiti vozilo z dokazilom o plačilu parkirnine, ki mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla na armaturni plošči tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru elektronskega načina plačila parkirnine.

 

Slika 3: Primer prometne signalizacije na javni parkirni površini, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine

 

V coni 1 (velja samo za parkirno območje C1S) je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine z DDV 1,10 evro na uro. Bivalna vozila imajo prepoved parkiranja.

 

Parkirišča v podconi C1-S so namenjena za kratkotrajno parkiranje do dve uri, to so:
•    parkirišče Brioni (na ploščadi Brioni)

 

Prva ura na parkirišču za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Za vsako nadaljnjo uro je cena parkiranja 1,10 evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 • parkirišče Občina (pred stavbo Mestne občine Kranj), parkirišče Delavski Dom (Slovenski trg 6, 7) in parkirišče Globus  (med Delavskim domom in Globusom)

Parkirnina za eno uro znaša 1,10 evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Parkirnina za eno uro znaša 1,10 evro. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Slika 4: Parkirišča v podconi C1-S

  

Tabela 1: Število parkirišč v coni C1-S

 

V coni 2 je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine z DDV 0,70 evra na uro.

Cono 2 delimo na več podcon.

 

Podcona C2-A


 •     parkirišče Sejmišče

S parkirnim listkom sta prvi dve uri parkiranja brezplačni. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,70 evra. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno, brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

 

•    parkirišče Jelenov klanec (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,70 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Stari Cesti

Parkirna mesta lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih  abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Koroški cesti (Dovrtel)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih abonmajev  je parkiranje časovno neomejeno in brezplačno.

 

Slika 5: Parkirišča v podconi C2-A

 

Tabela 2: Število parkirišč v podconi C2-A

 

 

Podcona C2-B

 

•    parkirišče Huje

S parkirnim listkom sta dve uri parkiranja brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico in imetniki parkirnih abonmajev.

 

•     parkirišče Čebelica za zapornico (Cesta 1. maja)

S parkirnim listkom sta dve uri parkiranja brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra s parkirno dovolilnico.

 

 

Slika 6: Parkirišča v podconi C2-B

 

Tabela 3: Število parkirišč v podconi C2-B

 

 

Podcona C2-D

 

 • parkirna mesta na Cesti Staneta Žagarja-1 (od križišča z Oldhamsko cesto do krožišča Bitcoin)

Parkirnina za eno uro znaša 0,70 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Komenskega ulici in na Partizanski ulici

Modra cona do dve uri, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ dve uri, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

 • parkirna mesta cesta Staneta Žagarja 19

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati.

 

Slika 7: Parkirišča v podconi C2-D

 

Tabela 4: Število parkirišč v podconi C2-D

 

 

Podcona C2-E

•     parkirna mesta na Mladinski in Stritarjevi ulici
Parkirnina za eno uro znaša 0,70 evra. Vsaka nadaljnja ura je 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki parkirnih abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Gregorčičevi uliciin Nazorjevi ulici

Parkirnina za eno uro znaša 0,70 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki parkirnih abonmajev.

 

 • Parkirna mesta na Bleiweisovi cesti (pri glavni lekarni)

Modra cona do pol ure.

Brezplačno parkiranje do pol ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ pol ure, nato je treba vozilo odpeljati.

 

 • parkirna mesta pred Nazorjevo ulico 12

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetniki parkirnih abonmajev.

 

 • parkirna mesta pred Zoisovo ulico 2 in Cesti Staneta Žagarja-2 (od krožišča Bitcoin do križišča z Bleiweisovo cesto)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati.

 

Slika 8: Parkirna mesta v podconi C2-E

 

Tabela 5: Število parkirnih mest C2-E

 

  

Podcona C2-F

•    parkirišče Gorenjska banka (poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko, Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,70 evra. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

 • parkirna mesta na Bleiweisovi ulici

 

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro.

 

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

 

 

Slika 9: Parkirišča v podconi C2-F

 

Tabela 6: Število parkirišč v podconi C2-F

 

 

 

Podcona C2-G

 • parkirna mesta na Gosposvetska ulica (Gosposvetska ulica 11, 13, 15, 17 in 19)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic je parkiranje časovno neomejeno.

 • parkirna mesta na Kidričevi cesti (Kidričeva cesta 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36 in 38)

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

 

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 • parkirna mesta na Kidričevi cesti - Mercator (Kidričeva cesta 14A)

Modra cona do dve uri, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

 

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ dve uri, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

Slika 10: Parkirna mesta v podconi C2-G

 

Tabela 7: Število parkirišč v podconi C2-G


 

Podcona C2-H
•    parkirišče Zdravstveni dom za zapornico (Kidričeva cesta)

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,70 evra. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

 

 

Slika 11: Parkirišče v podconi C2-H

 

Tabela 8: Število parkirnih mest v podconi C2-H

 

 

Podcona C2-I

 • parkirna mesta na Zlatem polju -Gosposvetska ulica 3, Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana – Staneta 1, 2, 3, 4, 5 in 7 ter Levstikova ulica 1 in 3  

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

Slika 12: Parkirna mesta v podconi C2-I

  

Tabela 9: Število parkirnih mest v podconi C2-I

 

Podcona C2-J

 • parkirna mesta na Zlatem polju -Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana Staneta 9 in 11 ter Kidričeva cesta 2, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8 in 10 in Koroška cesta 26  

Modra cona do ene ure, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro.

Brezplačno parkiranje do ene ure z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Za imetnike parkirnih dovolilnic za stanovalce in imetnike parkirnih abonmajev je parkiranje časovno neomejeno.

 

 

Slika 13: Parkirna mesta v podconi C2-J

 

Tabela 10: Število parkirnih mest v podconi C2-J

 

Parkirni abonma je možni pridobitiv podconah C2-A, C2-B, C2-D, C2-E, C2-I, C2-J, C2-F, C2-H in C3-G. Ker je število abonmajev omejeno, se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. Vlogo za parkirni abonma lahko oddate na elektronski naslov ... ali na spletni strani https://dovolilnice.kranj.si. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogoča pa neomejeno parkiranje v izbrani podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 evrov. Občinska taksa za mesečni abonma v coni 3 znaša 30 evrov, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 300 evrov.

 

V coni 3 je za osebna vozila in motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa cena parkirnine z DDV 0,50 evra na uro.

 

Podcona C3-G

 • parkirna mesta pred Domom krajanov Primskovo

Modra cona do dve uri, od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro.

Brezplačno parkiranje do dve uri z označitvijo časa prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ dve uri, nato je treba vozilo odpeljati. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih abonmajev.

 


Slika 14: Parkirna mesta pred Domom krajanov Primskovo

 

Tabela 11: Število parkirnih mest pred Domom krajanov Primskovo

 

Podcona C3-P

 • parkirišče na Župančičevi ulici

Parkirišče lahko brezplačno uporabljajo najemniki parkirnih mest. Najemnina za najem parkirnih mest je določena s Cenikom najema pokritih in odprtih parkirnih mest z dne 1. 9. 2020.

 

Slika 15: Parkirišče na Župančičevi ulici

 

Tabela 12: Število parkirnih mest na Župančičevi ulici

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj

 

Komunala Kranj upravlja parkirišče Stara Sava (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela.

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Parkirnina za eno uro znaša 1,10 evrov. Parkirnina se zaračunava od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom; cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 35 evrov na mesec. V primeru neupravičenega vstopa se ne glede na čas parkiranja zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 12 evrov;
 • parkirišču za avtodome; opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 12 evrov, cena vode za enkratno polnjenje je 0,50 €/40 l, priklop na elektriko 0,50 €/1 kWh. 

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

 

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno-izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja.
•    Dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj.
•    Dovoljenje za enkraten vstop stane 5 evrov. Ta omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.

 • Dovoljenje za dnevni dostop znaša 10 evrov. Ta omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v  24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur. Plačilo se poravna predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.


Za pomoč pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno-izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce. S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

 

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Dežurna številka: 030 610 450

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka