Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Upravljanje parkirišč

 

Parkirišča

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..

Komunala Kranj ima v najemu in upravljanju tudi parkirišči Stara Sava in pri Delavskem domu.

 

Na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj, mobilnimi telefoni (SMS ali aplikacija EasyPark). 

 

Mobilno plačevanje parkirnine odslej z EasyParkom

 

Z julijem 2021 je ponudnik mobilnega plačevanja parkirnin na območju Mestne občine Kranj podjetje EasyPark. Dosedanji ponudnik plačevanja parkirnine v MOK je s 30. junijem 2021 prenehal z izvajanjem storitve. Poleg gotovinskega plačila je uporabnikom na voljo še parkirna kartica Mestne občine Kranj ali plačevanje preko poslanega SMS. Novost je uporaba aplikacije EasyPark, ki svojim naročnikom omogoča plačevanje parkirnine po dejanski porabi, podaljšanje na daljavo in pomoč pri iskanju parkirišča, najbližjega našemu cilju.

 

Mobilno plačevanje parkirnine

Kot do sedaj tudi po novem lahko uporabniki plačajo parkirnino na podlagi poslanega SMS. Na parkirni tabli najprej preverimo območje, v katerem smo parkirali svoje vozilo, in posredujemo SMS-sporočilo na številko 031 20 90 20 s svojo registrsko oznako vozila. Deset minut pred potekom parkiranja prejmemo SMS-opomnik in lahko podaljšamo parkirnino na daljavo. Obračunski čas parkiranja je vsaka začeta ura.

 

Drug način mobilnega plačevanja je preko aplikacije EasyPark, ki si jo lahko ob sprejemanju pogojev aplikacije naložimo na svoj telefon in ko parkiramo vozilo, telefon samodejno najde območje, v katerem se nahajamo. V primeru izbire aplikacije se uporabnik odloči za izbiro paketa pri ponudniku, ki se zaračuna poleg cene parkiranja. Postopek pa je potem podoben kot pri plačilu preko SMS, izberemo in potrdimo čas parkiranja. Začetni minimalni čas in obračunski čas parkiranja na vseh parkirnih površinah v Mestni občini Kranj je ena ura. Deset minut pred potekom parkiranja aplikacija pošlje opozorilo in lahko podaljšamo parkirnino na daljavo. Aplikacija izvede plačilo ob zaključku parkiranja. Denarja ni treba nalagati vnaprej. V aplikacijo tako podatke o svoji plačilni kartici ali PayPalu vnesemo le prvič, ob zaključku parkiranja pa prejmemo davčno potrjen račun na svoj elektronski naslov oziroma ga lahko prenesemo s spletne strani ponudnika

 

Z uravnoteženim parkirnim ekosistemom, kjer vsak voznik z lahkoto najde parkirno mesto, omogočimo bolj zeleno in za bivanje prijetnejše mesto. Parkirišča so vidna na mednarodnem zemljevidu, ki omogoča podrobno iskanje parkirišč po posameznih mestih, saj je to najbolj razširjena aplikacija v Evropi: uvedli so jo v več kot 35 slovenskih mestih (na Gorenjskem poleg Kranja še na Bledu, v Kranjski Gori, Škofji Loki, Tržiču in Železnikih) in v več kot 3200 mestih v Evropi.

Dosedanji ponudnik plačevanja parkirnine v MOK ParkMeWise je s 30. junijem 2021 prenehal z izvajanjem storitve. V primeru dobroimetja naj uporabniki kontaktirajo ponudnika neposredno na ....

 

Plačilne kartice

Trenutno je na večini parkomatov na območju Mestne občine Kranj možno plačevanje tudi s parkirno kartico, medtem ko z bančnimi karticami zaradi različnih tehnoloških platform do nadaljnjega ni možno. V letu 2022 predvidevamo postopno zamenjavo parkomatov z vgrajeno NFC, ki bo ponovno omogočila plačilo tudi z vsemi vrstami plačilnih kartic.

 

Letak_mobilno plačevanje preko aplikacije EasyPark

Video predstavitev_delovanje aplikacije EasyPark

 

Parkirna kartica

Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico brezplačnega parkiranja.

 

S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat dnevno:

 • eno uro na parkirišču pred stavbo Mestne občine Kranj, na ploščadi »Brioni«, na parkirišču Delavski dom in na parkirnih mestih na Mladinski in Stritarjevi ulici in
 • dve uri na parkirišču »Sejmišče«.

 

Poleg brezplačnega eno ali dvournega parkiranja na zgoraj navedenih parkiriščih, vam kartica omogoča plačevanje parkirnine na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo. Parkirno kartico imate vedno pri roki, tako vam ne bo potrebno npr. iskati ustreznih kovancev ali uporabljati mobilnega telefona za plačevanje parkirnine. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja, npr. 1 ura.

 

Parkirna kartica Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo občine ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju.

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1

 • parkirišče Slovenski trg, pred stavbo Mestne občine Kranj
 • parkirišče Slovenski trg, ploščad »Brioni«

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj, vendar največ enkrat dnevno. Vsaka nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

 

 • parkirišče Slovenski trg, med »Delavskim domom in Globusom«

Parkirnina za eno uro znaša 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2:

 • parkirišče »Jelenov klanec« (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico ali imetniki abonmajev.

 

 • vzdolžna zunanja parkirna mesta in parkirišče Huje (Likozarjeva ulica)

Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. 

 

Od ponedeljka, 22. februarja 2021, dalje  na parkiriščih Huje zunanje in Huje za zapornico velja nov režim parkiranja. Obe parkirišči sta odslej združeni v enotno in odprto parkirišče, tako da zapornice ne bo več, ob parkiranju pa bo treba vozilo označiti s parkirnim listkom ali s parkirno dovolilnico. 

  

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno za stanovalce starega mestnega jedra z dovolilnico in imetnike abonmajev, vendar morajo svoja vozila ustrezno označiti oziroma mora biti dovolilnica dobro vidna.

 

Še naprej pa velja enak prometni režim: uvoz na parkirišče je s severne strani, izvoz na drugem koncu parkirišča, na parkirnih mestih na Župančičevi ulici pa lahko bočno parkirajo le vozila, ki se pripeljejo iz severne smeri (iz Primskovega oziroma Planine 2 in 3).

 

 • poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko (Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Zdravstveni dom« za zapornico (Kidričeva cesta)

Prva ura parkiranja je brezplačna. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 

 • parkirišče »Čebelica« (Cesta 1. maja)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 

 • parkirišče Sejmišče

S parkirnim listkom je prva ura parkiranja brezplačna. S parkirno kartico Mestne občine Kranj sta prvi dve uri parkiranja brezplačni, vendar največ enkrat dnevno.

Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo imetniki parkirnih dovolilnic za stanovalce ali imetniki abonmajev.

 

 • parkirna mesta na Mladinski in Stritarjevi ulici

Prva ura parkiranja s parkirno kartico Mestne občine Kranj je brezplačna, vendar največ enkrat dnevno.Vsaka nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.Parkirnina se na dela proste dneve ne zaračunava.

 

Parkirišča v najemu in upravljanju Komunale Kranj:

Komunala Kranj upravlja parkirišče »Stara Sava« (Gregorčičeva ulica), ki je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela:

 

Zgornji del parkirišča Stara Sava

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirnina se ne zaračunava na dela proste dneve.

 

Spodnji del parkirišča Stara Sava je namenjen:

 • abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 EUR na mesec. V primeru neupravičenega vstopa, se ne glede na čas parkiranja, zaračuna cena enodnevnega parkiranja v znesku 8 EUR.
 • postajališču za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete. Dnevno parkiranje za avtodome je 8 EUR, cena vode - enkratno polnjenje je 0,50 EUR/40 l in priklop na elektriko 0,20 EUR/1kWh.
 • abonentom, Župančičeva ulica;  cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 EUR na mesec, letna 180 EUR. 

 

Parkirni abonma

Število mesečnih abonmajev je omejeno, zato se pravica dodeli tistemu, ki časovno prej odda vlogo. S parkirnim abonmajem parkirno mesto ni zagotovljeno, omogočal pa bo neomejeno parkiranje v tej podconi. Občinska taksa za mesečni parkirni abonma v coni 2 znaša 40 EUR, letni parkirni abonma z enkratnim plačilom pa 400 EUR. Vrste abonmajev:

 • C2-A (parkirišče Sejmišče in Jelenov klanec),
 • C2-B (parkirišče Huje),
 • C2-D (Cesta Staneta Žagarja od križišča bitcoin do Oldhamske ceste, Gregorčičeva ulica, Partizanska ulica, Komenskega),
 • C2-E (Cesta Staneta Žagarja, Nazorjeva ulica, Mladinska ulica, Stritarjeva ulica),
 • C2-H ( parkirišče pri Zdravstvenem domu). 

 

 

Vstop v staro mestno jedro Kranj

Komunala Kranj upravlja tudi z vstopno - izstopnim sistemom v staro mestno jedro Kranja, ki je območje za pešce in kjer velja naslednji režim parkiranja:

 • dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj;
 • dovoljenje za enkraten vstop je 5 EUR. Ta vam omogoča parkiranje na parkirnih mestih v starem mestnem jedru do 2 uri od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce;
 • dovoljenje za dnevni dostop je 10 EUR. Ta vam omogoča večkratni vstop z vozilom v staro mestno jedro v 24 urah od prvega vstopa. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur od vstopa. Plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje za pešce.

Do konca leta 2020 se namerava razširiti območje dolgotrajnega plačljivega parkiranja na Gregorčičevi ulici in na Cesti Staneta Žagarja.

 

Če pride do težav ali potrebujete pomoč, pokličite na dežurno številko Komunale Kranj, ki je navedena na parkomatih, blagajnah in na vstopno – izstopnih terminalih na vstopu ali izstopu v območje za pešce . S parkirnimi napravami se lahko upravlja tudi na daljavo.

  

Obvestilo najemnikom parkirišč v upravljanju Komunale Kranj


Vse najemnike parkirišč v upravljanju Komunale Kranj obveščamo, da smo v času epidemije sledili navodilom v okviru ukrepov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Zaradi ukinitve javnega potniškega prometa, je bilo občanom omogočeno brezplačno parkiranje na parkiriščih v upravljanju Komunale Kranj v Mestni občini Kranj. V skladu z omenjenimi ukrepi najemnikom parkirišč ne bomo zaračunali najemnine za to obdobje (druga polovica marca, april in prva polovica maja). Glede na to, da so bili računi za mesec marec že izstavljeni in poravnani s strani najemnikov, bo preplačana najemnina poračunana pri računu za mesec maj. V mesecu juniju najemniki ne bodo prejeli računa za mesec maj, prvi naslednji račun bo izstavljen julija za mesec junij.

 

Kontakt

Upravljavec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Dežurna številka: 030 610 450

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka