Aktualno

Ravnanje z odpadki , 14. 10. 2019

Svetovalna stojnica na tekaški prireditvi

V soboto, 12. 10. 2019 smo sodelovali na dobrodelno-rekreativni tekaški prireditvi Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja. Dogodek je bil priložnost za druženje vseh generacij, od najmlajših, šolarjev, tekačev tekmovalcev in rekreativcev do športnih društev ter klubov. Komunala Kranj je na prireditvi poskrbela za odpadke, na svetovalni stojnici pa so obiskovalci lahko izvedeli vse o dejavnostih podjetja, se preizkusili v znanju ločevanja odpadkov in izbrali kakšno izmed koristnih promocijskih publikacij. 

Ravnanje z odpadki , 14. 10. 2019

Preoblikovani ekološki otoki

V skladu s prizadevanji za zmanjšanje in preprečevanje vpliva odpadne embalaže na okolje ter ob upoštevanju zakonodaje, ima Komunala Kranj v načrtu postopen umik zabojnikov/zvonov za plastično in kovinsko odpadno embalažo z ekoloških otokov.

Eden izmed že preoblikovanih ekoloških otokov

Ravnanje z odpadki , 14. 10. 2019

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov - začetek danes, 14. 10. 2019

Uporabnike obveščamo, da danes začenjamo z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj ter Občin Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko.  Prijazno vabljeni, da v času akcije obiščete zbirna mesta in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in časovni razpored akcije. Nevarno odložite na varno.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5