Aktualno

Komunala Kranj , 19. 11. 2019

Uradno pojasnilo o bilančnem dobičku Komunale Kranj

Skupščina javnega podjetja Komunala Kranj je na svoji 37. seji, 4. 9. 2019, na predlog uprave sprejela sklep o razporeditvi bilančnega dobička v višini 1.356.223,31 EUR. Bilančni dobiček je rezultat poslovanja preteklih let, ki pa izhaja predvsem iz naslova izvajanja nekaterih tržnih dejavnosti in nikakor ne iz izvajanja gospodarskih javnih služb oziroma običajnih komunalnih storitev.

Ravnanje z odpadki , 18. 11. 2019

Svetovalna stojnica - 1. dogodek v okviru ETZO 2019

Komunala Kranj skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja z današnjim dnem tudi uradno odpira začetek dogajanja v okviru Evropskega tedna zbiranja odpadkov 2019 (ETZO). Oglasite se lahko na svetovalni stojnici, ki se nahaja pred trgovino ponovne uporabe Kr'štacuna. Izvedeli boste informacije s področja ponovne uporabe, zmanjševanja odpadkov, predelave pohištva in podobne koristne informacije s področja ravnanja z odpadki in ponovne uporabe izdelkov. Ponovno uporabo spremenimo v navado. 

Komunala Kranj , 15. 11. 2019

Komunala Kranj na obisku in obiski pri nas

V četrtek, 14. 11. 2019, je v Biotehniškem centru Naklo potekal dogodek Dan poklicev. Komunala Kranj je bodočim dijakom pripravila predstavitev področij delovanja vseh javnih gospodarskih služb in drugih dejavnosti ter poklicev znotraj podjetja. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5