Skoči na glavno vsebino

Skupaj za boljšo družbo

V našem podjetju smo pridruženi pobudi Skupaj za boljšo družbo, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živimo, zato želimo prispevati k boljši družbi, odgovornejšemu ravnanju in spremembam na bolje za vse nas.

 

Naša cilja sta spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in odgovorno potrošnjo ter ohranjati vodne vire in vas spodbujati k pitju vode iz pipe. V občinah, kjer smo izvajalci oskrbe s pitno vodo, smo lahko hvaležni za zdravo pitno vodo. 

 

 

 

 Pobuda je nastala pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

Manj je več

 

Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov.

Naš čas je zaznamovan z izobiljem, udobjem in pretirano porabo, saj porabljamo tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna pridelati, in med odpadki vsak dan končajo hrana in popolnoma uporabne stvari. Kar naredimo danes, vpliva na naš jutri, zato je prav, da začnemo sprejemati odgovornejše odločitve in ravnati tako, da bodo naši otroci živeli v lepšem in boljšem svetu. 

 

Pomagali vam bodo napotki, zbrani v nepogrešljivem priročniku.

 

Priročnik Manj je več

 

V njem boste našli tudi nasvete za načrtovanje jedilnika, pravilno shranjevanje živil, ponovno uporabo odvečnih izdelkov in tudi za zmanjšanje porabe vode doma. 

 

Vabimo vas, da priročnik podrobneje preberete in se na podlagi nasvetov odločite za majhne in preproste spremembe, ki našega življenja ne bodo postavile na glavo, bodo pa precej pripomogle k temu, da bomo zavarovali naše naravne vire in začeli bolj ceniti to, kar imamo. 

 

Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

 

Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k ustreznemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo kanalizacijskih sistemom in čistilnim napravam ter zmanjšati obremenjevanje okolja.

S tem namenom je v okviru pobude Skupaj za boljšo družbo nastala akcija Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

 

 

Cilji akcije Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak so:

 • seznaniti prebivalce s problematiko odlaganja neustreznih odpadkov v straniščno školjko;
 • seznaniti prebivalce z odpadki, ki so v tem oziru še zlasti problematični, kot so vlažilni in čistilni robčki;
 • spodbuditi prebivalce k ustreznemu ravnanju z odpadki;
 • pritegniti k sodelovanju tudi lokalne organizcije in ustanove.

 

V školjko sodijo le 3 stvari. 

Da, prav ste prebrali. Le tri stvari. V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

 

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir
In kot taki ne sodijo v straniščno školjko. Zakaj so problematični? V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take. Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. 

 

Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.

 

Predstavljajo tudi nevarnost za okolje
Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter tveganje za zdravje ljudi in živali.

 

Kaj ne sodi v straniščno školjko?
Tudi naslednji predmeti ne sodijo v straniščno školjko, temveč v zabojnike za odpadke. Školjka ni smetnjak za:

 

 • vlažilne in čistilne krpe
 • vato, palčke za ušesa
 • olja in maščobe
 • kavne usedline
 • kontaktne leče
 • kondome
 • ostanke hrane
 • zdravila, obliže
 • cigaretne ogorke
 • in druge izdelke.

 

Več informacij na Skupaj za boljšo družbo.*

 

*Skupaj za boljšo družbo je pobuda slovenskih komunalnih podjetij, ki delujejo pod okriljem GZS-Zbornice komunalnega gospodarstva.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka