Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Mestne službe , 8. 1. 2020

Razširitev parkirišča pri zdravstvenem domu

Mestna občina Kranj je v sodelovanju s Komunalo Kranj in Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj pred božičem na območju nekdanje kotlovnice odprla razširitev javnega parkirišča s približno 80 dodatnimi parkirnimi mesti pred Zdravstvenim domom Kranj. Z vzpostavitvijo razširjenega parkirišča se pričakuje, da bo razrešen problem pomanjkanja parkirnih mest pred zdravstvenimi ustanovami za obiskovalce.

Mestne službe , 19. 12. 2019

Brezplačen prevzem soli za posipanje – december 2019

Uporabnike komunalnih storitev Komunale Kranj obveščamo, da lahko v Zbirnem centru Zarica, brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji plačani račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro). V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami.

Mestne službe , 23. 10. 2019

Zabojnik za odpadke v Kokri

Danes je ekipa Komunale Kranj, ki skrbi za javne površine, opazila v Kokri zabojnik za odpadke. Ob "reševanju" le-tega, pa so ob pomoči gasilcev iz Kranja, ki se jim zahvaljujemo za pomoč, naleteli na še nekaj odpadnih trofej, ki v Kokro ne sodijo. Odpadki sodijo v zabojnike in zbirne centre, ohranimo naravo čisto. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.