Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Cenik komunalnih storitev v občini Cerklje na Gorenjskem 

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 

 

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2021.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,4616 

EUR/m³

9,5 %

0,51

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

 

Posnetek hišnega priključka na komunalni vod

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 10 m kpl 1 40,00 22 48,80
2. Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 20 m kpl 1 70,00 22 85,40
3.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 30 m kpl 1 90,00 22 109,80
4.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - začetih vsakih naslednjih 10 m nad 30 m kpl 1 10,00 22 12,20
5.  Vnos podatkov priključka v kataster GJI (GIS) kpl 1 50,00 22 61,00

 

Izdelava geodetskega načrta vodovoda in kanalizacije

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje cevovoda dolžine do 100 m se obračuna na enak način kot izmera priključka na komunalni vod (prejšnja tabela) kpl 1      
2. Izmera in evidentiranje od 100 m do 200 m tm 1 1,50 22 1,83
3.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 200 m do 500 m tm 1 1,25 22 1,53
4.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 500 m do 1.000 m tm 1 1,10 22 1,34
5.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 1.000 do 2.000 m tm 1 0,95 22 1,16
6.  Izmera in evidentiranje cevovoda nad 2.000 m tm 1 0,75 22 0,92

 

 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2022.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 63,71 22 % 77,73
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 84,10 22 % 102,60

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 33,35 22 % 40,69 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,34 22 % 49,21

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 26,68 22 % 32,55
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,00  22 % 48,80

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 178,37  22 % 217,61
Dolžina 10 do 20 m 181,83  22 % 221,83
Dolžina 20 do 30 m 185,35 22 % 226,13
Dolžina 30 do 40 m 189,02 22 % 230,60
Dolžina 40 do 50 m 192,84 22 % 235,26 
Dolžina 50 do 60 m 196,64 22 % 239,90
Dolžina 60 do 70 m 200,63 22 % 244,77
Dolžina 70 do 80 m 204,74 22 % 249,78
Dolžina 80 do 90 m 208,96 22 % 254,93
Dolžina 90 do 100 m 213,33 22 % 260,26

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 198,77 22 % 242,50
Dolžina 10 do 20 m 202,22 22 % 246,71
Dolžina 20 do 30 m 205,75 22 % 251,02 
Dolžina 30 do 40 m 209,40 22 % 255,47
Dolžina 40 do 50 m 213,23 22 % 260,14
Dolžina 50 do 60 m 217,04 22 % 264,79
Dolžina 60 do 70 m 221,03 22 % 269,66
Dolžina 70 do 80 m 225,12 22 % 274,65
Dolžina 80 do 90 m 229,36 22 % 279,82
Dolžina 90 do 100 m 233,71 22 % 285,13

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 114,67 22 % 139,90
Dolžina 10 do 20 m 118,12 22 % 144,11
Dolžina 20 do 30 m 121,65 22 % 148,41
Dolžina 30 do 40 m 125,31 22 % 152,88
Dolžina 40 do 50 m 129,13 22 % 157,54
Dolžina 50 do 60 m 132,94 22 % 162,19
Dolžina 60 do 70 m 136,93 22 % 167,05
Dolžina 70 do 80 m 141,02 22 % 172,04
Dolžina 80 do 90 m 145,26 22 % 177,23
Dolžina 90 do 100 m 149,62 22 % 182,54

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Priprava obvestila in obveščanje

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Priprava obvestila in obveščanje 85,00 22 % 103,70

 

Izredna menjava vodomera - krivda uporabnika (zmrznjen, poškodba modula ...)

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 72,50 22 % 88,45
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 93,50 22 % 114,07 

 

Naročilo ogleda odjemnega mesta na željo stranke

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Naročilo ogleda odjemnega mesta             27,25                      22 %                  33,25             

 

Ogled lokacije za novi vodovodni priključek

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Ogled lokacije za novi hišni priključek           35,55 22 %                  43,37

 

Poškodovanje vodovodnega omrežja

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Hišni priključek dimenzije od 1/2" do 1" 65,00 22 % 79,30
Hišni priključek dimenzije 5/4" do 6/4" 125,00 22 % 152,50
Vodovod dimenzije do DN 80 450,00 22 % 549,00
Vodovod dimenzije od DN 100 do DN 150 750,00 22 % 915,00
Vodovod dimenzije od DN 200 1.250,00 22 % 1.525,00
Magistralni vodovod 1.750,00 22 % 2.135,00

 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Cenik odvajanja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne, 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,48

9,5 %

0,5256

 

OMREŽNINA ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

 

ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,24

9,5 %

0,2628

 

OMREŽNINA ODVAJANJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

 

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. 

 

Storitev odvajanje odpadnih voda

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvajanje (m³)

0,48

9,50 %

0,5256

 

Občina Cerklje na Gorenjskem bo subvencionirala ceno odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin. Subvencija cen velja za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sklep je sprejel Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 13. redni seji dne, 9. 12. 2020, in velja s 1. 1. 2021.

 

 

Subvencionirana cena odvajanje (m³) 1. 1.-31. 12. 2021 v višini

0,24 EUR

9,50 %

0,2628 EUR

Subvencionirana cena odvajanje (m³) 1. 1.-31. 12. 2022 v višini

0,12EUR

9,50 %

0,2628 EUR

 

  

Storitev čiščenje odpadnih voda

V občini Cerklje na Gorenjskem storitev izvaja Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Komunala Kranj zaračunava storitve za njegov račun.

  

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Čiščenje (m³)

0,5231 EUR

9,50 %

0,5728 EUR

 

  

Omrežnina odvajanje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).
 

Moč vodomera

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

DN 15

9,14

9,50 %

10,01

DN 20

9,14

9,50 %

10,01

DN 25

27,43

9,50 %

30,04

DN 30

27,43

9,50 %

30,04

DN 40

91,43

9,50 %

100,12

DN 50

137,14

9,50 %

150,17

DN 65

274,29

9,50 %

300,35

DN 80

457,15

9,50 %

500,58

DN 100

914,30

9,50 %

1.001,16

DN 150

1.828,60

9,50 %

2.002,32

DN 200

1.828,60

9,50 %

2.002,32

DN 50/20

137,14

9,50 %

150,17

DN 80/20

457,15

9,50 %

500,58

DN 100/20

914,30

9,50 %

1.001,16

DN 150/40

1.828,60

9,50 %

2.002,32

 

Omrežnina čiščenje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).

Storitev izvaja Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Komunala Kranj zaračunava storitve za njegov račun.

 

  

Moč vodomera

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

DN 15

2,3053

9,50 %

2,5243

DN 20

2,3053

9,50 %

2,5243

DN 25

6,9159

9,50 %

7,5729

DN 30

6,9159

9,50 %

7,5729

DN 40

23,0530

9,50 %

25,2430

DN 50

34,5795

9,50 %

37,8646

DN 65

69,1590

9,50 %

75,7291

DN 80

115,2650

9,50 %

126,2152

DN 100

230,5300

9,50 %

252,4303

 

Cene odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin veljajo od 1. 1. 2021. Sklep je sprejel Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 13. redni seji, dne 9. 12. 2020.

 

Cene čiščenja na Čistilni napravi Domžale-Kamnik veljajo od 1. 6. 2022. Sklep je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne, 30. 5. 2022.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje (m³)

0,0528

-

0,0528

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/2012, s spremembami. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in Sklepom o potrditvi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel dne 9. 12. 2020 ter veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 30. 5. 2022.

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021.

 

STORITVE ČIŠČENJA

 

Klasifikacijska številka

Cena brez DDV

KPK mg/l

Stopnja DDV

Cena z DDV

Blato iz greznic in mulj iz usedalnikov (m³)

20 03 04

22,90

 

9,5 %

25,08

Blato iz MKČN in KČN

19 08 05

22,90

 

9,5 %

25,08

Vsebina kemičnih WC-jev (m³)

20 03 04

31,90

 

9,5 %

34,93

nizko obremenjene odpadne vode (m³) 

 

11,90

do 1.000

9,5 %

13,03

srednje obremenjene odpadne vode (m³)

 

17,90

nad 1.000

9,5 %

19,60

 

Cene so določene v skladu s 25. členom Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. in sklepa 40. seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. z dne, 15. 9. 2016. Cenik je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo praznjenja greznic in prevozom ostalih odpadnih voda.

 

Sklep o določitvi cen za prevzem odpadnih voda, blata iz greznic in čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj z dne, 24. 12. 2020

 

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

 

 

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

Cene so v EUR in veljajo od  01. 07. 2018.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

 

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,61 9,5% 0,67

 

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo. V objektih, ki so na vodovarstvenih območjih, in v katerih ni prijavljenih oseb in ni merjene porabe vode, se zaračuna za storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami količina porabljene pitne vode 10 m3 mesečno za posamezni objekt.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba/mesec) 2,7450  9,5% 3,0057

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

 

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  0,70 9,5% 0,77

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerklje na Gorenjskem so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in elaboratom, ki ga je svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na 18. seji dne 20. 06. 2018.

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 10. 2014

 

 

Osnovna cena 
brez DDV

Cena s 
30 % popustom
brez DDV 

Cena s 30 %
popustom 
z 9,5 % DDV

Mestna občina Kranj

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Šenčur

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Naklo

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Preddvor

150,45 

105,32 

115,32 

Občina Jezersko

183,95

128,77 

141,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem

177,60

124,32

136,13

 

 

 

Storitev

Cena brez DDV

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

50,83 EUR/uro

Potisna kamera

31,08 EUR/uro

Naprava za dimljenje kanalizacije

28,39 EUR/uro

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

0,78 EUR/m

Dodatek za delo izven rednega delovnega časa*

80,32 EUR/obisk

Nadzor izvedbe kanalizacijskega priključka

 10,70 EUR

*Dodatek za delo izven rednega delovnega časa se obračuna, če naročnik želi, da se storitev opravi  izven našega rednega delovnega časa (sobote, nedelje, prazniki).

 

Cene ne vključujejo DDV. Zaračunava se 22 % DDV.

 

URNA POSTAVKA DELAVCA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

kanalizer (KV), delo ob posebnih pogojih (ura)

11,14

9,5 %

12,20

 

TRANSPORT GREZNIČNIH GOŠČ IN DRUGIH MULJEV

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

transport (ura)

59,91

9,5 %

65,60

 

 

Cenik velja od 1. 5. 2020.

Mestne službe

Cene so v EUR in veljajo od 1. 5.2012.

 

Najem tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodaja sadja in zelenjave v velikih količinah (dan) 7,50  22% 9,15 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v velikih količinah (dan) 5,83  22% 7,11 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v majhnih količinah (dan) 3,75  22% 4,58 
Prodaja izdelkov domače obrti, bižuterije, sveč, cvetja in ostalih neprehrambnih izdelkov (dan) 7,92  22% 9,66 
Prodaja mlečnih in mesnih izdelkov v skrinji (dan) 10,00  22% 12,20 

 

Rezervacija tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodajalec nima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 12,50  22% 15,25 
Prodajalec ima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 7,50  22% 9,15 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2019.

 

Cene veljajo za parkirišča, ki jih upravlja Komunala Kranj d.o.o.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prva izdaja kartice in dovolilnice ter priprava pogodbe 12,30 22% 15,00
Zamenjava kartice 12,30 22% 15,00
Zamenjava dovolilnice 3,28 22% 4,00
Prestavitev nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz 36,88 22% 45,00

Pogrebna dejavnost

Cenik najema groba na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2023, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 2. 2022.

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Enojni grob

26,87

22 %

32,78

Enojni grob ob zidu

35,74

22 %

43,60

Dvojni grob

48,90

22 %

59,66

Dvojni grob ob zidu

68,79

22 %

83,92

Trojni Grob

72,55

22 %

88,51

Trojni grob ob zidu

102,64

22 %

125,22

Četverni grob

95,34

22 %

116,31

Četverni grob ob zidu

132,47

22 %

161,61

Grobnica

103,45

22 %

126,21

Otroški grob

22,84

22 %

27,86

Žarni grob

23,92

22 %

29,18

Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela

94,50

22 %

115,29

 

Sklep o cenah

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2022.

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 

Cena brez DDV 

v EUR 

Stopnja DDV

Cena z

DDV v EUR

Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje)

25,00

22 %

30,50 

Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje)

65,00 

22 %

79,30 

Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje)

25,00 

22 %

30,50

Pokopališče Bitnje - novi del (soglasje)

65,00

22 %

79,30

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

Izdaja soglasja za kamnoseška dela

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Soglasje za kamnoseška dela Mestno pokopališče Kranj in Bitnje

22,00

22 %

26,84

 

Ura delavca

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

PK delavec - pogrebna storitev (ura) *

17,60

9,5 %

19,28

KV delavec - pogrebna storitev (ura) *

19,00

9,5 %

20,81

PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

17,60

22 %

21,48

KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

19,00

22 %

23,18

Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura)

38,00

9,5 %

41,61

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Traktor s priključkom (ura)

38,00

22 %

46,36

Rovokopač (ura)

41,00 

22 %

50,02

Kompresor (ura)

10,50

22 %

12,81

 

Priprava groba

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev)

90,80

9,5 %

99,43

Izkop, priprava in zasip poglobljenega groba

269,25

9,5 %

294,83

Izkop, priprava in zasip navadnega groba

210,25

9,5 %

230,23

Vkop žarne niše in priprava groba

81,70

9,5 %

89,47

Odpiranje žarne niše in priprava groba

46,50

9,5 %

50,92

Izkop malega groba (izkop)

81,70

9,5 %

89,47

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevoz pokojnika - lokalno (ura)

71,50

9,5 %

78,30

Prevoz pokojnika (kilometer)*

1,305

9,5 %

1,43

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)**

1,80

9,5 %

1,98

Prevoz cvetja (ura)

43,50

9,5 %

47,64

Kombi (kilometer)

1,11 

22 %

1,36

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

 Cena z DDV v EUR

Priprava pogrebnega materiala (storitev)

34,40

9,5 %

37,67

Pečatenje vložka za krsto (storitev)

37,75

9,5 %

41,43

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Ureditev pokojnika (storitev)

51,86

9,5 %

56,79

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

231,20 

9,5 %

253,17 

Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev)

258,36 

9,5 %

282,91

Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

117,60

9,5 %

128,78 

Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev)

144,76

9,5 %

158,52

Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

144,11

9,5 %

157,80

Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev)

170,12

9,5 %

186,29

Napis na spominsko obeležje za raztros 

239,00

22 %

291,58

Dodatno potrebni delavec (oseba)

29,50 

9,5 %

32,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

83,60

9,5 %

91,55

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.)

156,80

9,5 %

171,70

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

256,60

9,5 %

280,98

Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika

35,20

9,5 %

38,55

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Organizacija storitev in administracije*

31,30

9,5 %

34,28

Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev)

47,40 

9,5 %

51,91

Hramba pokojnika v hladilni komori in dezinfekcija (dan)

20,72

9,5 %

22,69

Uporaba vežice

61,50 

9,5 %

67,35

Uporaba čajne kuhinje

66,90

9,5 %

73,26

Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev)

23,50  

22 %

28,67

Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)*

22,10

22 %

26,79

Izposoja žalne zastave (dan)

2,30

22 %

2,81

Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)*

31,70

22 %

38,68

Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)*

73,70  

22 %

89,92

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)*

117,15

9,5 %

128,28

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)*

80,55

9,5 %

88,21

Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)*

46,15 

9,5 %

50,54

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve

Kategorija

Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)

 I.

Sobota
(med 7. in 13. uro)

 I.

Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)

 II.

Sobota
(med 13. in 22. uro)

 II.

Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)

 IV.

 

24-urna dežurna služba

 

 

Cena velja od 1. 5. 2023. 

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Cena 24-urne službe/pokojnika*

218,35

9,5 %

239,09

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

Elaborat

Sklep

 

 

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka