Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik komunalnih storitev v občini Cerklje na Gorenjskem 

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Cene so v EUR.  Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Od julija 2020 do junija 2021 bodo na položnicah zaračunane višje cene s poračunom, nove potrjene cene pa od 1. 7. 2021 dalje.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

 

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

  

Potrjena cena omrežnine oskrbe s pitno vodo od 1. 7. 2020 (uporablja se od 1. 7. 2021)

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Vodarina (m³)

0,4616

9,5 %

0,51

  

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

7,08

9,5 %

7,75

DN 20

7,08

9,5 %

7,75

DN 25

21,23

9,5 %

23,25 

DN 30

21,23

9,5 %

23,25

DN 40

70,77

9,5 %

77,49

DN 50

106,15

9,5 %

116,23 

DN 65

212,31 

9,5 %

232,48

DN 80

353,85 

9,5 %

387,47

DN 100

707,69

9,5 %

774,92

DN 150

1.415,38

9,5 %

1.549,84

DN 200

1.415,38

9,5 %

1.549,84

DN 50/20

106,15

9,5 %

116,23

DN 80/20

353,85 

9,5 %

387,47

DN 100/20

707,69

9,5 %

774,92

DN 150/40

1.415,38

9,5 %

1.549,84

 

Cene omrežnine oskrbe s pitno vodo s poračunom (od 1. 7. 2020-30. 6. 2021)

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Vodarina (m³)

0,4737

9,5 %

0,52

 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 15

8,36

9,5 %

9,15

DN 20

8,36

9,5 %

9,15

DN 25

25,07

9,5 %

27,45 

DN 30

25,07

9,5 %

27,45

DN 40

83,55

9,5 %

91,49

DN 50

125,33

9,5 %

137,24 

DN 65

250,65

9,5 %

274,46

DN 80

417,75 

9,5 %

457,44

DN 100

835,50

9,5 %

914,87

DN 150

1.671,00

9,5 %

1.829,75

DN 200

1.671,00

9,5 %

1.829,75

DN 50/20

125,33

9,5 %

137,24 

DN 80/20

417,75 

9,5 %

457,44

DN 100/20

835,50

9,5 %

914,87

DN 150/40

1.671,00

9,5 %

1.829,75

  

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je Sklepom o potrditvi cen občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na 11. redni seji Občinskega sveta z dne 23. 06. 2020. 


V skladu z veljavno metodologijo smo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pripravili enoten elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cene so v EUR in veljajo od 20. 9. 2018.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,9962 

EUR/m³

9,5 %

1,0908 

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1.8.2014.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Geodetski posnetek (tekoči meter) 1,48 22% 1,81
Vnos posnetka v GIS (kos) 25,22 22% 26,84

Cene so v EUR in veljajo od 8. 8. 2013.

 

Urne postavke delavcev

 Cena z DDVStopnja DDVCena z DDV
Polkvalificiran (PK) - ura 13,75  22% 16,78
Kvalificiran (KV) - ura 17,05  22% 20,80
Srednješolsko kvalificiran (SS) - ura 21,78  22% 26,57
Specialist (VŠ) - ura 29,70  22% 36,23

 

Storitve vozil

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Servisno vozilo - km 0,43  22% 0,52
Multicar - km 0,53  22% 0,65
Kombi vozila - km 0,31  22% 0,38
Minibager CAT, do 3 t - h 12,00  22% 14,64

Cene so v EUR in veljajo od 8. 8. 2013.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 49,01  22% 59,79 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 64,69 22% 78,92

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 25,65  22% 31,29 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 31,03  22% 37,86 

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 20,52  22% 25,03 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 30,77  22% 37,54 

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 137,21  22% 167,40 
Dolžina 10 do 20 m 139,87  22% 170,64 
Dolžina 20 do 30 m 142,58  22% 173,95 
Dolžina 30 do 40 m 145,40  22% 177,39 
Dolžina 40 do 50 m 148,40  22% 180,97 
Dolžina 50 do 60 m 151,26  22% 184,54 
Dolžina 60 do 70 m 154,33  22% 188,28 
Dolžina 70 do 80 m 157,49  22% 192,14 
Dolžina 80 do 90 m 160,74  22% 196,10 
Dolžina 90 do 100 m 164,10  22% 200,20 

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 152,90 22% 186,54 
Dolžina 10 do 20 m 155,55  22% 189,77 
Dolžina 20 do 30 m 158,27  22% 193,09 
Dolžina 30 do 40 m 161,08 22% 196,52 
Dolžina 40 do 50 m 164,02  22% 200,10 
Dolžina 50 do 60 m 166,95 22% 203,68 
Dolžina 60 do 70 m 170,02  22% 207,42 
Dolžina 70 do 80 m 173,17  22% 211,27 
Dolžina 80 do 90 m 176,43  22% 215,24 
Dolžina 90 do 100 m 179,78  22% 219,33

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 88,21  22% 107,62 
Dolžina 10 do 20 m 90,86  22% 110,85 
Dolžina 20 do 30 m 93,58  22% 114,17 
Dolžina 30 do 40 m 96,39  22% 117,60 
Dolžina 40 do 50 m 99,33  22% 121,18 
Dolžina 50 do 60 m 102,26  22% 124,76 
Dolžina 60 do 70 m 105,33  22% 128,50 
Dolžina 70 do 80 m 108,48  22% 132,35 
Dolžina 80 do 90 m 111,74  22% 136,32 
Dolžina 90 do 100 m 115,09  22% 140,41

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90 - 100 m.

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število članov gospodinjstva pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
 • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. 

 

Storitev čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje izvaja Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Komunala Kranj zaračunava storitve za njegov račun.

 

Za vse uporabnike - objekti priključeni na Čistilno napravo Domžale-Kamnik

  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Čiščenje (m³) 0,3681 9,50 % 0,4031
Odvajanje (m³) 0,24  9,50 % 0,2628

 

Omrežnina odvajanje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).
 

Moč vodomeraCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
DN 15 9,35 9,50 % 10,24
DN 20 9,35 9,50 % 10,24
DN 25 28,05 9,50 % 30,71
DN 30 28,05 9,50 % 30,71
DN 40 93,50 9,50 % 102,38
DN 50 140,25 9,50 % 153,57
DN 65 280,50 9,50 % 307,15
DN 80 467,50 9,50 % 511,91
DN 100 935,00 9,50 % 1.023,83
DN 150 1.870,01 9,50 % 2.047,66
DN 200 1.870,01 9,50 % 2.047,66
DN 50/20 140,25 9,50 % 153,57
DN 80/20 467,50 9,50 % 511,91
DN 100/20 935,00 9,50 % 1.023,83
DN 150/40 1.870,01 9,50 % 2.047,66

 

Omrežnina čiščenje

Se obračunava glede na zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).

 

 

Moč vodomeraCena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
DN 15 2,2561 9,50 % 2,4704
DN 20 2,2561 9,50 % 2,4704
DN 25 6,7683 9,50 % 7,4113
DN 30 6,7683 9,50 % 7,4113
DN 40 22,5609 9,50 % 24,7042
DN 50 33,8414 9,50 % 37,0563
DN 65 67,6828 9,50 % 74,1127
DN 80 112,8047 9,50 % 123,5211
DN 100 225,6093 9,50 % 247,0422

 

Cene čiščenja na Čistilni napravi Domžale-Kamnik veljajo od 1. 1. 2018. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Za objekte, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje (m³) 0,0528 - 0,0528

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/2012, s spremembami). Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in Sklepom o potrditvi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki ga je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel dne 10. 9. 2015 ter veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 07. 12. 2017.

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preveriite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod. 

 

Cena odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode je sestavljena iz:

 • odvajanja industrijske odpadne vode,
 • čiščenja industrijske odpadne vode,
 • omrežnine odvajanja industrijske odpadne vode,
 • omrežnine čiščenja industrijske odpadne vode.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 10. 2016.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 Cena brez DDVStopnja DDVCene z DDV
Odvajanje industrijske odpadne vode (m³) 0,35 9,5% 0,3832
Čiščenje industrijske odpadne vode (m³​) 0,67 9,5% 0,7336

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE

 Cena brez DDVStopnja DDVCene z DDV
Omrežnina odvajanje (m³) 0,31 9,5% 0,3394
Omrežnina čiščenje (m³​) 0,33 9,5% 0,3613

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju in čiščenju industrijskih  odpadnih voda.

 

Cena odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin je sestavljena iz:

 • odvajanja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
 • čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
 • omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode z industrijskih površin,
 • omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode z industrijskih površin.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Odvajanje industrijske odpadne vode (m³) 0,18 9,5% 0,1971
Čiščenje industrijske odpadne vode (m³​) 0,34 9,5% 0,3723

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 Cena brez DDVStopnja DDVCene z DDV
Omrežnina odvajanje (m³) 0,16 9,5% 0,1752
Omrežnina čiščenje (m³​) 0,17 9,5% 0,1861

 

OSNOVE IN PRAVNE PODLAGE

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. je na svoji redni seji, 15. 9. 2016 sprejel sklep o novih osnovnih cenah storitev odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Cene so v EUR in veljajo od 1.10.2016.

 

STORITVE ČIŠČENJA

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
blato iz greznic in MKČN (m³)
(klasifikacijski številki 20 03 04, 19 08 05)
8,10 9,5% 8,87
nizko obremenjene odpadne vode (m³)  11,98 9,5% 13,12
srednje obremenjene odpadne vode (m³) 21,80 9,5% 23,87
visoko obremenjene odpadne vode (m³)  70,97 9,5% 77,71
vsebina kemičnih WC-jev (m³) 20,74 9,5% 22,71

 

Karakeristike odpadnih vod:

 • nizko obremenjene odpadne vode - KPK vrednost do 13.000 mg/l 
 • srednje obremenjene odpadne vode - KPK vrednost nad 13.000 mg/l do 35.000 mg/l
 • visoko obremenjene odpadne vode - KPK vrednost nad 35.000 mg/l

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

 

ODPADNE SNOVI, KI SE DOVAJAJO NEPOSREDNO V GNILIŠČE

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti po postopku predelave R3/R1 (m³)
(odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje)
klasifikacijska številka: 19 08 09 
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(iz predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka
klasifikacijska številka: 02 02 04
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz industrije mlečnih izdelkov)
klasifikacijska številka: 02 05 01
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz pekarn in slaščičarn)
klasifikacijska številka: 02 06 01
21,80 9,5% 23,87
snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo po postopku predelave R3/R1 (m³) 
(odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač)
klasifikacijska številka: 02 07 04
21,80 9,5% 23,87

 

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

Cene so v EUR in veljajo od  01. 07. 2018.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

 

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (m³) 0,61 9,5% 0,67

 

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo. V objektih, ki so na vodovarstvenih območjih, in v katerih ni prijavljenih oseb in ni merjene porabe vode, se zaračuna za storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami količina porabljene pitne vode 10 m3 mesečno za posamezni objekt.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba/mesec) 2,7450  9,5% 3,0057

 

OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

 

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
omrežnina  0,70 9,5% 0,77

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³) 0,5283 / 0,5283
Okoljska dajatev - MČN (m³) 0,0528  / 0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

 

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerklje na Gorenjskem so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in elaboratom, ki ga je svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejel na 18. seji dne 20. 06. 2018.

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba.  

 

 

Osnovna cena 
brez DDV

Cena s 
30 % popustom
brez DDV 

Cena s 30 %
popustom 
z 9,5 % DDV

Mestna občina Kranj

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Šenčur

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Naklo

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Preddvor

150,45 

105,32 

115,32 

Občina Jezersko

183,95

128,77 

141,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem

177,60

124,32

136,13

 

 

Cene so v EUR in veljajo od 15.6.2006.

 

Za individualne objekte

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izdaja mnenja upravljavca za priključitev na javno infrastrukturo 36,55  22% 44,59 
Izdelava ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave 36, 55  22% 44,59 

 

Za poslovne, industrijske in ostale večje objekte

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izdaja mnenja upravljavca za priključitev na javno infrastrukturo 54,83  22% 66,89 

 

Cenik tehničnega pregleda

Cene so v EUR in veljajo od 15.6.2006.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Tehnični pregled (dejansko opravljene ure) 19,20  22% 23,42 
Prevoz do objekta (dejansko opravljene ure) 0,31  22% 0,38 

 

Storitev

Cena brez DDV

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

50,83 EUR/uro

Potisna kamera

31,08 EUR/uro

Naprava za dimljenje kanalizacije

28,39 EUR/uro

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

0,78 EUR/m

Dodatek za delo izven rednega delovnega časa*

80,32 EUR/obisk

*Dodatek za delo izven rednega delovnega časa se obračuna, če naročnik želi, da se storitev opravi  izven našega rednega delovnega časa (sobote, nedelje, prazniki).

 

Cene ne vključujejo DDV. Zaračunava se 22 % DDV.

 

URNA POSTAVKA DELAVCA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

kanalizer (KV), delo ob posebnih pogojih (ura)

11,14

9,5 %

12,20

 

TRANSPORT GREZNIČNIH GOŠČ IN DRUGIH MULJEV

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

transport (ura)

59,91

9,5 %

65,60

 

 

Cenik velja od 1. 5. 2020.

Mestne službe

Cene so v EUR in veljajo od 1. 5.2012.

 

Najem tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodaja sadja in zelenjave v velikih količinah (dan) 7,50  22% 9,15 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v velikih količinah (dan) 5,83  22% 7,11 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v majhnih količinah (dan) 3,75  22% 4,58 
Prodaja izdelkov domače obrti, bižuterije, sveč, cvetja in ostalih neprehrambnih izdelkov (dan) 7,92  22% 9,66 
Prodaja mlečnih in mesnih izdelkov v skrinji (dan) 10,00  22% 12,20 

 

Rezervacija tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodajalec nima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 12,50  22% 15,25 
Prodajalec ima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 7,50  22% 9,15 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2019.

 

Cene veljajo za parkirišča, ki jih upravlja Komunala Kranj d.o.o.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prva izdaja kartice in dovolilnice ter priprava pogodbe 12,30 22% 15,00
Zamenjava kartice 12,30 22% 15,00
Zamenjava dovolilnice 3,28 22% 4,00
Prestavitev nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz 36,88 22% 45,00

Pogrebna dejavnost

Najemnina za grob se obračuna letno.

Cene so v EUR in veljajo od 1.1.2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1.9.2016.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Enojni grob 22,13  22% 27,00 
Dvojni grob 40,16  22% 49,00 
Trojni grob 59,84  22% 73,00 
Četverni grob 78,69  22% 96,00 
Otroški grob 18,85  22% 23,00 
Žarni grob 19,67  22% 24,00 
Enojni grob ob zidu 29,51  22% 36,00 
Dvojni grob ob zidu 56,56  22% 69,00 
Trojni grob ob zidu 84,43  22% 103,00 
Četverni grob ob zidu 109,02  22% 133,00 
Grobnica 85,25  22% 104,00 
Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela 83,49 22% 101,86

Cene so v EUR in veljajo od 1. 4. 2018.

 

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 

 

Ura delavca

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
PK delavec - pogrebna storitev (ura) * 10,89  9,5 % 11,92 
KV delavec - pogrebna storitev (ura) * 13,57  9,5 % 14,86 
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 10,25  22 % 12,51 
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 13,00  22 % 15,86 
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) 27,21  9,5 % 29,79 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Traktor s priključkom (ura) 24,12  22 % 29,43
Rovokopač (ura) 23,77  22 % 29,00
Kompresor (ura) 10,04 22 % 12,25

 

Priprava groba

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) 56,78  9,5% 62,17 
Izkop poglobljenega groba (izkop) 171,63  9,5% 187,93 
Izkop groba (izkop) 138,42  9,5% 151,57 
Vkop žarne niše (vkop) 53,05  9,5% 58,09 
Odpiranje žarne niše (odpiranje) 31,27  9,5% 34,24 
Izkop malega groba (izkop) 53,05  9,5% 58,09 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) 57,15 9,5 % 62,59 
Prevoz pokojnika (kilometer)* 1,42 9,5 % 1,55 
Prevoz pokojnika - tujina (kilometer)* 1,67  0 % 1,67 
Prevoz cvetja (ura) 36,50  9,5 % 39,97 
Kombi (kilometer) 0,80  22 % 0,98 

*V ceno prevoza sta vključena voznik in spremljevalec. Če je prevoz brez spremljevalca se upošteva cena 1,10 EUR brez DDV na kilometer.

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 Cena brez DDV v EURStopnja DDV Cena z DDV v EUR
Priprava pogrebnega materiala (storitev) 21,43  9,5 % 23,47 
Pečatenje vložka za krsto (storitev) 32,63  9,5 % 35,73 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Ureditev pokojnika (storitev) 36,12  9,5 % 39,55 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 141,54  9,5 % 154,99 
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) 168,01  9,5 % 183,97 
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 67,42  9,5 % 73,82 
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) 93,90  9,5 % 102,82 
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 92,12  9,5 % 100,87 
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) 118,59  9,5 % 129,86 
Dodatno potrebni delavec (oseba) 16,29  9,5 % 17,84 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 58,67  9,5 % 64,24 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) 111,28  9,5 % 121,85 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 209,09  9,5 % 228,95 
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika 21,77  9,5 % 23,84 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* 13,57 9,5 % 14,86
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) 35,02  9,5 % 38,35
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) 15,00 9,5 % 16,43
Ležanje pokojnika v vežici (dan) 47,24  9,5 % 51,73
Uporaba čajne kuhinje (dan) 51,37  9,5 % 56,25
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) 17,69  22 % 21,58 
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* 18,31  22 % 22,34 
Izposoja žalne zastave (dan) 1,41  22 % 1,72 
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* 18,44  22 % 22,50 
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* 38,53  22 % 47,01 
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* 83,34  9,5 % 92,26
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* 58,89  9,5 % 64,48
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* 32,41  9,5 % 35,49

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitveKategorija
Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)
I.
Sobota
(med 7. in 13. uro)
I.
Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)
II.
Sobota
(med 13. in 22. uro)
II.
Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)
IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

 Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
Cena 24-urne službe/pokojnika* 197,40 9,5 % 216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

Ostali ceniki