Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 15. 7. 2019

Nedokončana zgodba –  problematika nepravilnega odlaganja odpadkov okoli ekoloških otokov

V zadnjem času redno opažamo kronično onesnaženo okolico ekoloških otokov. Nesnaga se kopiči ob zabojnikih, čeprav so ekološki otoki namenjeni zbiranju ločenih odpadkov v zabojnikih/zvonovih in ne ob njih. Stanje na terenu je zaskrbljujoče. V zadnjem obdobju so razmere na terenu ob ekoloških otokih res porazne. Vsakodnevno se dogaja, da se ekološki otoki spreminjajo v mini smetišča, deponije oziroma priročna odlagališča za različne odpadke.

Ravnanje z odpadki , 10. 7. 2019

Velika vsebnost nečistoč v odpadni stekleni embalaži

Odpadna steklena embalaža je koristen odpadek, ki ga lahko predelamo in ponovno uporabimo. V zadnjem času pa v zabojnikih za stekleno embalažo, ki so postavljeni na ekoloških otokih (bela barva), opažamo prisotnost plastenk, folije, mešanih komunalnih odpadkov, ki tja ne sodijo.

V zabojnike za stekleno odpadno embalažo odlagamo izključno:

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.