Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

Cene so v EUR in veljajo od 1. 12. 2020.

 

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 

 

Ura delavca

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
PK delavec - pogrebna storitev (ura) * 11,50  9,5 % 12,59 
KV delavec - pogrebna storitev (ura) * 15,60 9,5 % 17,08
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 11,50 22 % 14,03
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 15,60 22 % 19,03 
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) 32,60 9,5 % 35,70

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Traktor s priključkom (ura) 25,00 22 % 30,50
Rovokopač (ura) 35,00  22 % 42,70
Kompresor (ura) 10,50 22 % 12,81

 

Priprava groba

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) 59,50  9,5 % 65,15
Izkop poglobljenega groba (izkop) 183,85 9,5 % 201,32
Izkop groba (izkop) 149,25 9,5 % 163,42
Vkop žarne niše (vkop) 56,90  9,5 % 62,31
Odpiranje žarne niše (odpiranje) 33,90 9,5 % 37,12 
Izkop malega groba (izkop) 56,90 9,5 % 62,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) 62,00 9,5 % 67,89
Prevoz pokojnika (kilometer)* 1,24 9,5 % 1,36 
Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)** 1,61 9,5 % 1,76
Prevoz pokojnika - tujina (kilometer)* 1,82  0 % 1,82
Prevoz cvetja (ura) 40,10 9,5 % 43,91 
Kombi (kilometer) 1,01  22 % 1,23

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV  Cena z DDV v EUR
Priprava pogrebnega materiala (storitev) 24,96 9,5 % 27,33
Pečatenje vložka za krsto (storitev) 35,20 9,5 % 38,54

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Ureditev pokojnika (storitev) 40,45 9,5 % 44,29

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 174,40  9,5 % 190,97 
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) 201,56  9,5 % 220,71
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 84,20  9,5 % 92,20 
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) 111,36  9,5 % 121,94 
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 109,56 9,5 % 119,97
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) 136,72 9,5 % 149,71
Dodatno potrebni delavec (oseba) 21,70  9,5 % 23,76

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 64,60 9,5 % 70,74 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) 118,80 9,5 % 130,01
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 231,00 9,5 % 252,95
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika 23,00  9,5 % 25,19

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* 15,60 9,5 % 17,08
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) 41,30  9,5 % 45,22
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) 17,67 9,5 % 19,35
Ležanje pokojnika v vežici (dan) 47,24  9,5 % 51,73
Uporaba čajne kuhinje (dan) 57,75 9,5 % 63,24
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) 20,10   22 % 24,52 
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* 19,05 22 % 23,24
Izposoja žalne zastave (dan) 2,30 22 % 2,81
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* 20,35  22 % 24,82
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* 46,00   22 % 56,12 
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* 98,15 9,5 % 107,47
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* 71,05 9,5 % 77,80
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* 36,65  9,5 % 40,13

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve Kategorija
Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)
I.
Sobota
(med 7. in 13. uro)
I.
Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)
II.
Sobota
(med 13. in 22. uro)
II.
Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)
IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Cena 24-urne službe/pokojnika* 197,40 9,5 % 216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

Najemnina za grob se obračuna letno.

Cene so v EUR in veljajo od 1.1.2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1.9.2016.

 

 

Cenik najema groba

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 9. 2016.

 
  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Enojni grob  22,13 22 % 27,00
Dvojni grob 40,16  22 % 49,00 
Trojni grob 59,84  22 % 73,00 
Četverni grob 78,69  22 % 96,00 
Otroški grob 18,85  22 % 23,00 
Žarni grob 19,67  22 % 24,00 
Enojni grob ob zidu 29,51  22 % 36,00 
Dvojni grob ob zidu 56,56  22 % 69,00 
Trojni grob ob zidu 84,43  22 % 103,00 
Četverni grob ob zidu 109,02  22 % 133,00 
Grobnica 85,25  22 % 104,00 
Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela 83,49 22 % 101,86
Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka