Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

Cene so v EUR in veljajo od 1. 4. 2018.

 

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 27,11  22 % 33,07 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 75,69  22 % 92,34 

 

Ura delavca

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
PK delavec - pogrebna storitev (ura) * 10,89  9,5 % 11,92 
KV delavec - pogrebna storitev (ura) * 13,57  9,5 % 14,86 
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 10,25  22 % 12,51 
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 13,00  22 % 15,86 
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) 27,21  9,5 % 29,79 

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Traktor s priključkom (ura) 24,12  22 % 29,43
Rovokopač (ura) 23,77  22 % 29,00
Kompresor (ura) 10,04 22 % 12,25

 

Priprava groba

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) 56,78  9,5 % 62,17 
Izkop poglobljenega groba (izkop) 171,63  9,5 % 187,93 
Izkop groba (izkop) 138,42  9,5 % 151,57 
Vkop žarne niše (vkop) 53,05  9,5 % 58,09 
Odpiranje žarne niše (odpiranje) 31,27  9,5 % 34,24 
Izkop malega groba (izkop) 53,05  9,5 % 58,09 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) 57,15 9,5 % 62,59 
Prevoz pokojnika (kilometer)* 1,42 9,5 % 1,55 
Prevoz pokojnika - tujina (kilometer)* 1,67  0 % 1,67 
Prevoz cvetja (ura) 36,50  9,5 % 39,97 
Kombi (kilometer) 0,80  22 % 0,98 

*V ceno prevoza sta vključena voznik in spremljevalec. Če je prevoz brez spremljevalca se upošteva cena 1,10 EUR brez DDV na kilometer.

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV  Cena z DDV v EUR
Priprava pogrebnega materiala (storitev) 21,43  9,5 % 23,47 
Pečatenje vložka za krsto (storitev) 32,63  9,5 % 35,73 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Ureditev pokojnika (storitev) 36,12  9,5 % 39,55 

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 141,54  9,5 % 154,99 
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) 168,01  9,5 % 183,97 
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 67,42  9,5 % 73,82 
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) 93,90  9,5 % 102,82 
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 92,12  9,5 % 100,87 
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) 118,59  9,5 % 129,86 
Dodatno potrebni delavec (oseba) 16,29  9,5 % 17,84 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 58,67  9,5 % 64,24 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) 111,28  9,5 % 121,85 
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 209,09  9,5 % 228,95 
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika 21,77  9,5 % 23,84 

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* 13,57 9,5 % 14,86
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) 35,02  9,5 % 38,35
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) 15,00 9,5 % 16,43
Ležanje pokojnika v vežici (dan) 47,24  9,5 % 51,73
Uporaba čajne kuhinje (dan) 51,37  9,5 % 56,25
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) 17,69  22 % 21,58 
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* 18,31  22 % 22,34 
Izposoja žalne zastave (dan) 1,41  22 % 1,72 
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* 18,44  22 % 22,50 
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* 38,53  22 % 47,01 
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* 83,34  9,5 % 92,26
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* 58,89  9,5 % 64,48
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* 32,41  9,5 % 35,49

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve Kategorija
Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)
I.
Sobota
(med 7. in 13. uro)
I.
Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)
II.
Sobota
(med 13. in 22. uro)
II.
Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)
IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Cena 24-urne službe/pokojnika* 197,40 9,5 % 216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.