Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2022.

 

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje) 25,00 22 % 30,50 
Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje) 65,00  22 % 79,30 
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 25,00  22 % 30,50
Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje) 65,00 22 % 79,30

 

Ura delavca

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
PK delavec - pogrebna storitev (ura) * 15,80 9,5 % 17,30
KV delavec - pogrebna storitev (ura) * 17,10 9,5 % 18,72
PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 15,80 22 % 19,28
KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura) 17,10 22 % 20,86 
Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura) 32,60 9,5 % 35,70

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Traktor s priključkom (ura) 38,00 22 % 46,36
Rovokopač (ura) 41,00  22 % 50,02
Kompresor (ura) 10,50 22 % 12,81

 

Priprava groba

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev) 85,40 9,5 % 93,51
Izkop poglobljenega groba (izkop in zasip) 244,05 9,5 % 267,23
Izkop navadnega groba (izkop in zasip) 192,25 9,5 % 210,51
Vkop žarne niše (vkop) 76,30 9,5 % 83,55
Odpiranje žarne niše (odpiranje) 44,70 9,5 % 48,95
Izkop malega groba (izkop) 76,30 9,5 % 83,55

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevoz pokojnika - lokalno (ura) 67,80 9,5 % 74,24
Prevoz pokojnika (kilometer)* 1,25 9,5 % 1,37
Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)** 1,72 9,5 % 1,88
Prevoz cvetja (ura) 41,60 9,5 % 45,55
Kombi (kilometer) 1,06  22 % 1,29

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV  Cena z DDV v EUR
Priprava pogrebnega materiala (storitev) 29,31 9,5 % 32,09
Pečatenje vložka za krsto (storitev) 36,33 9,5 % 39,78

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Ureditev pokojnika (storitev) 46,25 9,5 % 50,64

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 174,40  9,5 % 190,97 
Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev) 201,56  9,5 % 220,71
Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 84,20  9,5 % 92,20 
Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev) 111,36  9,5 % 121,94 
Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev) 109,56 9,5 % 119,97
Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev) 136,72 9,5 % 149,71
Dodatno potrebni delavec (oseba) 21,70  9,5 % 23,76

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 76,20 9,5 % 83,44
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.) 142,00 9,5 % 155,49
Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.) 231,00 9,5 % 252,95
Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika 31,60 9,5 % 34,60

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Organizacija izvedbe pogrebne storitve* 24,40 9,5 % 26,72
Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev) 41,30  9,5 % 45,22
Hramba pokojnika v hladilni komori (dan) 17,80 9,5 % 19,49
Ležanje pokojnika v vežici (dan) 53,00  9,5 % 58,04
Uporaba čajne kuhinje (dan) 58,00 9,5 % 63,51
Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev) 20,00   22 % 24,40
Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)* 20,00 22 % 24,40
Izposoja žalne zastave (dan) 2,30 22 % 2,81
Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)* 25,00 22 % 30,50
Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)* 46,00   22 % 56,12 
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)* 99,00 9,5 % 108,41
Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)* 71,00 9,5 % 77,75
Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)* 40,00  9,5 % 43,80

 

* Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve Kategorija
Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)
I.
Sobota
(med 7. in 13. uro)
I.
Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)
II.
Sobota
(med 13. in 22. uro)
II.
Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)
III.
Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)
IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

  Cena brez DDV v EUR Stopnja DDV Cena z DDV v EUR
Cena 24-urne službe/pokojnika* 197,40 9,5 % 216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

 

Cenik najema groba na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 2. 2022.

 
  Cena brez DDV Stopnja DDV Cena z DDV
Enojni grob  22,13 22 % 27,00
Dvojni grob 40,16  22 % 49,00 
Trojni grob 59,84  22 % 73,00 
Četverni grob 78,69  22 % 96,00 
Otroški grob 18,85  22 % 23,00 
Žarni grob 19,67  22 % 24,00 
Enojni grob ob zidu 29,51  22 % 36,00 
Dvojni grob ob zidu 56,56  22 % 69,00 
Trojni grob ob zidu 84,43  22 % 103,00 
Četverni grob ob zidu 109,02  22 % 133,00 
Grobnica 85,25  22 % 104,00 
Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela 94,50 22 % 115,29
Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka