Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2022.

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 

Cena brez DDV 

v EUR 

Stopnja DDV

Cena z

DDV v EUR

Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje)

25,00

22 %

30,50 

Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje)

65,00 

22 %

79,30 

Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje)

25,00 

22 %

30,50

Pokopališče Bitnje - novi del (soglasje)

65,00

22 %

79,30

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

Izdaja soglasja za kamnoseška dela

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Soglasje za kamnoseška dela Mestno pokopališče Kranj in Bitnje

22,00

22 %

26,84

 

Ura delavca

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

PK delavec - pogrebna storitev (ura) *

17,60

9,5 %

19,28

KV delavec - pogrebna storitev (ura) *

19,00

9,5 %

20,81

PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

17,60

22 %

21,48

KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

19,00

22 %

23,18

Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura)

38,00

9,5 %

41,61

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Traktor s priključkom (ura)

38,00

22 %

46,36

Rovokopač (ura)

41,00 

22 %

50,02

Kompresor (ura)

10,50

22 %

12,81

 

Priprava groba

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev)

90,80

9,5 %

99,43

Izkop, priprava in zasip poglobljenega groba

269,25

9,5 %

294,83

Izkop, priprava in zasip navadnega groba

210,25

9,5 %

230,23

Vkop žarne niše in priprava groba

81,70

9,5 %

89,47

Odpiranje žarne niše in priprava groba

46,50

9,5 %

50,92

Izkop malega groba (izkop)

81,70

9,5 %

89,47

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevoz pokojnika - lokalno (ura)

71,50

9,5 %

78,30

Prevoz pokojnika (kilometer)*

1,305

9,5 %

1,43

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)**

1,80

9,5 %

1,98

Prevoz cvetja (ura)

43,50

9,5 %

47,64

Kombi (kilometer)

1,11 

22 %

1,36

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

 Cena z DDV v EUR

Priprava pogrebnega materiala (storitev)

34,40

9,5 %

37,67

Pečatenje vložka za krsto (storitev)

37,75

9,5 %

41,43

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Ureditev pokojnika (storitev)

51,86

9,5 %

56,79

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

231,20 

9,5 %

253,17 

Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev)

258,36 

9,5 %

282,91

Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

117,60

9,5 %

128,78 

Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev)

144,76

9,5 %

158,52

Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

144,11

9,5 %

157,80

Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev)

170,12

9,5 %

186,29

Dodatno potrebni delavec (oseba)

29,50 

9,5 %

32,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

83,60

9,5 %

91,55

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.)

156,80

9,5 %

171,70

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

256,60

9,5 %

280,98

Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika

35,20

9,5 %

38,55

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Organizacija storitev in administracije*

31,30

9,5 %

34,28

Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev)

47,40 

9,5 %

51,91

Hramba pokojnika v hladilni komori in dezinfekcija (dan)

20,72

9,5 %

22,69

Uporaba vežice

61,50 

9,5 %

67,35

Uporaba čajne kuhinje

66,90

9,5 %

73,26

Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev)

23,50  

22 %

28,67

Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)*

22,10

22 %

26,79

Izposoja žalne zastave (dan)

2,30

22 %

2,81

Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)*

31,70

22 %

38,68

Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)*

73,70  

22 %

89,92

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)*

117,15

9,5 %

128,28

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)*

80,55

9,5 %

88,21

Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)*

46,15 

9,5 %

50,54

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve

Kategorija

Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)

 I.

Sobota
(med 7. in 13. uro)

 I.

Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)

 II.

Sobota
(med 13. in 22. uro)

 II.

Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)

 IV.

 

24-urna dežurna služba

Cena velja od 1. 12. 2018. 

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Cena 24-urne službe/pokojnika*

197,40

9,5 %

216,15

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

 

Cenik najema groba na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2014, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 2. 2022.

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Enojni grob 

22,13

22 %

27,00

Dvojni grob

40,16 

22 %

49,00 

Trojni grob

59,84 

22 %

73,00 

Četverni grob

78,69 

22 %

96,00 

Otroški grob

18,85 

22 %

23,00 

Žarni grob

19,67 

22 %

24,00 

Enojni grob ob zidu

29,51 

22 %

36,00 

Dvojni grob ob zidu

56,56 

22 %

69,00 

Trojni grob ob zidu

84,43 

22 %

103,00 

Četverni grob ob zidu

109,02 

22 %

133,00 

Grobnica

85,25 

22 %

104,00 

Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela

94,50

22 %

115,29

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka