Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Cenik najema groba na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2023, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 2. 2022.

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Enojni grob

26,87

22 %

32,78

Enojni grob ob zidu

35,74

22 %

43,60

Dvojni grob

48,90

22 %

59,66

Dvojni grob ob zidu

68,79

22 %

83,92

Trojni Grob

72,55

22 %

88,51

Trojni grob ob zidu

102,64

22 %

125,22

Četverni grob

95,34

22 %

116,31

Četverni grob ob zidu

132,47

22 %

161,61

Grobnica

103,45

22 %

126,21

Otroški grob

22,84

22 %

27,86

Žarni grob

23,92

22 %

29,18

Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela

114,00

22 %

115,29

 

Sklep o cenah

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2022.

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 

Cena brez DDV 

v EUR 

Stopnja DDV

Cena z

DDV v EUR

Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje)

25,00

22 %

30,50 

Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje in temelj)

155,00 

22 %

189,10 

Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje)

25,00 

22 %

30,50

Pokopališče Bitnje - novi del (soglasje in temelj)

155,00

22 %

189,10

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

Izdaja soglasja za kamnoseška dela

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Soglasje za kamnoseška dela Mestno pokopališče Kranj in Bitnje

22,00

22 %

26,84

 

Ura delavca

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

PK delavec - pogrebna storitev (ura) *

17,60

9,5 %

19,28

KV delavec - pogrebna storitev (ura) *

19,00

9,5 %

20,81

PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

17,60

22 %

21,48

KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

19,00

22 %

23,18

Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura)

38,00

9,5 %

41,61

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Traktor s priključkom (ura)

38,00

22 %

46,36

Rovokopač (ura)

41,00 

22 %

50,02

Kompresor (ura)

10,50

22 %

12,81

 

Priprava groba

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev)

90,80

9,5 %

99,43

Izkop, priprava in zasip poglobljenega groba

269,25

9,5 %

294,83

Izkop, priprava in zasip navadnega groba

210,25

9,5 %

230,23

Vkop žarne niše in priprava groba

81,70

9,5 %

89,47

Odpiranje žarne niše in priprava groba

46,50

9,5 %

50,92

Izkop malega groba (izkop)

81,70

9,5 %

89,47

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevoz pokojnika - lokalno (ura)

71,50

9,5 %

78,30

Prevoz pokojnika (kilometer)*

1,305

9,5 %

1,43

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)**

1,80

9,5 %

1,98

Prevoz cvetja (ura)

43,50

9,5 %

47,64

Kombi (kilometer)

1,11 

22 %

1,36

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

 Cena z DDV v EUR

Priprava pogrebnega materiala (storitev)

34,40

9,5 %

37,67

Pečatenje vložka za krsto (storitev)

37,75

9,5 %

41,43

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Ureditev pokojnika (storitev)

51,86

9,5 %

56,79

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

231,20 

9,5 %

253,17 

Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev)

258,36 

9,5 %

282,91

Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

117,60

9,5 %

128,78 

Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev)

144,76

9,5 %

158,52

Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

144,11

9,5 %

157,80

Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev)

170,12

9,5 %

186,29

Napis na spominsko obeležje za raztros 

239,00

22 %

291,58

Dodatno potrebni delavec (oseba)

29,50 

9,5 %

32,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

83,60

9,5 %

91,55

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.)

156,80

9,5 %

171,70

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

256,60

9,5 %

280,98

Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika

35,20

9,5 %

38,55

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Organizacija storitev in administracije*

31,30

9,5 %

34,28

Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev)

47,40 

9,5 %

51,91

Hramba pokojnika v hladilni komori in dezinfekcija (dan)

20,72

9,5 %

22,69

Uporaba vežice

61,50 

9,5 %

67,35

Uporaba čajne kuhinje

66,90

9,5 %

73,26

Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev)

23,50  

22 %

28,67

Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)*

22,10

22 %

26,79

Izposoja žalne zastave (dan)

2,30

22 %

2,81

Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)*

31,70

22 %

38,68

Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)*

73,70  

22 %

89,92

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)*

117,15

9,5 %

128,28

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)*

80,55

9,5 %

88,21

Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)*

46,15 

9,5 %

50,54

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve

Kategorija

Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)

 I.

Sobota
(med 7. in 13. uro)

 I.

Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)

 II.

Sobota
(med 13. in 22. uro)

 II.

Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)

 IV.

 

24-urna dežurna služba

 

 

Cena velja od 1. 5. 2023. 

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Cena 24-urne službe/pokojnika*

218,35

9,5 %

239,09

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

Elaborat

Sklep

 

 

 

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka