Novice

Oskrba s pitno vodo , 22. 3. 2019

Danes je svetovni dan voda - Voda za vse

Narava ima spomin in zato bodimo v mesecu marcu, ko obeležujemo mednarodni dan voda, še posebej pozorni na ohranjanje čiste pitne vode. Vsi uporabniki smo soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode. Poskrbimo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in bodimo pozorni, da v naravi ne odlagamo odpadkov oz. ne zlivamo nevarnih snovi v odtoke. 

Ravnanje z odpadki , 22. 3. 2019

Spremembe cen storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Vse uporabnike obveščamo, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem obratu RCERO Ljubljana za Mestno občino Kranj, Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Jezersko, izvaja Snaga javno podjetje d.o.o. iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. Cena se spremeni tudi v Občini Naklo, kjer se storitev še vedno izvaja po začasni pogodbi med Komunalo Kranj in Snago.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.