Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Nasveti

Opuščeno greznico lahko uredimo za zbiranje deževnice

Ob priklopu na javno kanalizacijsko omrežje se obstoječe greznice opustijo. Pred priklopom je obvezno praznjenje greznice, če bo priključna cev potekala skozi obstoječo greznico oz. kadarkoli po izvedenem priklopu, če bo  priključna cev potekala mimo greznice. Predpisi določajo, da greznico lahko izprazni le izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju posamezne občine, torej Komunala Kranj. Vsebino greznice odpeljemo na Centralno čistilno napravo Kranj, kjer poskrbimo da se ustrezno predela.

 

Po praznjenju greznico lahko uporabimo za zbiranje deževnice. Ob izpraznitvi je potrebno greznico dodatno očistiti. Priporočamo odstranitev vseh trdnih oblog in usedlin ter spiranje površine z vodo, kar izvede Komunala Kranj po izpraznitvi. Pomembno je, da pri vseh delih, pri katerih se vstopa v greznico, poskrbimo za predhodno prezračevanje in spiranje.

 

Priporočamo da se ob vstopu v greznico tudi zaščitimo s primerno opremo za telo (obleka, pokrivalo, rokavice, škornji) in dihala (zaščitna maska z ustreznim filtrom in zadosten dotok zraka ali dihalni aparat). Preveriti velja stanje greznice (beton in tesnost), na podlagi česar se potem lažje odločite ali boste greznico predelali v zbiralnih padavinske vode. Svetujemo tudi dezinfekcijo, s katero bodo odstranjene različne bakterije in mikroorganizmi. Ti so lahko namreč nevarni za zdravje, če vodo uporabljamo za zalivanje vrtnin.

 

Nekateri strokovnjaki priporočajo, da se za zbiralnik deževnice uporabi le drugi in tretji prekat greznice. Ob tem je potrebno oba prekata povezati (izdelati odprtino med prekatoma blizu dna), povezati prekat s cevovodom padavinske vode iz strehe in vgraditi potopno črpalko s cevovodom. Priporoča se vgradnja filtra ali vsaj peskolova na dotoku v greznico. V primeru predelave pretočne greznice se lahko uporabi obstoječi iztočni cevovod.

 

Notranjost greznice lahko zaščitimo z namenskimi premazi. Če se odločimo za tovrstno zaščito, je potrebno še dodatno čiščenje in sušenje površin greznice pred namazom. Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da je pri starejših greznicah vprašljiva kakovost izvedenega premaza oz. s tem povezani visoki stroški.

 

Priporočajo primerjavo stroškov predelave in opreme opuščene greznice z drugimi rešitvami, kot so namenski zbiralniki padavinskih vod. Če je greznica dimenzijsko ustrezna,  zbiralnik lahko vgradimo vanjo.