Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Kontakti

Sektor Odpadne vode

Dežurna številka: 041366398

 

Tajništvo SE Odpadne vode

Centralna čistilna naprava Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj

T: 042811390

E: ...

 

Zoran Arnež, vodja sektorja

T: 042811353

M: 041343135

E: ...

 

DE Čistilne naprave in črpališča

Marko Margetič

T: 042811382

M: 041343134

E: ...

 

Vzdrževanje kanalizacije

Egon Kepic

T: 042811388

M: 041714739

 

Praznjenje greznic in MKČN

Klemen Čebašek

T: 042811306

M: 040572320

 

Pregled malih komunalnih čistilnih naprav

Blaž Bajželj

T: 042811383

M: 041343132

E: ...

 

Izdaja soglasij za priklop na javno kanalizacijsko omrežje

Polona Kržišnik

T: 042811316

M: 030605343

E: ...