Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Vodovodni priključki

 

Kaj je vodovodni priključek?

Vodovodni priključek je namenjen odjemu vode iz vodovodnega omrežja za interno uporabo. Je priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera z vsemi vgrajenimi elementi. Priključek je lahko stalen ali začasen.

 

Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v skladu z občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo, pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema ter pogoji soglasja upravljavca javnega vodovodnega omrežja.

 

Projekt hišnega vodovodnega priključka

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod morate pridobiti tudi potrditev projekta za izvedbo priključitve (PZI projekta hišnega vodovodnega priključka). Projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, s katerim kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja določamo pogoje za tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov ter naprav na območju v upravljanju Komunale Kranj.

 

Projekt hišnega vodovodnega priključka naročite pri podjetjih, ki opravljajo dejavnost projektiranja strojnih inštalacij in gradbenih konstrukcij.

 

Izdelava vodovodnega priključka

Pred izvedbo priključka morate kot lastnik objekta pridobiti dovoljenje za priključitev na javno vodovodno omrežje. Po prejemu pisne vloge za izvedbo priključka v 30 dneh izdelamo priključek. Ko preverimo, da so bila predhodno izvedena vsa gradbena dela na način kot to določa Tehnični pravilnik (bo opisan v drugem poglavju), izvedemo priključek.

 

Obnove in vzdrževanje hišnih priključkov

Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja smo pristojni za obnove in vzdrževanje hišnih priključkov. Stroški vodovodnega materiala in montaže se krijejo iz postavke omrežnine, ki se uporabnikom obračuna pri oskrbi s pitno vodo. Strošek gradbenih del nosi uporabnik in jih tudi pred izvedbo obnove priključka zagotovi. Obnove hišnih priključkov izvajamo sočasno z obnovami javnega vodovodnega omrežja na posameznih območjih in v primeru sanacije okvar na vodovodnem omrežju. Hišne priključke obnovimo tudi na željo uporabnika. Po prejemu vašega obvestila, opravimo ogled na terenu in izdamo navodila za izvedbo gradbenih del.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka