Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Izgradnja in upravljanje javnega vodovodnega sistema

Občine so lastnice vse komunalne infrastrukture, med katero sodi tudi javni vodovodni sistem. Občine načrtujejo in vodijo razvoj ter obnovo javnega omrežja. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za novo izgrajeno javno vodovodno omrežje, občina s pogodbo o najemu, infrastrukturo prenese v upravljanje Komunali Kranj. Za to Komunala Kranj plačuje najemnino. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

 

Vodovodno omrežje se deli na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave. Magistralni vodovodi, objekti in naprave so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah. Primarni in sekundarni vodovodi, objekti in naprave pa so tisti, ki so teritorialno v posamezni občini in zagotavljajo preskrbo s pitno vodo samo v tisti občini.

 

Upravljamo vodovodno omrežje v skupni dolžini 740 km, s priključki v dolžini 245 km ter s 146 objekti in napravami.

 

Celotno omrežje obsega 19 vodovodnih sistemov. Med večje sisteme, ki so med seboj povezani sodijo Kranj, Medvode, Kovor - Naklo in Cerklje. Manjši pa so samostojni vodovodni sistemi, in sicer Ambrož pod Krvavcem, Besnica, Javornik, Osolnik, Planica, Šenturška gora, Topol, Trstenik, Bašelj Laško, Golnik, Jezersko, Ojstrica – Belo, Možjanca in Žlebe.

 

Daljinski nadzor vodovodnega omrežja in objektov

Daljinski nadzor izvajamo s pomočjo GSM in GPRS povezav. Pod nadzorom je večina pomembnejših objektov. Nadziramo nivoje v vodohranih, pretoke in tlake na zajetjih, črpališčih in vodohranih. Nadziramo tudi vstope v objekt.

 

Vodenje katastra

Kataster vsebuje grafične in atributne podatke, ki skupaj z različnimi prostorskimi podlagami tvorijo geografski informacijski sistem (GIS).

 

Za potrebe izvajanja javne službe vodimo tudi t.i. operativni kataster, ki vključuje podrobne podatke o ceveh, objektih ter armaturnih elementih vodovodnega sistema.

 

Novozgrajen cevovod se v kataster vnese na podlagi projekta izvedenih del, obnove na omrežju pa na podlagi geodetskih posnetkov.

 

Zaradi pomanjkljive dokumentacije iz preteklosti, kataster nenehno nadgrajujemo s čim bolj natančnimi grafičnimi in atributnimi podatki. To je predpogoj za racionalno vzdrževanje omrežja ter uvajanje sodobne tehnike hidravlične kontrole delovanja omrežja.

 

Poleg evidence o javnem omrežju, v kataster vključujemo tudi podatke o priključnih vodih, kar je v pomoč pri izvajanju sistematičnega vzdrževanja hišnih priključkov.

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka