Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Čistilne naprave

Kanalizacijski sistemi se končajo s komunalnimi čistilnimi napravami.

 

Upravljamo s čistilnimi napravami:

 

  • Centralno čistilno napravo Kranj kapacitete 100.000 PE (v lasti Mestne občine Kranj, na CČN Kranj se čistijo odpadne vode Mestne občine Kranj ter občin Šenčur in Naklo, poleg tega se obdelujejo tudi gošče iz greznic in mulji malih komunalnih čistilnih naprav iz območja vseh šestih občin, v katerih smo izvajalci gospodarske javne službe),
  • čistilno napravo Golnik kapacitete 800 PE (v lasti Mestne občine Kranj)
  • čistilno napravo Bašelj kapacitete 500 PE (v lasti občine Preddvor)
  • čistilno napravo Preddvor kapacitete 4.000 PE (v lasti občine Preddvor)
  • čistilno napravo Jezersko kapacitete 800 PE (v lasti občine Jezersko).

Čistilna naprava Lipce v Češnjevku kapacitete 900 PE (v lasti občine Cerklje) je bila ukinjena in je preko črpališča povezana s Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik.

 

 

Poročila o obratovalnem monitoringu za čistilne naprave

Centralna čistilna naprava Kranj

Bašelj

Golnik

Jezersko

Preddvor