Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino

Ceniki komunalnih storitev v Mestni občini Kranj

 

Oskrba s pitno vodo

Cena oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - vodarine in
 • fiksnega dela - omrežnina voda.

Vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj (Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko), je s 1. 7. 2020 potrdilo enotne cene. Eno leto od potrditve so veljale cene s poračunom.

 

Vodarina

Vodarina se uporabnikom zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v kubičnih metrih. V ceno so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (kot so stroški materiala, storitev, dela in ostali stroški) ter stroški vodnega povračila (vodno povračilo je državna dajatev, ki se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države).

            

 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 Vodarina (m³) 

0,4616 

9,5 % 

0,51 

  

Omrežnina voda

Omrežnina voda se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). V ceno omrežnine za vodo so vključeni stroški najema in zavarovanja osnovnih sredstev in naprav javne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo. Vključeni so tudi stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne menjave vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet let. V večstanovanjskih objektih se za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor obračuna omrežnina za priključek z vodomerom DN 20.

 

 Moč vodomera 

 Cena v EUR brez DDV 

 Stopnja DDV 

 Cena v EUR z DDV 

 DN 15

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 20

7,08 

9,5 % 

7,75 

 DN 25

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 30

21,23 

9,5 % 

23,25 

 DN 40

70,77 

9,5 % 

77,49 

 DN 50

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 65

212,31 

9,5 % 

232,48 

 DN 80

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 200

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

 DN 50/20

106,15 

9,5 % 

116,23 

 DN 80/20

353,85 

9,5 % 

387,47 

 DN 100/20

707,69 

9,5 % 

774,92 

 DN 150/40

1.415,38 

9,5 % 

1.549,84 

  

Osnova in pravne podlage 

Cene oskrbe s pitno vodo so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o višini cene oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj.

 

Informativni izračun 

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na oskrbo s pitno vodo.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2021.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV

Vodarina za odvzem vode iz hidranta za oskrbo 

s pitno vodo ob direktnem odvzemu brez merilnika

0,4616 

EUR/m³

9,5 %

0,51

EUR/m³

Odvzem vode iz hidranta preko vodomera/ 

dodatno se obračuna pavšal za pokrivanje stroškov storitve

in opreme 

40 EUR 22 % 48,8 EUR

Odvzem vode iz hidranta preko cisterne/ dodatno se obračuna 

pavšal za pokrivanje administrativnih stroškov

5 EUR 22 % 6,1 EUR

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Strokovni ogled na terenu pred prekinitvijo dobave vode 60,00 22% 73,20 
Prekinitev dobave vode 60,00 22% 73,20 
Priključitev na vodovodno omrežje 60,00  22% 73,20 

Cene so v EUR in veljajo od 15. 5. 2011, z izjemo cene nadzora, ki velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Nadzor ob odvzemu vode (VŠ) 27,00  22% 32,94
Vrednost merila s periferijo (kos) 18,09  22% 22,07 
Prevoz (km) 0,31  22% 0,38 

Cena je v EUR in velja od 1. 4. 2012.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Izredno iskanje okvar z vso opremo (ura) 43,21  22% 52,72 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

 

Posnetek hišnega priključka na komunalni vod

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 10 m kpl 1 40,00 22 48,80
2. Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 20 m kpl 1 70,00 22 85,40
3.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - dolžina do vključno 30 m kpl 1 90,00 22 109,80
4.  Izmera in evidentiranje priključka z izdelavo geodetskega načrta - začetih vsakih naslednjih 10 m nad 30 m kpl 1 10,00 22 12,20
5.  Vnos podatkov priključka v kataster GJI (GIS) kpl 1 50,00 22 61,00

 

Izdelava geodetskega načrta vodovoda in kanalizacije

Zap. številkaOpis in vrsta storitve EnotaKoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDV v %Cena z DDV v EUR
1.  Izmera in evidentiranje cevovoda dolžine do 100 m se obračuna na enak način kot izmera priključka na komunalni vod (prejšnja tabela) kpl 1      
2. Izmera in evidentiranje od 100 m do 200 m tm 1 1,50 22 1,83
3.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 200 m do 500 m tm 1 1,25 22 1,53
4.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 500 m do 1.000 m tm 1 1,10 22 1,34
5.  Izmera in evidentiranje cevovoda od 1.000 do 2.000 m tm 1 0,95 22 1,16
6.  Izmera in evidentiranje cevovoda nad 2.000 m tm 1 0,75 22 0,92

 

 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2022.

 

Montaža vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 63,71 22 % 77,73
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 84,10 22 % 102,60

 

Izredna menjava vodomera

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 33,35 22 % 40,69 
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,34 22 % 49,21

 

Zamenjava ventila

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 26,68 22 % 32,55
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 40,00  22 % 48,80

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 1/2",3/4",1"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 178,37  22 % 217,61
Dolžina 10 do 20 m 181,83  22 % 221,83
Dolžina 20 do 30 m 185,35 22 % 226,13
Dolžina 30 do 40 m 189,02 22 % 230,60
Dolžina 40 do 50 m 192,84 22 % 235,26 
Dolžina 50 do 60 m 196,64 22 % 239,90
Dolžina 60 do 70 m 200,63 22 % 244,77
Dolžina 70 do 80 m 204,74 22 % 249,78
Dolžina 80 do 90 m 208,96 22 % 254,93
Dolžina 90 do 100 m 213,33 22 % 260,26

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža vodovodnega priključka z vodomerom 5/4",6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 198,77 22 % 242,50
Dolžina 10 do 20 m 202,22 22 % 246,71
Dolžina 20 do 30 m 205,75 22 % 251,02 
Dolžina 30 do 40 m 209,40 22 % 255,47
Dolžina 40 do 50 m 213,23 22 % 260,14
Dolžina 50 do 60 m 217,04 22 % 264,79
Dolžina 60 do 70 m 221,03 22 % 269,66
Dolžina 70 do 80 m 225,12 22 % 274,65
Dolžina 80 do 90 m 229,36 22 % 279,82
Dolžina 90 do 100 m 233,71 22 % 285,13

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Montaža slepega vodovodnega priključka dimenzije do 6/4"

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dolžina 0 do 10 m 114,67 22 % 139,90
Dolžina 10 do 20 m 118,12 22 % 144,11
Dolžina 20 do 30 m 121,65 22 % 148,41
Dolžina 30 do 40 m 125,31 22 % 152,88
Dolžina 40 do 50 m 129,13 22 % 157,54
Dolžina 50 do 60 m 132,94 22 % 162,19
Dolžina 60 do 70 m 136,93 22 % 167,05
Dolžina 70 do 80 m 141,02 22 % 172,04
Dolžina 80 do 90 m 145,26 22 % 177,23
Dolžina 90 do 100 m 149,62 22 % 182,54

Za dolžine nad 100 m, se cena poviša v % na postavko 90-100 m.

 

Priprava obvestila in obveščanje

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Priprava obvestila in obveščanje 85,00 22 % 103,70

 

Izredna menjava vodomera - krivda uporabnika (zmrznjen, poškodba modula ...)

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dimenzija (1/2",3/4",1") - montaža 72,50 22 % 88,45
Dimenzija (5/4",6/4") - montaža 93,50 22 % 114,07 

 

Naročilo ogleda odjemnega mesta na željo stranke

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Naročilo ogleda odjemnega mesta             27,25                      22 %                  33,25             

 

Ogled lokacije za novi vodovodni priključek

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Ogled lokacije za novi hišni priključek           35,55 22 %                  43,37

 

Poškodovanje vodovodnega omrežja

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Hišni priključek dimenzije od 1/2" do 1" 65,00 22 % 79,30
Hišni priključek dimenzije 5/4" do 6/4" 125,00 22 % 152,50
Vodovod dimenzije do DN 80 450,00 22 % 549,00
Vodovod dimenzije od DN 100 do DN 150 750,00 22 % 915,00
Vodovod dimenzije od DN 200 1.250,00 22 % 1.525,00
Magistralni vodovod 1.750,00 22 % 2.135,00

 

Ravnanje z odpadnimi vodami

Če je vaš objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje se vam mesečno obračunajo:

 • storitev odvajanja odpadnih vod,
 • storitev čiščenja odpadnih vod,
 • omrežnina čiščenje,
 • omrežnina odvajanja,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Če imate odvajanje voda urejeno z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami se vam mesečno obračunajo:

 • storitev prevzema in ravnanja z blatom,
 • omrežnina čiščenja greznic in MKČN,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. 

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo vloge za oprostitev.

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih vod in storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

 

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, če je objekt gospodinjstva priključen na javno kanalizacijo

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Osnova za obračun okoljske dajatve je količina pitne vode, ugotovljena z obračunskim vodomerom. 

 

Če ima kmetijska dejavnost vgrajen samostojni obračunski vodomer za merjenje porabe vode, se okoljska dajatev pri obračunu porabljene vode, ugotovljene po vodomeru, ne zaračuna.

 

Če kmetijska dejavnost nima vgrajenega samostojnega obračunskega vodomera in je poraba vode merjena po skupnem obračunskem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, se okoljska dajatev ne zaračuna samo za porabo vode za kmetijske namene. Za vodo, porabljeno v gospodinjstvu pa je okoljsko dajatev potrebno zaračunati. 

 

Mesečna količina za obračun okoljske dajatve, ki jo je potrebno plačevati za gospodinjstvo (skupni obračunski vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo), se izračuna tako, da se število stalno in začasno prijavljenih oseb na naslovu pomnoži s količino 4,17 m³ (letno 50 m³). Cena dajatve je določena na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode (50 m³ letno) in znaša 26,4125 EUR oz. 0,5283 EUR/m³. Če se odvajanje odpadne vode zaključuje s komunalno ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se cena okoljske dajatve zmanjša za 90% in znaša 0,0528 EUR/m³. 

 

Količina pitne vode, ki se obračuna gospodinjstvu se določi po pavšalu, ki velja na osebo po določilu veljavnega občinskega odloka, pri čemer se upošteva število porabnikov vode določenega gospodinjstva. Količina vode za obračun kmetijske dejavnosti pa se določi tako, da se od porabe vode po skupnem obračunskem vodomeru odšteje izračunana poraba za gospodinjstvo.

 

Storitve povezane z greznicami in MKČN

V primerih, da je na istem naslovu kmetijska dejavnost in gospodinjstvo in ni možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, je možno uveljaviti oprostitev plačila storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in MKČN ob pogoju, da se greznično blato, ali blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) zmeša z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi in se po najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabi kot gnojilo v kmetijstvu. Pred potekom treh let je potrebno predložili novo vlogo za uveljavitev oprostitve, sicer oprostitev ne velja več. Skladno z zakonodajo mora nosilec kmetijske dejavnosti voditi  evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo je potrebno izpolniti Poročilo o praznjenju grezničnega blata in blata MKČN v gnojno jamo. 

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt ni priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim in začasnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo), 
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

 

Obračunane storitve, povezane s porabo vode za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo (gospodinjski objekt je priključen na javno kanalizacijsko omrežje)

Na računu, ki se nanaša na gospodinjstvo, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina, odvajanje in čiščenje odpadnih voda (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom se količina določi po pavšalu na osebo skladno z določbo občinskih odlokov),
 • omrežnine voda, odvajanje in čiščenje za vodomer premera DN 20,
 • okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (pri izračunu količine za obračun se upošteva 4,17 m³ na posamezno osebo s stalnim bivališčem na določenem naslovu).

Na računu, ki se nanaša na kmetijsko dejavnost, se obračunajo naslednje storitve:

 • vodarina (če poraba vode ni merjena s samostojnim obračunskim vodomerom, je količina za obračun razlika med količino porabljene vode po vodomeru in količino, izračunano po pavšalu za gospodinjstvo),
 • omrežnina voda za vodomer premera DN 20,
 • stroški delitve računa.

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - storitvi odvajanja in čiščenja
 • fiksnega dela - omrežnini odvajanje in čiščenje.

 

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

Cene so v EUR in za odvajanje veljajo od 1. 5. 2023, za čiščenje pa od 1. 3. 2021. Za obdobje enega leta od potrditve veljajo cene odvajanja s poračunom.

 

 

Storitvi odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Osnova za obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod je dobavljena količina pitne vode, izražena v kubičnih metrih. Zbrana sredstva so prihodki Komunale Kranj za pokrivanje stroškov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

 

Cena v EUR brez DDV

Stopnja DDV

Cena v EUR z DDV

Odvajanje (m³)

0,1403

9,5 %

 0,1536

Odvajanje s poračunom (m³)

0,1237 

9,5%

0,1355

Čiščenje (m³)

 0,6914

9,5 %

 0,7571

  

Omrežnina odvajanje

Omrežnina se zaračunava glede na zmogljivost oziroma velikost vodovodnega priključka in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih).  

 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

5,00

9,5 %

5,48

DN 25

14,99

9,5 %

16,41

DN 30

14,99

9,5 %

16,41

DN 40

49,98

9,5 %

54,73

DN >=50

74,97

9,5 %

82,09

 

 Omrežnina odvajanje s poračunom 

 

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

4,45

9,5 %

4,87

DN 25

13,35

9,5 %

14,62

DN 30

13,35

9,5 %

14,62

DN 40

44,50

9,5 %

48,73

DN >=50

66,75

9,5 %

73,09

  

Omrežnina čiščenje

Moč vodomera

 Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

DN 20

5,02

9,5 %

5,50

DN 25

15,05

9,5 %

16,48

DN 30

15,05

9,5 %

16,48

DN 40

50,16

9,5 %

54,93

DN >=50

75,24

9,5 %

82,39

 

  

Zbrana sredstva omrežnin za odvajanje in čiščenje Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Mestni občini Kranj in so prihodki občinskega proračuna. Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Okoljska dajatev (m³)

0,0528 

/

0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode in je prihodek občinskega proračuna. K plačilu so zavezani tisti uporabniki, ki so priključeni na omrežje javne kanalizacije oziroma odvajajo komunalno odpadno vodo skozi pretočno greznico ali malo čistilno napravo. Osnova za obračun je na vodomeru izkazana poraba vode. DDV se za storitev okoljska dajatev ne obračunava.

 

Osnova in pravne podlage

Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in sklepi, ki jih je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 4. seji dne, 19. 4. 2023.

 Interaktivni izračun

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Cenik odvajanja in čiščenja industrijskih ter padavinskih odpadnih vod

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021 v skladu s sklepom sprejetim na 49. seji Sveta ustanoviteljev, z dne 22. 12. 2020.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,80

9,5 %

0,8760

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,4380

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,90

9,5 %

0,9855

 

 OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,35

9,5 %

0,3832

Omrežnina čiščenje (m³)

0,30

9,5 %

0,3285

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Če gre za prekomerno onesnaženje industrijskih odpadnih voda in prekomerno hidravlično obremenitev, se cene ustrezno korigirajo, skladno z določili pogodb o odvajanju industrijskih odpadnih voda.

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - STARE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,40

9,5 %

0,438

 

Nove cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023 v skladu s sklepom sprejetim na 6. korespondenčni seji Sveta ustanoviteljev, z dne 23.6.2023.

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN - NOVE CENE

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Odvajanje industrijske odpadne vode (m³)

0,20

9,5 %

0,2190

Čiščenje industrijske odpadne vode (m³)

0,45

9,5 %

0,4928

 

 

OMREŽNINI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKE ODPADNE VODE Z INDUSTRIJSKIH POVRŠIN

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cene z DDV

Omrežnina odvajanje (m³)

0,175

9,5 %

0,1916

Omrežnina čiščenje (m³)

0,15

9,5 % 

0,1643

 Omrežnina za odvajanje in čiščenje ind. odp. vode se obračunava na m3.

 

Osnove in pravne podlage

Svet ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. je na svoji redni seji dne, 22. 12. 2020 sprejel sklep o novih cenah storitev odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih voda, novih cenah za odvajanje in čiščenje padavinskih voda z industrijskih površin ter o cenah omrežnin. 

Cena storitev povezanih s praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je sestavljena iz:

 • variabilnega dela - prevzem blata in ravnanje z blatom in
 • fiksnega dela - omrežnina čiščenja greznic in MKČN.

 

Storitev se obračuna uporabnikom, ki imajo nepretočne greznice, obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave.

 

Občinski sveti Občin Naklo in Šenčur ter Mestni svet Mestne občine Kranj so sprejeli enotne cene (Mestna občina Kranj s 19.4.2023,  Občini Naklo in Šenčur pa s 24.5. 2023). Pri prevzemu in ravnananju z blatom se za obdobje treh let od 1.julija 2023 uporabljajo cene s poračunom, pri omrežnini čiščenja greznic in MKČ pa se upošteva eno leto.

 

PREVZEM BLATA IN RAVNANJE Z BLATOM

Osnova obračun je dobavljena količina pitne vode v kubičnih metrih. 

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom:

   Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV  Cena v EUR z DDV 
 Prevzem blata in ravnanje z blatom  (m³)  0,4906  9,5 %  0,5372 

 

Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

   Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV  Cena v EUR z DDV 
 Prevzem blata in ravnanje z blatom  (m³)  0,4967 9,5 %  0,5439

 

Uporabnikom, ki ne uporabljate vode iz javnega vodovodnega sistema v upravljanju Komunale Kranj in za katere nimamo podatkov o količini porabljene pitne vode, se storitev obračuna po številu stalno in začasno prijavljenih stanovalcev. Pri tem upoštevamo normirano porabo pitne vode določeno z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki znaša 0,15 m³ na dan na osebo. 

 

 Cena prevzema in ravnanja z blatom:

  Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v  EUR z DDV 
 Prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba)  2,21  9,5 %  2,42 

 

 Cena prevzema in ravnanja z blatom s poračunom:

  Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v  EUR z DDV 
 Prevzem blata in ravnanje z blatom (oseba)  2,24 9,5 %  2,45

 

 OMREŽNINA ČIŠČENJA GREZNIC IN MKČN

Osnova je zmogljivost oz. velikost priključkov in je izražena kot DN (premer vodomera v milimetrih). Cena je enaka za vse dimenzije vodomerov.

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN:

  Cena v EUR brez DDV  Stopnja DDV  Cena v EUR z DDV 
 Omrežnina  3,34   9,5 %  3,66 

 

Cena omrežnine čiščenja greznic in MKČN s poračunom:

  Cena v EUR brez DDV  Stopnja DDV  Cena v EUR z DDV 
 Omrežnina  3,32 9,5 %  3,64

 

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VOD

  Cena v EUR brez DDV   Stopnja DDV   Cena v EUR z DDV
 Okoljska dajatev - pretočna greznica (m³)  0,5283  0,5283 
 Okoljska dajatev - MČN (m³)  0,0528  0,0528 

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

DDV se za okoljsko dajatev ne obračunava.

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cene praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Mestni občini Kranj so oblikovane skladno s

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2021.

 

STORITVE ČIŠČENJA

 

Klasifikacijska številka

Cena brez DDV

KPK mg/l

Stopnja DDV

Cena z DDV

Blato iz greznic in mulj iz usedalnikov (m³)

20 03 04

22,90

 

9,5 %

25,08

Blato iz MKČN in KČN

19 08 05

22,90

 

9,5 %

25,08

Vsebina kemičnih WC-jev (m³)

20 03 04

31,90

 

9,5 %

34,93

nizko obremenjene odpadne vode (m³) 

 

11,90

do 1.000

9,5 %

13,03

srednje obremenjene odpadne vode (m³)

 

17,90

nad 1.000

9,5 %

19,60

 

Cene so določene v skladu s 25. členom Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. in sklepa 40. seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. z dne, 15. 9. 2016. Cenik je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo praznjenja greznic in prevozom ostalih odpadnih voda.

 

Sklep o določitvi cen za prevzem odpadnih voda, blata iz greznic in čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Kranj z dne, 24. 12. 2020

 

Cena se določi po formuli za izračun faktorja komunalnega onesnaženja iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije.

 

 

Če je potrebno greznico sprazniti več kot enkrat v treh letih (neustrezna greznica, problemi s ponikanjem, nepretočna greznica), se drugo in tretje praznjenje obračuna po osnovni ceni, zmanjšani za 30 % oz. se z uporabniki sklene pogodba. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 10. 2014

 

 

Osnovna cena 
brez DDV

Cena s 
30 % popustom
brez DDV 

Cena s 30 %
popustom 
z 9,5 % DDV

Mestna občina Kranj

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Šenčur

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Naklo

142,91 

100,04 

109,54 

Občina Preddvor

150,45 

105,32 

115,32 

Občina Jezersko

183,95

128,77 

141,00 

Občina Cerklje na Gorenjskem

177,60

124,32

136,13

 

 

 

Storitev

Cena brez DDV

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

50,83 EUR/uro

Potisna kamera

31,08 EUR/uro

Naprava za dimljenje kanalizacije

28,39 EUR/uro

Samohodna kamera za snemanje kanalizacije

0,78 EUR/m

Dodatek za delo izven rednega delovnega časa*

80,32 EUR/obisk

Nadzor izvedbe kanalizacijskega priključka

 10,70 EUR

*Dodatek za delo izven rednega delovnega časa se obračuna, če naročnik želi, da se storitev opravi  izven našega rednega delovnega časa (sobote, nedelje, prazniki).

 

Cene ne vključujejo DDV. Zaračunava se 22 % DDV.

 

URNA POSTAVKA DELAVCA

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

kanalizer (KV), delo ob posebnih pogojih (ura)

11,14

9,5 %

12,20

 

TRANSPORT GREZNIČNIH GOŠČ IN DRUGIH MULJEV

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

transport (ura)

59,91

9,5 %

65,60

 

 

Cenik velja od 1. 5. 2020.

Ravnanje z odpadki

Gospodinjstvu se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev

* Velja za gospodinjstva, ki imajo zabojnik za biološke odpadke. 

 

Pravni osebi se mesečno obračunajo:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • storitev
  • infrastruktura
 • obdelava:
  • storitev
  • infrastruktura
 • odlaganje:
  • storitev 
  • infrastruktura
 • zbiranje bioloških odpadkov*
  • storitev
 • zbiranje odpadne embalaže:*
  • storitev
  • infrastruktura

* Velja za pravne osebe, ki imajo zabojnika za biološke odpadke in odpadno embalažo. 

 

Stroški najema zabojnikov so vključeni v ceni storitev zbiranja odpadkov.

 

CENE

 

Cena v EUR/kg brez DDV 

Pretvornik kg/liter

Cena v EUR/kg z DDV

Zbiranje komunalnih odpadkov 

storitev

0,1510

0,2862

0,1653

 

javna infrastruktura

0,0027

0,2862

0,0030

Obdelava komunalnih odpadkov

storitev

0,1411

0,1034

0,1545

 

javna infrastruktura

0,0388

0,1034

0,0425

Odlaganje komunalnih odpadkov

storitev

0,1004

0,0205

0,1099

 

javna infrastruktura

0,0218

0,0205

0,0239

Zbiranje bioloških odpadkov

storitev

0,2781

0,1569

0,3045

 

Pri ceni zbiranja mešanih komunalnih in bioloških odpadkih se za obdobje enega leta od 1. julija 2023 uporabljajo cene s poračunom. 

 

Cene s poračunom:

  Cena v EUR/ kg brez DDV DDV Cena v EUR/ kg z DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov 0,1657 9,5% 0,1814
Zbiranje bioloških odpadkov 0,3754 9;5% 0,4111

 

Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunavajo po ceniku Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. in so v veljavi od 1. 3. 2023.

 

V zimskem obdobju, ko biološke odpadke odvažamo na 14 dni, se pri obračunu upošteva polovična količina (faktor 0,5).*

 

 Za gospodinjstva

 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

Osnova za obračun zbiranja mešanih komunalnih odpadkov je število oseb v gospodinjstvu. Na eno osebo se v povprečju mesečno obračuna 14,58 kg zbranih mešanih komunalnih odpadkov oz. 50,95 l na mesec. Cena zbiranja je razdeljena na ceno storitev in ceno infrastrukture. Cena storitve vključuje stroške rednega odvoza mešanih odpadkov in odpadne embalaže, stroške povezane z zabojniki, zbiranje odpadkov na ekoloških otokih, zbirnih centrih, zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov v letni akciji, pripravo odpadkov pred oddajo prevzemnikom. Cena javne infrastrukture pa vključuje najem infrastrukture od Mestne občine Kranj in je namenjena zbiranju odpadkov (oprema in zabojniki na ekoloških otokih, zbirni centri …).

 

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV

Osnova za obračun obdelave in odlaganja odpadkov je prostornina zabojnika za mešane odpadke. Upoštevata se povprečna masa odpadkov oddanih na obdelavo (0,1034 kg/l) in odloženih odpadkov (0,0205 kg/l) ter povprečno število odvozov mešanih odpadkov. S 1. 3. 2023 so se spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem obratu RCERO Ljubljana za Mestno občino Kranj izvaja Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. 

 

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Osnova za obračun zbiranja bioloških odpadkov je prostornina zabojnika za biološke odpadke. Upoštevata se povprečna masa odpadkov na liter zabojnika (0,1569 kg/l) in povprečno število odvozov bioloških odpadkov. Vključuje stroške zbiranja in odstranjevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter stroške povezane z zabojniki.

  


Za pravne osebe

 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

Osnova za obračun zbiranja mešanih komunalnih odpadkov je prostornina zabojnika za mešane odpadke. Cena zbiranja je razdeljena na ceno storitev in ceno infrastrukture. Cena storitve vključuje stroške rednega odvoza mešanih odpadkov, pripravo odpadkov na oddajo prevzemnikom ter stroške prevzema z zabojniki za zbiranje odpadkov. Cena javne infrastrukture pa vključuje najem infrastrukture in je namenjena zbiranju odpadkov.

 

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV

Osnova za obračun obdelave in odlaganja odpadkov je prostornina zabojnika za mešane odpadke. Vključuje stroške storitev obdelave in odlaganja mešanih odpadkov, ki jih izvaja Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov.  S 1. 3. 2023 so se spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov.

 

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV*

Osnova za obračun zbiranja bioloških odpadkov je prostornina zabojnika za biološke odpadke. Upoštevata se povprečna masa odpadkov na liter zabojnika (0,1569 kg/l) in povprečno število odvozov bioloških odpadkov. Vključuje stroške zbiranja in odstranjevanja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter stroške povezane z zabojniki.

 

Izračuni obračunanih količin glede na prostornino zabojnika za mešane odpadke na območju odvoza mešanih odpadkov na tri tedne, embalaže na 14 dni in biološki odpadki tedensko (količine v kilogramih): 

 

Pretvornik kg/liter

80 l

120 l

240 l

660 l

1100 l

zbiranje kom. odpadkov - stor. in inf.

0,2862

32,97

40,55

66,27

171,36

272,00

zbiranje odp. emb. - stor. in inf.

0,1431

 

30,56

49,93

129,12

204,95

obdelava kom. odpadkov - stor. in inf.

0,1034

11,91

17,87

35,74

98,27

163,79

odlaganje kom. odpadkov - stor. in inf.

0,0205

2,36

3,54

7,08

19,48

32,47

zbiranje bioloških odpadkov - stor. in inf.

0,1569

53,97

80,96

161,92

 

 

 

   

Izračuni obračunanih količin glede na prostornino zabojnika za mešane odpadke na območju tedenskega odvoza mešanih odpadkov in odpadne embalaže (količine v kilogramih):

  

 

Pretvornik kg/l

 80 l 

120 l

240 l

660 l

1100 l

zbiranje kom. odpadkov - stor. in inf.

0,2862

99,22

122,03

199,42

515,67

818,53

zbiranje odp. emb. - stor. in inf.

0,1431

 

61,02

99,71

257,84

409,26

obdelava kom. odpadkov - stor. in inf.

0,1034

35,57

53,35

106,71

293,45

489,08

odlaganje kom. odpadkov - stor. in inf.

0,0205

7,05

10,58

21,16

58,18

96,97

zbiranje bioloških odpadkov - stor. in inf.

0,1569

53,97

80,96

161,92

 

 

 

 

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč 

 

 

EUR/t

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč

256,03 + DDV 

 

OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE

Cenik je oblikovan skladno z/s:

INFORMATIVNI IZRAČUN

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite vaše izdatke vezane na ravnanje z odpadki.

 

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika. Odlaganje odpadkov v navadnih vrečah brez logotipa Komunale Kranj ni dovoljeno in jih, skladno z občinskimi odloki, nismo dolžni odpeljati.

 

V ceno vrečke je vključena storitev ravnanja z odpadki. 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2016.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
60-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 3,6530 9,5 % 4,00
120-litrska vrečka za mešane komunalne odpadke 6,3927 9,5 % 7,00
100-litrska vrečka  za odpadno embalažo 2,1005 9,5 % 2,30

S pomočjo interaktivnega izračuna lahko preverite ceno enkratnega najema zabojnikov različnih velikosti.

 

Interaktivni izračun za najem velikih zabojnikov

Poleg rednega odvoza odpadkov izvajamo tudi odvoze na klic. Odvoz naročite na telefonski številki 04 28 11 303 ali po e-pošti .... Naročila, ki jih prejmemo do 10. ure, izpolnimo naslednji dan.

  

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2023. Pri ceni zbiranja se za obdobje enega leta od 1.julija 2023 uporabljajo cene s poračunom. Cene za obdelavo in odlaganje so v veljavi od 1.3.2023.

 

 

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (odvoz na klic)

ZARAČUNANE CENE V EUR80 l120 l240 l660 l1100 l
Zbiranje komunalnih odpadkov - storitev 3,79 4,67 7,63 19,72 31,30
Zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 0,06 0,08 0,12 0,32 0,51
Obdelava komunalnih odpadkov - storitev  1,17 1,75 3,50 9,63 16,05
Obdelava komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 0,32 0,48 0,96 2,65 4,41
Odlaganje komunalnih odpadkov - storitev 0,16 0,25 0,49 1,36 2,26
Odlaganje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 0,04 0,05 0,11 0,29 0,49
Skupaj brez DDV 5,54 7,28 12,82 33,97 55,03
Stopnja DDV 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 %
Skupaj z DDV na odvoz 6,07 7,97 14,03 37,20 60,25

 

ODPADNA EMBALAŽA (odvoz na klic)

ZARAČUNANE CENE V EUR120 l240 l660 l1100 l
Zbiranje komunalnih odpadkov - storitev  2,33 3,81 9,86 15,65
Zbiranje odpadkov - javna infrastruktura 0,04 0,06 0,16 0,26
Skupaj brez DDV 2,37 3,87 10,02 15,90
Stopnja DDV 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 %
Skupaj z DDV na odvoz 2,6 4,24 10,97 17,42

 

BIOLOŠKI ODPADKI (odvoz na klic)

ZARAČUNANE CENE V EUR80 l120 l240 l
Zbiranje komunalnih odpadkov - storitev 4,71 7,07 14,14
SKUPAJ brez DDV 4,71 7,07 14,14
Stopnja DDV 9,5 % 9,5 % 9,5 %
Skupaj z DDV na odvoz 5,16 7,74 15,48

 

PRIPRAVA ODVOZA NA KLIC

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Priprava odvoza na klic 40,00 22 % 48,80

 

Pravnim osebam nudimo najem ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadnega papirja in papirne embalaže, plastične, kovinske in steklene embalaže. Odločite se lahko tudi za najem posameznega zabojnika. Za ponudbo nas pokličite na številko 04 28 11 303 ali pišite na e-naslov ....

Cene so v EUR in veljajo od 1. 4. 2008.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Najem posameznega zabojnika 15,00 22 % 18,30 
Praznjenje zabojnika (enkratno praznjenje, ne glede na število zabojnikov)  30,00 22 % 32,85 

 

Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda do količine 1 m³ odpadkov mesečno. Sprejem večjih količin zaračunamo skladno s cenikom.


Oddaja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna enkrat mesečno do količine 3 m³.

 

Pravnim osebam se obračuna sprejem odpadkov skladno s cenikom in izda potrdilo o deponiranju za obračun, ki je podlaga za račun.

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 3. 2023.

 

ODDAJA ODPADKOV, KI SE LAHKO PREDELAJO

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 5,53 9,5 % 6,06

 

ODDAJA VRTNIH ODPADKOV

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 17,14 9,5 % 18,77

 

ODDAJA OSTALIH KOMUNALNIH ODPADKOV

KoličinaCena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1 m³ 35,51 9,5 % 38,88

 

ODDAJA SILAŽNE FOLIJE

Količina v m³ Cena brez DDV v EURStopnja DDVCena z DDV v EUR
1,00 14,52  9,5 %  15,90

 

Pri komunalni ključavnici se uporablja univerzalni ključ. Naši delavci pred praznjenjem zabojnik odklenejo in po praznjenju zaklenejo.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Dobava in vgradnja komunalne klučavnice 30,04 22 % 36,65
Zamenjava jezička pri kom. ključavnici 12,29 22 % 15,00
Dodatni ključek 2,50 22 % 3,05

Cenik za dobavo in montažo komunalnih ključavnic velja od 1. 11. 2017.

 

Najem zabojnikov

Najemnine zabojnikov se ne zaračunavajo, ker so vključene v ceni zbiranja odpadkov.  

Zabojniki so last Komunale Kranj in označeni z logotipom, identifikacijsko številko in čipom, kar je v pomoč pri reševanju morebitnih reklamacij ter obvladovanju števila in vrst zabojnikov na terenu.

Odvoz zabojnikov se obračunava glede na število odvozov, oddaljenosti ter velikosti in lastništva zabojnika. V primeru odvoza z zabojnikom Komunale Kranj se zaračuna tudi najemnina zabojnika. Prevoz in oddaja zabojnikov se obračuna glede na volumen zabojnika in vrste odpadkov.

 

Obdelava in odlaganje se obračunata glede dejanske tehtane teže.

Cene določa Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o..

 

Vse cene so v EUR brez DDV.

 

ODVOZ ZABOJNIKA GLEDE ODDALJENOSTI TER VELIKOSTI IN LASTNIŠTVA ZABOJNIKA

Lastništvo in oddaljenost

EM

5, 7, 12 m³

15, 20, 30 m³

Naš zabojnik do 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Naš zabojnik nad 10 km

EUR/odvoz

170,26

422,60

Strankin zabojnik do 10 km

EUR/odvoz

130,80

363,44

Strankin zabojnik nad 10 km

EUR/odvoz

144,89

384,57

Cene veljajo od 1. 6. 2019.

 

OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV

Količina

EM

Obdelava odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Odlaganje odpadkov
(storitev + infrastruktura)

Mešani komunalni odpadki

EUR/kg

0,1799

0,1222

Stisnjeni komunalni odpadki

EUR/kg

0,1799

0,1222

Kosovni odpadki

EUR/kg

0,1799

0,1222

 

Obračunavajo se dejanske tehtane količine.

Cene za obdelavo in odlaganje odpadkov se zaračunavajo po ceniku Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. in so v veljavi od 1. 3. 2023.

 

Pri naši blagajni lahko kupite izdelke za pravilno odlaganje odpadkov.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2011.

 

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Manjše biorazgradljive vrečke za odlaganje bioloških odpadkov (paket 25 vrečk) 1,67  22 % 2,04
7-litrska posoda za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu 2,50  22 % 3,05 
120-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke  0,75  22 % 0,92 
240-litrska biorazgradljiva vrečka za zaščito zabojnika za biološke odpadke 0,92  22 % 1,12 

Mestne službe

Cene so v EUR in veljajo od 1. 5.2012.

 

Najem tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodaja sadja in zelenjave v velikih količinah (dan) 7,50  22% 9,15 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v velikih količinah (dan) 5,83  22% 7,11 
Prodaja domačega sadja, zelenjave in ostalih prehrambnih izdelkov v majhnih količinah (dan) 3,75  22% 4,58 
Prodaja izdelkov domače obrti, bižuterije, sveč, cvetja in ostalih neprehrambnih izdelkov (dan) 7,92  22% 9,66 
Prodaja mlečnih in mesnih izdelkov v skrinji (dan) 10,00  22% 12,20 

 

Rezervacija tržne klopi

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prodajalec nima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 12,50  22% 15,25 
Prodajalec ima status kmeta v Republiki Sloveniji (mesec) 7,50  22% 9,15 

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2019.

 

Cene veljajo za parkirišča, ki jih upravlja Komunala Kranj d.o.o.

 Cena brez DDVStopnja DDVCena z DDV
Prva izdaja kartice in dovolilnice ter priprava pogodbe 12,30 22% 15,00
Zamenjava kartice 12,30 22% 15,00
Zamenjava dovolilnice 3,28 22% 4,00
Prestavitev nepravilno parkiranega vozila z vozilom za odvoz (velja za občine Kranj, Tržič in Šenčur) 36,88 22% 45,00

Pogrebna dejavnost

Cenik najema groba na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje

 

Najemnina za grob se obračuna letno. Cene so v EUR in veljajo od 1. 1. 2023, z izjemo prispevka za vzdrževanje kareja za raztros pepela, ki velja od 1. 2. 2022.

 

 

Cena brez DDV

Stopnja DDV

Cena z DDV

Enojni grob

26,87

22 %

32,78

Enojni grob ob zidu

35,74

22 %

43,60

Dvojni grob

48,90

22 %

59,66

Dvojni grob ob zidu

68,79

22 %

83,92

Trojni Grob

72,55

22 %

88,51

Trojni grob ob zidu

102,64

22 %

125,22

Četverni grob

95,34

22 %

116,31

Četverni grob ob zidu

132,47

22 %

161,61

Grobnica

103,45

22 %

126,21

Otroški grob

22,84

22 %

27,86

Žarni grob

23,92

22 %

29,18

Prispevek za vzdrževanje kareja za raztros pepela

94,50

22 %

115,29

 

Sklep o cenah

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 2. 2022.

Izdaja soglasja za postavitev spomenika

 

Cena brez DDV 

v EUR 

Stopnja DDV

Cena z

DDV v EUR

Mestno pokopališče Kranj - stari del (soglasje)

25,00

22 %

30,50 

Mestno pokopališče Kranj - novi del (soglasje)

65,00 

22 %

79,30 

Pokopališče Bitnje - stari del (soglasje)

25,00 

22 %

30,50

Pokopališče Bitnje - novi del (soglasje)

65,00

22 %

79,30

 

Cene so v EUR in veljajo od 1. 9. 2022.

Izdaja soglasja za kamnoseška dela

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Soglasje za kamnoseška dela Mestno pokopališče Kranj in Bitnje

22,00

22 %

26,84

 

Ura delavca

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

PK delavec - pogrebna storitev (ura) *

17,60

9,5 %

19,28

KV delavec - pogrebna storitev (ura) *

19,00

9,5 %

20,81

PK delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

17,60

22 %

21,48

KV delavec - vzdrževanje grobov po naročilu (ura)

19,00

22 %

23,18

Posebni pogoji dela - ekshumacija (ura)

38,00

9,5 %

41,61

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Strojne ure

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Traktor s priključkom (ura)

38,00

22 %

46,36

Rovokopač (ura)

41,00 

22 %

50,02

Kompresor (ura)

10,50

22 %

12,81

 

Priprava groba

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Odvoz in dovoz izkopane zemlje (postavitev)

90,80

9,5 %

99,43

Izkop, priprava in zasip poglobljenega groba

269,25

9,5 %

294,83

Izkop, priprava in zasip navadnega groba

210,25

9,5 %

230,23

Vkop žarne niše in priprava groba

81,70

9,5 %

89,47

Odpiranje žarne niše in priprava groba

46,50

9,5 %

50,92

Izkop malega groba (izkop)

81,70

9,5 %

89,47

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevozi

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevoz pokojnika - lokalno (ura)

71,50

9,5 %

78,30

Prevoz pokojnika (kilometer)*

1,305

9,5 %

1,43

Prevoz pokojnika s spremljevalcem (kilometer)**

1,80

9,5 %

1,98

Prevoz cvetja (ura)

43,50

9,5 %

47,64

Kombi (kilometer)

1,11 

22 %

1,36

*V ceno prevoza vključen voznik. 

**V ceno prevoza vključena voznik in spremljevalec.

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Opremljanje krste

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

 Cena z DDV v EUR

Priprava pogrebnega materiala (storitev)

34,40

9,5 %

37,67

Pečatenje vložka za krsto (storitev)

37,75

9,5 %

41,43

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Urejanje pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Ureditev pokojnika (storitev)

51,86

9,5 %

56,79

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Pogrebni protokol

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Klasični pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

231,20 

9,5 %

253,17 

Klasični pokop na ostalih pokopališčih (storitev)

258,36 

9,5 %

282,91

Žarni pokop na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

117,60

9,5 %

128,78 

Žarni pokop na ostalih pokopališčih Kranj (storitev)

144,76

9,5 %

158,52

Raztros pepela na Mestnem pokopališču Kranj (storitev)

144,11

9,5 %

157,80

Raztros pepela na ostalih pokopališčih (storitev)

170,12

9,5 %

186,29

Napis na spominsko obeležje za raztros 

239,00

22 %

291,58

Dodatno potrebni delavec (oseba)

29,50 

9,5 %

32,31

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Prevzem pokojnika

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

83,60

9,5 %

91,55

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako II.)

156,80

9,5 %

171,70

Prevzem pokojnika na kraju smrti (stanje pokojnika pod oznako I.)

256,60

9,5 %

280,98

Dodaten spremljevalec pri prevzemu pokojnika

35,20

9,5 %

38,55

 

Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Ostale storitve

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Organizacija storitev in administracije*

31,30

9,5 %

34,28

Uporaba in čiščenje sobe za obdukcijo (storitev)

47,40 

9,5 %

51,91

Hramba pokojnika v hladilni komori in dezinfekcija (dan)

20,72

9,5 %

22,69

Uporaba vežice

61,50 

9,5 %

67,35

Uporaba čajne kuhinje

66,90

9,5 %

73,26

Urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige umrlih (storitev)

23,50  

22 %

28,67

Uporaba ozvočenja zunaj poslovilnega objekta (storitev)*

22,10

22 %

26,79

Izposoja žalne zastave (dan)

2,30

22 %

2,81

Ureditev žarnega groba po pogrebu (storitev)*

31,70

22 %

38,68

Ureditev klasičnega groba po pogrebu (storitev)*

73,70  

22 %

89,92

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v krsti (storitev)*

117,15

9,5 %

128,28

Prevzem pokojnika od drugih pogrebnih služb v žari (storitev)*

80,55

9,5 %

88,21

Predhodna poslovitev od pokojnika v vežici (storitev)*

46,15 

9,5 %

50,54

 

*Cene veljajo za storitve, opravljene v rednem delovnem času. Izven rednega delovnega časa, se cene spremenijo (skladno s preglednico Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe, ki je prikazana na dnu strani).

 

Osnova pri obračunu storitev glede na čas izvedbe 

Čas izvedbe storitve

Kategorija

Ponedeljek - petek
(med 7. in 18. uro)

 I.

Sobota
(med 7. in 13. uro)

 I.

Ponedeljek - petek
(med 18. in 22. uro)

 II.

Sobota
(med 13. in 22. uro)

 II.

Ponedeljek - sobota
(med 22. in 7. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 7. in 22. uro)

 III.

Nedelja in prazniki
(med 22. in 7. uro)

 IV.

 

24-urna dežurna služba

 

 

Cena velja od 1. 5. 2023. 

 

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Cena 24-urne službe/pokojnika*

218,35

9,5 %

239,09

 

*V skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj, na področju Mestne občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov Mestnega pokopališča Kranj, opravlja Komunala Kranj.

 

Elaborat

Sklep

 

 

Ostali ceniki

Cene so v EUR in veljajo od 1. 6. 2011  

 

Cenik delitve obračuna

 

Cena brez DDV v EUR

Stopnja DDV

Cena z DDV v EUR

Delitev obračuna

                                      1,00 

                 22 %

                        1,22 

 

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo sporazumno določiti pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo ter o tem obvestiti Komunalo Kranj d.o.o. Interna delitev računov je dolžnost uporabnikov vode v objektu. V primerih, ko uporabniki s Komunalo Kranj d.o.o. podpišejo Dogovor o delitvi stroškov in ločen pošiljanju računov, se posameznemu uporabniku zaračuna storitev delitve računa.

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka