Novice

Ravnanje z odpadnimi vodami , 8. 7. 2016

V odpadni vodi zaznali nedovoljene snovi

Pri rednem upravljanju Centralne čistilne naprave Kranj smo v tem tednu na merilnikih za skupni organski ogljik ter pri odvzemu vzorcev zaznali povišano vrednost, ki je presegala dovoljene mejne vrednosti za iztok iz čistilne naprave. Nemudoma smo ukrepali in prilagodili način obratovanja naprave. Trenutno mejne vrednosti rahlo presegata le še dušik in fosfor, za katera pričakujemo izboljšanje v roku enega tedna. Pri stalnem nadzoru in opazovanju reke Save, negativnih vplivov na okolje nismo zaznali.

Komunala Kranj , 4. 7. 2016

Ustanovni sestanek delovne skupine, katerega cilj je potrditev Elaboratov v občinah Šenčur in Naklo, že v tem tednu

»V Komunali Kranj, kjer pozdravljamo delovno skupino; ta bo – prepričan sem – potrdila naše kalkulacije Elaborata, smo skupaj z občinami (lastnicami nove infastrukture kanalizacijskega omrežja) definirali 5-dnevni rok za ustanovni sestanek skupine. Ta je načrtovan še ta teden«, je povedal direktor Komunale Kranj, Marko Kocjančič, ki je hkrati tudi ponudil lokacijo, župane občin pa prosil ne le za tvorno, polno sodelovanje v delovni skupini temveč tudi za politično podporo vsem izsledkom le-te.

Komunala Kranj , 4. 7. 2016

S 1.7.2016 so cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda tudi v mestni občini Kranj usklajene z zakonodajnimi okvirni varovanja vodnih virov

Svet Mestne občine Kranj je nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predstavljenih v Elaboratu Komunale Kranj, potrdil na redni seji 22. junija 2016. S tem so tudi v Mestni občini Kranj potrdili kalkulacije, pripravljene po natančno predpisani metodologijo oblikovanja cen, ki enoti način obračunavanja storitev po vsej Sloveniji. Nov, z zakonodajo usklajen obračun, ki je v Kranju stopil v veljavo s 1.7.2016, bo na položnicah prvič obračunan v mesecu avgustu, torej v prvih dneh avgusta za mesec julij 2016.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.