Novice

Komunala Kranj , 7. 10. 2016

Mestna občina Kranj predstavlja sodobni avtobusni terminal v Kranju

Mestna občina Kranj je izdala brošuro, ki predstavlja prostorsko rešitev za pomemben infrastrukturni in gospodarski projekt na območju Zlatega polja. Kranjčanke in Kranjčani boste brošuro prejeli na dom danes, 7. oktobra 2016.

Kot so zapisali, se po 40 letih kaže optimalna rešitev tako za avtobusni projekt v Kranju kot za potrebe zdravstva, lekarništva, šolstva in še kakšne dejavnosti. Gre za zelo obsežen in sestavljen projekt, ki zahteva pogovore z različnimi akterji.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 29. 9. 2016

Pojasnilo nosilcem kmetijske dejavnosti 

Uveljavitev oprostitve plačila določenih obveznosti

Nosilci kmetijske dejavnosti lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavite oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode, nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti in storitev, povezanih z obveznim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Oprostitev uveljavite z izpolnitvijo Vloge za oprostitev.

Komunala Kranj , 16. 9. 2016

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine

Objavljamo javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine, in sicer kontejnerskega postrojenja na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe do vključno 5. 10. 2016. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.