Novice

Ravnanje z odpadki , 12. 9. 2018

Sobota 15. 9. - podpora akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič"

Komunala Kranj se pridružuje akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič". V podporo akciji bomo skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja, predstavili različne načina ločevanja odpadkov in delili nasvete o pravilnem ravnanju z odpadki. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse s področja ponovne uporabe in nasveti za koristno uporabo odpadkov.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 9. 2018

Obvestilo: Servis posnemal in talnih strgal na CČN Kranj - 10.-21. 9. 18

Obveščamo, da bomo predvidoma od 10. do 21. septembra 2018 izvajali servis posnemal in talnih strgal v primarnem in sekundarnem usedalniku na Centralni čistilni napravi Kranj, zato bo bazene potrebno izprazniti.  Na primarnem usedalniku bomo odstranili prekritje, vendar večjih emisij smradu iz tega objekta ne pričakujemo.  En bazen primarnega in en bazen sekundarnega usedalnika smo izpraznili v tem tednu. Skladno s potekom servisnih del, bodo nato izpraznjeni zaporedoma še ostali bazeni, vedno pa bo prazen le en bazen posameznega usedalnika.

Ravnanje z odpadki , 6. 9. 2018

Okolica ekoloških otokov ni odpad - stanje 6. 9. 2018

Na področju Planine, Čirč in Zlatega polja so dežurne ekipe Komunale Kranj počistile nesnago okoli ekoloških otokov. Pozivamo uporabnike, da odpadke odlagajo v zabojnike ali jih odpeljejo v zbirne centre. Okolica ekološkega otoka ni namenjena odlaganju odpadkov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.