DOMOV
Kontrola priklopov
Kot izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod bomo v prihodnjih mesecih na območju Mestne občine Kranj izvajali kontrolo priklopov meteornih vod na javno  kanalizacijsko omrežje. Kontrolo bomo izvajali v dopoldanskem času, z napravo za zaplinjanje. Plin je inerten in nestrupen.
Preberite več...
 
Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Z aprilom prehajamo na poletni urnik rednega odvoza odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak teden. 
Preberite več...
 
Motena oskrba s pitno vodo

Obvestilo!

Obveščamo vas, da dne 31.03 2015 med  9.00 in 18.00 uro v naseljih KOKRICA, SUHA, PREDOSLJE, BRITOF, MLAKA, BOBOVEK, SRAKOVLJE, ILOVKA, RUPA, OREHOVLJE in severni del Kranja ne bo preskrbe s pitno vodo ali bo le-ta močno motena, zaradi obsežnih prevezav na gradbišču Bašelj - Kranj.

Pred prekinitvijo dobave vode si priskrbite toliko vode, kot jo običajno porabite. V kolikor pride do prekinitve dobave ali je voda motna, vse stranke pozivamo, da vodo pred uporabo preventivno prekuhajo in sperejo interno vodovodno omrežje.

Prosimo za razumevanje!

 
Ob svetovnem dnevu voda
22. marec je Generalna skupščina združenih narodov razglasila kot svetovni dan voda. Ta dan je namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo ogroženost ter s tem povečevanje ozaveščenosti ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov. Moto letošnjega dneva voda je »Dan za vodo in voda za trajnostni razvoj«.

Svetovni_dan_voda_-_vodni_odtis
Preberite več...
 
Bonitetna ocena odličnosti
V mesecu januarju 2015 smo bili s strani bonitetne hiše Bisnode obveščeni o aktualni finančni analizi gospodarstva in dosežku našega podjetja. Komunala Kranj, d.o.o. spada med 4,2% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščajo v razred AA.
Preberite več...
 
Spremembe cen na območju občine Jezersko
S 1.2.2015 so se na območju občine Jezersko uveljavile sledeče spremembe:
- uporabnikom, priključenim na javno kanalizacijsko omrežje na območju občine Jezersko prične obračunavati storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod
- subvencionirajo se obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2015
- uvede se mesečni obračun storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
- veljati začne nov Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jezersko.


Preberite več...
 
Dostop v upravno stavbo Komunale Kranj na Ulici Mirka Vadnova 1 po novem omogočen tudi invalidom
znakzainvalide2

Z ureditvijo invalidske dvižne ploščadi smo uredili prijazen dostop do blagajne in sprejemnih prostorov tudi gibalno oviranim osebam.
Uredili smo tudi parkirni prostor namenjen invalidom. Pred ali ob obisku nas lahko pokličete na telefonski številki 04 28 11 300 ali na 04 28 11 307. Dogovorimo se lahko tudi za brezplačen prevzem ključa za invalidsko dvižno ploščad, kar bo dodatno olajšalo pogostejše obiske.
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 38