DOMOV
Motena oskrba s pitno vodo

Datum objave: 27.11.2014

Obveščamo vas, da bo danes, dne 27.11.2014 zaradi popravila okvare na gradbišču pri Q-landiji občasno motena oskrba s pitno vodo v Čirčah in Hrastju.

Prosimo za razumevanje.

------------------------------

Obveščamo vas, da danes, dne 27.11.2014 med 8.00 in 11.00 uro v naselju OKROGLO v občini Naklo ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo le-ta močno motena zaradi popravila okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje.

--------------------------------


OBVESTILO UPORABNIKOM O OSKRBI S PITNO VODO

Z mesecem septembrom 2014 se je začela obnova vodovoda na Cesti Kokrškega odreda v Kranju. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena v dveh mesecih.

Preberite več...
 
Pridružite se akciji zbiranja odpadne električne in elektronske opreme
Posebna akcija bo trajala od 17. novembra do 12. decembra 2014
Interseroh, družba za ravnanje  z odpadnimi surovinami v sodelovanju s Komunalo Kranj organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev. Zbiralna akcija bo potekala na območju Mestne občine Kranj in v občinah Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko.  Vabimo vas, da prinesete svojo odpadno električno in elektronsko opremo  ter odpadne baterije in akumulatorje na zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov.
Preberite več...
 
Novi urniki rednega odvoza odpadkov
S 1. novembrom 2014 prehajamo na zimski urnik rednega odvoza odpadkov. Na dom ste prejeli nove urnike, zato prosimo, da jih shranite. Na naši spletni strani www.krlocuj.me lahko kadarkoli preverite katere odpadke na vašem območju odvažamo.
 
Komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve

Na Mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje bomo v času spomina na mrtve komemoracije potekale:

- v sredo, 29. oktobra 2014, ob 16. uri - Zveza združenj borcev NOB - pri spomeniku padlim borcem NOB na Mestnem pokopališču Kranj

- v soboto, 1. novembra 2014, ob 14.30. uri - pri poslovilnem objektu na novem delu Mestnega pokopališča Kranj, pod vodstvom župnika gospoda Vinka Podbevška

- v soboto, 1. novembra 2014, ob 15. uri - pri križu na pokopališču Bitnje, pod vodstvom župnika gospoda Bojana Likarja

 
Obvestilo uporabnikom v občini Preddvor, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje

Uporabnikom na območju občine Preddvor priključenim na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo Bašelj in Preddvor se bo mesečno obračunavalo storitvi odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

 

Preberite več...
 
Obvestilo uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Preddvor

S 1. oktobrom 2014 v občini Preddvor uvajamo mesečni obračun storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).

 

Preberite več...
 
Obvestilo porabnikom pitne vode na območjih, kjer se izvaja obnova javnega vodovodnega sistema

Trenutno potekajo večje obnove javnega vodovodnega sistema na območjih Mestne občine Kranj ter občin Naklo, Šenčur in Preddvor. Z obnovami bomo izboljšali bivalne pogoje, zagotovili varovanje pitne vode in zmanjšali izgube pitne vode.

Na območju Mestne občine Kranj poteka v okviru projekta GORKI izgradnja kanalizacijskega omrežja in sočasna obnova javnega vodovodnega sistema v Bitnjah, Šutni in Žabnici, dodatno pa tudi na območjih od Vodovodnega stolpa do Rupe, Kokrici, Hujah in na Cesti Kokrškega odreda in na relaciji Bašelj – Kranj (Bela). V občini Naklo poteka obnova vodovoda v Zadragi, Naklem in Podbrezju, v občini Šenčur pa na severnem območju občine.

Preberite več...
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 37