DOMOV
Obvestilo uporabnikom, ki komunalne storitve plačujete preko direktne obremenitve (trajnikov)

V primeru, ko je znesek za plačilo manjši od 1 EUR, se le ta prenese na račun v naslednji mesec.

 
Motena oskrba s pitno vodo

Spoštovani,
1. 9. 2014 so se začela izvajati dela za obnovo vodovoda na Cesti Kokrškega odreda. Ocenjujemo, da bo izvajanje del trajalo dva meseca. Za dela, ki bodo planirana in bo izpad dobave vode večjega obsega (ulica in več) boste obveščeni s predhodnim obvestilom preko SMS in elektronske pošte (odvisno od načina vaše prijave). Za manjše okvare objave ne bomo pripravljali. Za čas trajanja gradbišča vam priporočamo, da IMATE PRIPRAVLJENO DOLOČENO ZALOGO vode, s katero boste preskrbljeni za čas izpada oskrbe z vodo.

Prosimo za razumevanje!

-----

Kranj, 19.9.2014

Obveščamo vas, da dne 19.9.2014 med 11.00 in 14.00 uro v SREDNJIH BITNJAH,SPODNJH BITNJAH, ZGORNJIH BITNJAH in POTI V PUŠKARNO, ne bo preskrbe s pitno vodo, oziroma bo le ta motena, zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju.

Pševska c. , Škofjeloška c. .. v Stražišču pri Kranju poteka popravilo okvare - približno 1 uro.

Prosimo za razumevanje!

 
Obvestili uporabnikom na območju občine Medvode

Preklic novih cen oskrbe s pitno vodo na območju občine Medvode

Občinski svet občine Medvode je na 27. seji, dne 20. 5. 2014, sprejel sklep o razveljavitvi sklepa o sprejemu elaborata za potrditev cen storitve oskrbe s pitno vodo, ki je bil sprejet 18. 3. 2014.Skladno s tem, se od meseca junija 2014 dalje storitve oskrbe s pitno vodo obračunajo po cenah in pravilih, ki so veljali pred aprilom 2014.


Izvajalec storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine Medvode

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine Medvode je javno podjetje JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Od 1. aprila 2014 dalje podjetje zaračunava vse storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 

Preberite več...
 
Sprememba obračuna praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Šenčur

S 1. julijem 2014 na območju občine Šenčur uvajamo mesečni obračun za storitve praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).

Preberite več...
 
Eko festival

V soboto, 17. maja 2014 bo v starem delu Kranja potekal prvi Eko festival Zeleni planet. Namen festivala je ljudi ozaveščati, posredovati koristne informacije o ekološki ponudbi produktov in storitev, ter na ta način postavljati temelje naše zelene prihodnosti. Festivalu se bomo pridružili tudi mi in na stojnici predstavljali ločevanje odpadkov. Predstavljali se bodo tudi ponudniki ekološke hrane, kozmetike, turistične ponudbe, produktov za zdravo in ekološko bivanje in športnih dejavnosti, ki temeljijo na celotnem pristopu do človeka. Na dan festivala bomo potekale tudi delavnice in predavanja za odrasle in otroke o različnih aspektih ekološkega razmišljanja.

Več informacij o programu Eko festivala boste našli na www.facebook.com/Eko festival Zeleni planet.

 

 
Znova tedenski odvoz bioloških odpadkov
Z mesecem majem prehajamo na poletni urnik rednega odvoza odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak teden. Gospodinjstva boste na dom prejela nove urnike rednega odvoza odpadkov. Bodite pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza odpadkov iz vašega območja. Mesečne urnike rednega odvoza odpadkov boste lahko preverili tudi na naši spletni strani www.krlocuj.me.
 
Okoljsko osveščanje v občini Šenčur

V sodelovanju z občino Šenčur smo izdali brošuro Ločevanje je zakon in abecednik odpadkov. Gradivi so brezplačno na dom prejela gospodinjstva na območju občine. Prepričani smo, da boste v brošuri našli veliko koristnih in zanimivih informacij o pravilnem ravnanju z odpadki. Pri vsakodnevnem ločevanju odpadkov vam bo v pomoč tudi abecednik odpadkov. Če smo na kaj pozabili, bomo veseli vaših vprašanj in predlogov. Pišite nam na info@krlocuj.me ali nas pokličite na telefonsko številko 04 28 11 311.
V petek, 18. in 19. aprila smo z Občino Šenčur in Osnovno šolo Šenčur pripravili 
vrsto aktivnosti, in sicer več predavanj o pravilnem ločevanju odpadkov v osnovni šoli in njenih podružnicah ter vrtcih. Zanimive aktivnosti bodo potekale tudi v zbirnem centru Šenčur, kjer vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede ločevanja odpadkov in vam pomagali pri pravilnem razvrščanju odpadkov. V soboto, 19. aprila, bo tudi podaljšan delovni čas zbirnega centra do 15. ure.

 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 30