Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Komunala Kranj , 23. 6. 2016

Sprememba cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Svet Mestne občine Kranj je na včerajšnji seji, dne 22. junija 2016 potrdil nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Veljati bodo začele s 1. julijem 2016, kar pomeni spremembe na položnicah, ki jih boste občani prejeli v avgustu. 

Ostale dejavnosti , 22. 6. 2016

V Kranju pripravljeni na obisk avtodomarjev

Postajališče za avtodome, ki je del novo urejenega parkirišča Stara Sava, je od včeraj, 21. junija 2016 uradno odprto. Tako tudi v Kranju nudimo urejen prostor za krajši postanek in počitek med potovanjem z avtodomom. Parkirišče je namenjeno za šest avtodomov, z urejenim platojem za praznjenje umazane vode in kaset, priključkom za elektriko in za polnjenje z vodo.

Komunala Kranj , 21. 6. 2016

Voda, ki jo po uporabi skrbno odvedemo, očistimo in čisto vrnemo naravi ima svojo ceno.

To je cena, ki jo moramo plačati vsi, če želimo živeti v prijaznem in zdravem okolju. 

V Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Šenčur so se končali projekti izgradnje kanalizacijskih sistemov, ki so intenzivno potekali v zadnjih letih. Med slednjimi je bil največji projekt GORKI, ki je vključeval tudi nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako vam je všeč nova spletna stran?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6