DOMOV
Znova tedenski odvoz bioloških odpadkov
Z mesecem majem prehajamo na poletni urnik rednega odvoza odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak teden. Gospodinjstva boste na dom prejela nove urnike rednega odvoza odpadkov. Bodite pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza odpadkov iz vašega območja. Mesečne urnike rednega odvoza odpadkov boste lahko preverili tudi na naši spletni strani www.krlocuj.me.
 
Okoljsko osveščanje v občini Šenčur

V sodelovanju z občino Šenčur smo izdali brošuro Ločevanje je zakon in abecednik odpadkov. Gradivi so brezplačno na dom prejela gospodinjstva na območju občine. Prepričani smo, da boste v brošuri našli veliko koristnih in zanimivih informacij o pravilnem ravnanju z odpadki. Pri vsakodnevnem ločevanju odpadkov vam bo v pomoč tudi abecednik odpadkov. Če smo na kaj pozabili, bomo veseli vaših vprašanj in predlogov. Pišite nam na info@krlocuj.me ali nas pokličite na telefonsko številko 04 28 11 311.
V petek, 18. in 19. aprila smo z Občino Šenčur in Osnovno šolo Šenčur pripravili 
vrsto aktivnosti, in sicer več predavanj o pravilnem ločevanju odpadkov v osnovni šoli in njenih podružnicah ter vrtcih. Zanimive aktivnosti bodo potekale tudi v zbirnem centru Šenčur, kjer vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede ločevanja odpadkov in vam pomagali pri pravilnem razvrščanju odpadkov. V soboto, 19. aprila, bo tudi podaljšan delovni čas zbirnega centra do 15. ure.

 
Motena oskrba s pitno vodo

Kran, 25. april 2014


OBVESTILO

Obveščamo vse porabnike pitne vode na območju naselij: ZGORNJE, SREDNJE in SPODNJE BITNJE, ŽABNICA, ŠUTNA, POT V PUŠKARNO in POT V BITNJE, da bo danes motena preskrba s pitno vodo od 8.00 do predvidoma 15.00 ure, zaradi prevezav na javnem vodovodnem omrežju.

V Kranju na Zoisovi ulici od št.12 do 42, Ulica 31.divizije 40 in Valjavčeva ulica od št.16 do 34 bo motena preskrba s pitno vodo 1 uro v času od 11.00 do 14.00 ure.

Prosimo za razumevanje!


________________________________________________________________________

 
Izdali smo abecednik odpadkov

Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje. Večino odpadkov ločujemo že doma. Da bo to še enostavnejše, smo izdali tiskan abecednik odpadkov, in sicer ga bodo na dom prejela vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Kranj. V abecedniku smo poskušali zbrati najpogostejše odpadke, ki nastajajo v vsakem domu. Obenem v njem predstavljamo osnovna pravila oz. načine pravilnega ravnanja z odpadki. Abecednik smo pripravili v sodelovanju z družbami za predelavo odpadkov, zato so pri odpadkih dodane tudi zanimive informacije glede zbiranja in predelave.
Vseh odpadkov žal nismo zajeli. To bomo poskušali z vašo pomočjo v spletnem abecedniku na spletni strani www.krlocuj.me. Če odpadka v tiskanem abecedniku niste našli, nam to sporočite na naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

 
Spremembe na področju ravnanja z odpadki
S 1. marcem 2014 smo na lokaciji Zarica prenehali izvajati pretovor odpadkov. V postopku pridobivanja okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, izdaja katerih je bila odvisna tudi od soglasja krajanov, se je Mestna občina Kranj krajanom zavezala, da se z lokacije Zarice umakne pretovor odpadkov. 

Dejavnost ravnanja z zbranimi odpadki smo tako morali reorganizirati, med drugim dodatno najeti sedem vozil. Po novem mešane komunalne odpadke dnevno odvažamo v center za ravnanje z odpadki Suhadole, biološke pa v kompostarno na Vrhniki. Odpadno embalažo oddajamo pooblaščenim podjetjem za ravnanje z odpadno embalažo v okviru državne sheme. Ostali odpadki se prevzemajo na zbirnih centrih s strani posameznih prevzemnikov.

 

Na lokaciji Zarica ostaja urejen zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kamor občani še vedno lahko pripeljete različne vrste odpadkov. Kljub pomembni spremembi, se bomo, kot izvajalci javne službe ravnanja z odpadki, po najboljših močeh prizadevali, da bodo naše storitve kakovostne in pravočasne.

 

Odločitev glede kritja povišanih stroškov ravnanja z odpadki bo sprejeta na Svetu ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. oz. na občinskih svetih občin ustanoviteljic podjetja v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 
 
Cene najemnin grobov
S 1. januarjem 2014 so se povišale cene najemnin grobov v Mestni občini Kranj, na mestnem pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje. Sklep o povišanju cen je sprejel Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o.
 
Obvestilo o ceni okoljske dajatve

 

S 1. januarjem 2014 je prenehal veljati sklep o začasnem znižanju cene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je veljal od 1. aprila 2012. Cena okoljske dajatve od meseca januarja 2014 dalje znaša:
- za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijo in tiste, ki imajo malo čistilno napravo 0,0528 EUR/m³,
- za uporabnike, ki niso priključeni na kanalizacijo 0,5283 EUR/ m³. 

Cena za odlaganje odpadkov zaradi poračuna okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ostaja začasno znižana do 1. 2. 2014. 

Navedeno velja za uporabnike na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvora, Šenčurja in Jezerskega.

Okoljski dajatvi se plačujeta skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 26