Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Oskrba s pitno vodo , 22. 8. 2016

Obnavljamo vodovod v naselju Žlebe 

V mesecu juliju smo pričeli z obnovo vodovoda v spodnjem delu naselja Žlebe. Predvidoma do konca septembra bo tako obnovljen celoten vodovod v naselju, v zgornjem delu vasi je bil vodovod namreč obnovljen že pred leti. Obnova je bila nujna ne samo zaradi dotrajanosti vodovoda, pač pa tudi zaradi premajhnega profila vodovodnega omrežja. Pri povečani porabi je pogosto prihajalo do tlačnih izgub, zato je bila oskrba s pitno vodo slabša oz. je prihajalo do pomanjkanja vode.

Pogrebna služba , 22. 8. 2016

Naše delo pohvalili tudi študentje iz Nemčije

Na mestnem pokopališču v Kranju je urejen tudi ločen del, kjer so pokopani nemški vojaki. Ta del pokopališča vodi Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča v Nemčiji. Enako velja za vsa ostala podobna pokopališča v Evropi. V tednu od 16. do 19. avgusta 2016 so študentje iz Nemčije obnovili napise na nagrobnih ploščah nemških vojakov. Tako študentje kot njihova mentorica so pohvalili našo skrb in delo pri rednem vzdrževanju ter urejanju pokopališča, ki nam ga je zaupalo Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča. 

Pogrebna služba , 19. 8. 2016

Obnova vežic in objekta na mestnem pokopališču v Kranju

Na mestnem pokopališču v Kranju poteka obnova treh vežic in menjava strehe. Obnova je bila nujno potrebna, saj so bili tako zunanji deli objekta kot notranjost vežic dotrajani, težave smo imeli tudi z ogrevanjem prostorov v zimskem času. Zato se je lastnica pokopališča, Mestna občina Kranj, odločila za obnovo. Vgradili se bodo infrardeči paneli za ogrevanje, obnovili se bodo tlaki in strop v notranjosti, zamenjala se bodo dotrajana okna. S čiščenjem in pleskanjem se bo uredil tudi zunanji del vežic ter uredila se bo električna napeljava.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6