DOMOV
Tudi v občini Preddvor sprejeli nov obračun storitev ravnanja z odpadki
Občinski svet občine Preddvor je na svoji redni seji, dne 3.2.2016 sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Preddvor in potrdil elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki. Nove cene se bodo uporabljale od 1. februarja 2016, kar pomeni, da bo sprememba na računih, ki jih boste prejeli v mesecu marcu.
Cene storitev so tako usklajene z državno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja tudi v občini Preddvor.


Preberite več...
 
Po novem ponekod odvoz mešanih odpadkov na tri tedne
Sprememba bo veljala za vse uporabnike na območju pretežno individualnih hiš v Mestni občini Kranj (z izjemo strogega mestnega jedra Kranja) ter za vse uporabnike v občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. 
Na območjih pretežno večstanovanjskih objektov in strogega mestnega jedra Kranja bomo mešane odpadke še naprej odvažali tedensko. Pogostost odvoza odpadne embalaže in bioloških odpadkov ostajata nespremenjena.
Preberite več...
 
Spreminjamo obračun in prilagajamo cene ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj
Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala nov način obračuna komunalnih storitev. Skladno s tem je Svet Mestne občine Kranj sprejel nov Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj in potrdil elaborate ter nove cene ravnanja z odpadki. Nove cene se bodo uporabljale od 1. februarja 2016, kar pomeni, da bo sprememba na računih, ki jih boste prejeli v mesecu marcu.
Preberite več...
 
Spremembe pri oddaji odpadkov v obdelavo in odlaganje
Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o. je na svoji 37. redni seji dne 13.1.2016 sprejel odločitev o ravnanju z zbranimi odpadki v občinah ustanoviteljicah v letu 2016, in sicer za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov.
Preberite več...
 
Pred priključitvijo na javno kanalizacijo
Obvestilo uporabnikom o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
 
Po prejemu odločbe o odmeri komunalnega prispevka s strani Občine in soglasja s strani Komunale Kranj lahko uredite priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. 
Preberite več...
 
Manj sveč za več okolja
Ohranjanje spomina na drage ni povezano s količino prižganih sveč. Dovolj je, da se nanje spomnimo, kadarkoli med letom, ne samo na 1. november. 
Več na spletni strani www.krlocuj.me.
 
Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Z novembrom prehajamo za zimski urnik rednega odvoza bioloških odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak drugi teden (z izjemo mestnega jedra). Na dom ste prejeli nove urnike. Bodite pozorni na morebitne spremembe dneva odvoza odpadkov na vašem območju. Urniki so objavljeni tudi v koledarju odvozov na naši posebni spletni strani o odpadkih, www.krlocuj.me.
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 53