DOMOV
Opravičilo uporabnikom na območju občine Preddvor
Pri objavi mesečnega obvestila na zadnji strani položnic v mesecu februarju 2015 je pri tiskanju prišlo do napake, in sicer ste uporabniki na območju občine Preddvor napačno prejeli obvestilo, namenjeno uporabnikom na območju občine Jezersko. Za neljubo napako se vam iskreno opravičujemo in prilagam pravilno obvestilo.
Preberite več...
 
Motena oskrba s pitno vodo

Kranj, 27.2.2015

Obveščamo vas, da danes, dne 27.2.2015 med 8.00 in 11.00 uro v VIŠNARJEVI UICI in ULII K STUDENCU v občini Nedvode, ne bo preskrbe s pitno vodo, zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju.

Prosimo za razumevanje! 
Spremembe cen na območju občine Jezersko
S 1.2.2015 so se na območju občine Jezersko uveljavile sledeče spremembe:
- uporabnikom, priključenim na javno kanalizacijsko omrežje na območju občine Jezersko prične obračunavati storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod
- subvencionirajo se obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2015
- uvede se mesečni obračun storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
- veljati začne nov Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jezersko.


Preberite več...
 
Dostop v upravno stavbo Komunale Kranj na Ulici Mirka Vadnova 1 po novem omogočen tudi invalidom
znakzainvalide2

Z ureditvijo invalidske dvižne ploščadi smo uredili prijazen dostop do blagajne in sprejemnih prostorov tudi gibalno oviranim osebam.
Uredili smo tudi parkirni prostor namenjen invalidom. Pred ali ob obisku nas lahko pokličete na telefonski številki 04 28 11 300 ali na 04 28 11 307. Dogovorimo se lahko tudi za brezplačen prevzem ključa za invalidsko dvižno ploščad, kar bo dodatno olajšalo pogostejše obiske.
 
Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo
S 1. januarjem 2015 so v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur in Preddvor začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo, in sicer po novem vodarina znaša 0,44 EUR/m³ brez DDV, omrežnina voda pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20. V občini Jezersko so bile spremembe uveljavljene v mesecu aprilu 2014.
Preberite več...
 
Uvedba e-računov in računov na elektronski naslov

Z novim letom bomo nudili možnost pošiljanja računov za komunalne storitve v obliki e-računov ali računov  na vaš elektronski naslov. Obe obliki enakovredno nadomeščata račun v papirni obliki, kar pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. Namesto klasičnega papirnega računa po navadni pošti se torej lahko odločite za prejemanje računov v vašo spletno banko ali elektronski naslov. Na prejemanje e-računov za komunalne storitve se prijavite neposredno v vaši spletni banki. Če pa želite prejemati račun v pdf. obliki na elektronski naslov, nam to sporočite na E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

 
Pridružite se akciji zbiranja odpadne električne in elektronske opreme
Posebna akcija bo trajala od 17. novembra do 12. decembra 2014
Interseroh, družba za ravnanje  z odpadnimi surovinami v sodelovanju s Komunalo Kranj organizira akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev. Zbiralna akcija bo potekala na območju Mestne občine Kranj in v občinah Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko.  Vabimo vas, da prinesete svojo odpadno električno in elektronsko opremo  ter odpadne baterije in akumulatorje na zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov.
Preberite več...
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 37