DOMOV
Nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje
S 1. oktobrom 2015 bodo v občini Cerklje začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 


Preberite več...
 
Izdaja soglasij in izvedba priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Uporabnike, ki ste prejeli odločbo o odmeri komunalnega prispevka obveščamo, da bomo kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, na osnovi odločb izdali soglasja za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V soglasju bodo navedeni pogoji, roki in lokacija priključitve. 


Preberite več...
 
Paket pomoči
Komunala Kranj je podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov. Dolžniki lahko za odpis terjatev nastalih do 31.12.2013 iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ravnanje z odpadki) izpolnite obrazec, ki je dostopen na spletni strani www.paketpomoci.si, kjer lahko najdete tudi druge informacije o ukrepu odpusta dolgov. Izpolnjen obrazec oddate lahko osebno ali po pošti na naslov našega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

 
Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo v občini Medvode
S 1. julijem 2015 so v občini začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah, kjer je Komunala Kranj izvajalka obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo. Vodarina po novem znaša 0,44 EUR/m³ brez DDV,  omrežnina voda pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20.

Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala način obračuna komunalnih storitev, kar je bila osnova za pripravo novih elaboratov o oblikovanju cen. Občinski svet Občine Medvode je spremembe potrdil dne 16. junija 2015.
Preberite več...
 
Razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja Komunala Kranj, d.o.o.
Na podlagi 33. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., skupščina javnega podjetja razpisuje delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA, Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..
Preberite več...
 
Spremembe cen komunalnih storitev v občini Naklo
Z mesecem junijem 2015 so v občini začele veljati nove cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter ravnanja z odpadki.  
Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala način obračuna komunalnih storitev, kar je bila osnova za pripravo novih elaboratov o oblikovanju cen. Občinski svet Občine Naklo je spremembe potrdil dne 27. maja 2015.
Preberite več...
 
Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo v občini Cerklje
S 1. junijem 2015 so v občini Cerklje na Gorenjskem začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah, kjer je Komunala Kranj izvajalka javne službe oskrbe s pitno vodo, je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo, in sicer po novem vodarina znaša 0,44 EUR/m³ brez DDV,  omrežnina za vodo pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20.
Preberite več...
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 6 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 46