Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 20. 11. 2017

Ne zavrzi me - dogodki v okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov  poteka v času od 18. do 26. novembra 2017 in v tem času Komunala Kranj d.o.o. in Fundacija Vincenca Drakslerja – socialno podjetje aktivno sodelujeta pri prepoznavanju možnosti ponovne rabe s pomočjo popravil. 

Prvo zgodbo smo pisali preteklo soboto na Zbirnem centru Zarica. Vsi, ki so prinesli primeren izdelek v Center ponovne rabe,  so prejeli darilo - mini zabojnik za bio odpadke ali 10 % popust pri nakupu v Kr' Štacuni - second hand trgovini.

Ravnanje z odpadki , 16. 11. 2017

Evropski teden zmanjševanja odpadkov - Na zavrzi me

Evropski teden zmanjševanja odpadkov  poteka v času od 18. do 26. novembra 2017 in v tem času želita Komunala Kranj d.o.o. in Fundacija Vincenca Drakslerja – socialno podjetje aktivno sodelovati pri prepoznavanju možnosti ponovne rabe s pomočjo popravil. Cilj je povečanje ozaveščenosti, odgovorno ravnanje z odpadki in zmanjšanje le-teh. Ukrepi, ki se izvajajo letos v okviru Evropskega  tedna zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction  EWWR)  obravnavajo najenostavnejšo in najučinkovitejšo metodo zmanjševanja odpadkov – odpadku se izognemo s popravilom in ponovno uporabo.

Pogrebna služba , 7. 11. 2017

Voda na pokopališču bo v zimskem času zaprta

Obiskovalce Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah obveščamo, da bomo z jutrišnjim dnem zaradi bližajočih nizkih temperatur, zaprli vodo v fontanah na pokopališču.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6