Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Oskrba s pitno vodo , 29. 6. 2017

Prekuhavanje vode iz vodovodnega sistema Nova vas, 29. 6. 2017

Vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Nova vas v naseljih Preddvor in Tupaliče obveščamo, da je zaradi kaljenja vodnih virov potrebno vodo prekuhavati za pitje, pripravo hrane in druga gospodinjska opravila.

V kolikor je voda motna jo je potrebno predhodno prefiltrirati. Navodilo o prekuhavanju vode najdete na naši spletni strani.

Prosimo za razumevanje.

 

Ravnanje z odpadnimi vodami , 26. 6. 2017

Izvedba meritev na CČN Kranj

Obveščamo vas, da je jutri, v torek, 27. 6. 2017, predvidena izvedba meritev učinkovitosti biofiltra na Centralni čistilni napravi Kranj. Meritve se bodo začele izvajati dopoldan, potekale pa bodo tudi v popoldanskih urah, ko bo še večja verjetnost, da bo prihajalo do večjih emisij smradu v okolje. Tehnološke meritve se opravljajo z namenom, da se določi učinkovitost biofiltra, zato prosimo za razumevanje. Predvidoma se bodo meritve izvajale s presledki do petka, 30. 6. 2017.

Zarica_A 14.jpg

Oskrba s pitno vodo , 26. 6. 2017

Nagrada na Bled Water Festival za projekt TEOWS*

Projekt tehnično-ekonomske optimizacije vodovodnega sistema Kranj je prvi celovit projekt informatizacije in digitalizacije izvajalca obvezne gospodarske javne službe v regiji Slovenije, Hrvaške in Srbije. Komisija Bled Water Festival-a, v sestavi:

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6