Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 21. 9. 2017

Onesnaževanje okoli zabojnikov za odpadke

Že nekaj časa opozarjamo uporabnike storitev Komunale Kranj in občane o nepravilnem odlaganju odpadkov poleg ekoloških otokov in zabojnikov v večstanovanjskih naseljih. Zaradi ponavljajočega stanja je bila Komunala Kranj primorana dva ekološka otoka, kjer se je ponavljalo nepravilno odlaganje odpadkov, začasno odstraniti. Kljub poostrenemu nadzoru še vedno dobivamo opozorila prebivalcev, da je okolica ekoloških otokov in zabojnikov onesnažena. Slike s terena, na katere naletijo ekipe Komunale Kranj so res neverjetne. Stanje na Planini 1 in 2 danes, 21. 9.

Komunala Kranj , 15. 9. 2017

Uredite prejemanje in/ali plačevanje računov: preko e-pošte, e-računa ali direktne obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko odločite za prejemanje računa preko elektronske pošte. Prijavite se preko e-naslova info@komunala-kranj.si. V sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje, hišno številko in e-mail naslov kamor želite prejemati račune. Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne storitve v elektronski banki. V svoji e-bančni aplikaciji izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi navedite sklic zadnje položnice.

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6