DOMOV
Motena oskrba s pitno vodo-------------------------------------------------------------

OBVESTILO UPORABNIKOM O OSKRBI S PITNO VODO


Z mesecem septembrom 2014 se je začela obnova vodovoda na Cesti Kokrškega odreda v Kranju. Ocenjujemo, da bodo dela zaključena v dveh mesecih.

Zaradi del bo oskrba s pitno vodo občasno prekinjena oz. motena, zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Načrtovane prekinitve oskrbe s pitno vodo večjega obsega bodo objavljene na spletni strani Komunale Kranj n v oglasih na Radiu Kranj in Radiu Gorenc. V primeru krajše prekinitve oskrbe s pitno vodo, obveščanja ne bo.

Uporabniki, ki ste prijavljeni na brezplačno osebno obveščanje, boste obvestilo prejeli po SMS sporočilu in/ali elektronski pošti. Vsem, ki prijave še niste oddali, vas vabimo, da to storitev. Prijavite se lahko preko obrazca, po elektronski pošti ali osebno pri naši blagajni na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju.

Poleg načrtovanih prekinitev lahko zaradi loma cevi v času gradbenih posegov pride tudi do izrednih prekinitev oskrbe s pitno vodo. Žal v takih primerih obveščanja ne bomo mogli izvesti.

Predlagamo, da si za osnovne potrebe pripravite manjšo zalogo vode.

Za vaše razumevanje se vam prijazno zahvaljujemo.


 
Obvestilo uporabnikom v občini Preddvor, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje

Uporabnikom na območju občine Preddvor priključenim na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo Bašelj in Preddvor se bo mesečno obračunavalo storitvi odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

 

Preberite več...
 
Obvestilo uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Preddvor

S 1. oktobrom 2014 v občini Preddvor uvajamo mesečni obračun storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, kar določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).

 

Preberite več...
 
Obvestilo porabnikom pitne vode na območjih, kjer se izvaja obnova javnega vodovodnega sistema

Trenutno potekajo večje obnove javnega vodovodnega sistema na območjih Mestne občine Kranj ter občin Naklo, Šenčur in Preddvor. Z obnovami bomo izboljšali bivalne pogoje, zagotovili varovanje pitne vode in zmanjšali izgube pitne vode.

Na območju Mestne občine Kranj poteka v okviru projekta GORKI izgradnja kanalizacijskega omrežja in sočasna obnova javnega vodovodnega sistema v Bitnjah, Šutni in Žabnici, dodatno pa tudi na območjih od Vodovodnega stolpa do Rupe, Kokrici, Hujah in na Cesti Kokrškega odreda in na relaciji Bašelj – Kranj (Bela). V občini Naklo poteka obnova vodovoda v Zadragi, Naklem in Podbrezju, v občini Šenčur pa na severnem območju občine.

Preberite več...
 
Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev

Tudi letos bomo organizirali akcijo zbiranja nevarnih odpadkovv iz gospodinjstrev. Akcija bo potekala od ponedeljka, 13. do 27. oktobra 2014.

Brezplačno boste lahko oddali nevarne odpadke (odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…).

Prinesite nevarne odpadke na zbirna mesta in omogočite njihovo varno odstranitev.

 

Preberite več...
 
Obvestilo uporabnikom, ki komunalne storitve plačujete preko direktne obremenitve (trajnikov)

V primeru, ko je znesek za plačilo manjši od 1 EUR, se le ta prenese na račun v naslednji mesec.

 
Obvestili uporabnikom na območju občine Medvode

Preklic novih cen oskrbe s pitno vodo na območju občine Medvode

Občinski svet občine Medvode je na 27. seji, dne 20. 5. 2014, sprejel sklep o razveljavitvi sklepa o sprejemu elaborata za potrditev cen storitve oskrbe s pitno vodo, ki je bil sprejet 18. 3. 2014.Skladno s tem, se od meseca junija 2014 dalje storitve oskrbe s pitno vodo obračunajo po cenah in pravilih, ki so veljali pred aprilom 2014.


Izvajalec storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine Medvode

Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine Medvode je javno podjetje JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Od 1. aprila 2014 dalje podjetje zaračunava vse storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod. 

Preberite več...
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 34