Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 24. 10. 2016

S 1. novembrom prehajamo na zimski urnik odvoza bioloških odpadkov

Kot vsako leto, bomo tudi letos z novembrom zmanjšali pogostost odvoza bioloških odpadkov na 14 dni. Zimski urnik bo veljal do konca meseca marca, z aprilom pa ponovno uvedemo tedenski odvoz bioloških odpadkov. V tem obdobju se bodo pri uporabnikih, ki imate zabojnik za biološke odpadke, s tem povezani stroški razpolovili.
Izjema je območje strogega mestnega jedra Kranja, kjer bo odvoz bioloških odpadkov še vedno vsak četrtek. 
Odvozi mešanih odpadkov in odpadne embalaže ostajajo nespremenjeni. 

Pogrebna služba , 24. 10. 2016

Bi tudi letos prižgali svečo manj?

Namesto prave lahko na posebni spletni strani, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, prižgete virtualno svečo in tako počastite spomin na umrle, obenem pa pomagate našemu okolju - ter poskrbite za svoje potomce.

Pobudi za zmanjšanje porabe sveč se pridružujemo tudi mi, zato vas prijazno vabimo, da na spletni strani Sveča manj napišete posvetilo v spomin na drage in prižgete virtualno svečo.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6