DOMOV
Spremembe cen komunalnih storitev v občini Naklo
Z mesecem junijem 2015 so v občini začele veljati nove cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter ravnanja z odpadki.  
Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisala način obračuna komunalnih storitev, kar je bila osnova za pripravo novih elaboratov o oblikovanju cen. Občinski svet Občine Naklo je spremembe potrdil dne 27. maja 2015.
Preberite več...
 
Spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo v občini Cerklje
S 1. junijem 2015 so v občini Cerklje na Gorenjskem začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V občinah, kjer je Komunala Kranj izvajalka javne službe oskrbe s pitno vodo, je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo, in sicer po novem vodarina znaša 0,44 EUR/m³ brez DDV,  omrežnina za vodo pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20.
Preberite več...
 
Obvestilo uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Kranj

S 1. aprilom 2015 smo v Mestni občini Kranj uvedli obračun storitev praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po porabi vode.

Preberite več...
 
Obračun praznjenja greznic in MKČ na podlagi dobavljene količine vode
V občinah Jezersko, Kranj, Preddvor in Šenčur poteka obračun praznjenja greznic in MKČN na podlagi dobavljene količine pitne vode v kubičnih metrih. 
 
Kontrola priklopov
Kot izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod bomo v prihodnjih mesecih na območju Mestne občine Kranj izvajali kontrolo priklopov meteornih vod na javno  kanalizacijsko omrežje. Kontrolo bomo izvajali v dopoldanskem času, z napravo za zaplinjanje. Plin je inerten in nestrupen.
Preberite več...
 
Novi urniki rednega odvoza odpadkov
Z aprilom prehajamo na poletni urnik rednega odvoza odpadkov, kar pomeni, da bomo biološke odpadke odvažali vsak teden. 
Preberite več...
 
Ob svetovnem dnevu voda
22. marec je Generalna skupščina združenih narodov razglasila kot svetovni dan voda. Ta dan je namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo ogroženost ter s tem povečevanje ozaveščenosti ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov. Moto letošnjega dneva voda je »Dan za vodo in voda za trajnostni razvoj«.

Svetovni_dan_voda_-_vodni_odtis
Preberite več...
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 5 6 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 41