Novice

Ravnanje z odpadki , 23. 8. 2018

Izobraževanje najmlajših v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom

Komunala Kranj je v poletnih mesecih v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom Ljudske univerze Kranj, izpeljala predavanja s področja ravnanja z odpadki. V okviru vseživljenskega učenja smo z najmlajšimi preučili osnovne principe ločevanja odpadkov, se dotaknili pomena zdravega in čistega okolja za kakovostno bivanje. Udeleženci delavnice, najmlajši med njimi so bili stari 6, pa vse do 12 let, so pokazali veliko znanja in zanimanja za predstavljene vsebine.

Ravnanje z odpadki , 20. 8. 2018

Zagotovite smetarskim ekipam neoviran dostop do vaših zabojnikov

Pri odvozu odpadkov je pogosto otežen ali celo onemogočen dostop smetarskim vozilom do zabojnikov. Razraščene žive meje posegajo na cestišče in ovirajo odvoz odpadkov predvsem v naseljih individualnih hiš in s tem ožijo že tako ozke ulice. Smetarska vozila so širša in višja od osebnih vozil, zato predstavljajo dodatno oviro tudi veje dreves. Komunala Kranj prosi,  da uporabniki zagotovite smetarskim ekipam neoviran dostop do vaših zabojnikov in preprečite škodo ali celo nesrečo, ki lahko nastane pri oteženi vožnji skozi naselja.

Ravnanje z odpadki , 20. 8. 2018

Odpadna plastika - plavajoči parki

Zanimiv kratki film o ponovni rabi odpadne plastike. 

Odpadna plastika se lahko spremeni v plavajoče parke: 90 % vse odpadne plastike v oceanih, prihaja iz samo desetih rek, ki se stekajo vanje. Napovedi kažejo, da bo do leta 2050 v oceanih, če nadaljujemo z onesnaževanjem, več odpadne plastike, kot rib. 

Ločujmo odpadke, vrzimo jih v zabojnike in poskrbimo za ponovno uporabo. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.