Novice

Ravnanje z odpadki , 5. 7. 2018

KS Mavčiče poziva krajane - ohranimo okolico eko otokov čisto in urejeno

Urejanje in vzdrževanje čiste okolice ekoloških otokov je zelo aktualen in pereč problem, s katerim se soočamo v zadnjem času. V KS Mavčiče so se na svetu krajevne skupnosti odločili in pristopili k obveščanju ter pozivanju krajanov k pravilnemu odlaganju odpadkov. Želimo si, da bodo pozivi naleteli na posluh krajanov in da bodo podobe s spodnjih fotografij preteklost.

20180618_134515.jpg

Komunala Kranj , 5. 7. 2018

Spremembe na področju cen komunalnih storitev

  • Sprememba cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Kranj
    Zaradi stroškovne učinkovitosti na področju čiščenja odpadnih voda v novi Centralni čistilni napravi Kranj, so z mesecem junijem 2018 začele veljati nove, v povprečju nižje cene komunalnih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih je mestni svet potrdil na 38. seji, 23. 5. 2018. Cene veljajo od 1. 6. 2018. Za obdobje enega leta od potrditve (do 31. 5. 2019) veljajo cene s poračunom.
Pogrebna služba , 5. 7. 2018

Obvestilo o pričetku del pokopališču Bitnje - urejanje poti

Obiskovalce pokopališča v Bitnjah obveščamo, da se bodo v četrtek, 12. 7. 2018 začela dela za ureditev dveh poti na pokopališču. Na obstoječih makadamskih poteh se bo izvedla asfaltna prevleka, urejeni bodo tudi robniki ob celotni površini poti. Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca julija 2018. 

pokopališče_bitnje 3.png

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.