Novice

Ravnanje z odpadki , 24. 10. 2018

Manj sveč za čistejše okolje

Čas okoli prvega novembra je posvečen spominu na pokojne, ki ga svojci izkazujemo na različne načine. Običajno prižgemo svečko v spomin, kar pa pomeni, da se v tem obdobju poveča količina odpadnih sveč na in v okolici pokopališč. Tudi na pokopališčih nastajajo odpadki skozi vse leto in količine niso nezanemarljive. Urejeno je ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov in samo lani je bilo na Mestnem pokopališču v Kranju zbranih približno 160 m³ odpadnih sveč.

Pogrebna služba , 23. 10. 2018

Prodaja peska na Mestnem pokopališču Kranj

Kot pomoč pri urejanju grobov vam na Komunali Kranj nudimo tudi pesek. V času pred prvim novembrom je razpored uradnih ur za prodajo peska naslednji:

  • od četrtka, 25. 10. 2018 do petka, 26. 10. 2018, od 8:00 do 16:30,
  • v soboto, 27. 10. 2018, od 8:00 do 11:00,
  • v ponedeljek, 29. 10. 2018, od 8:00 do 16:30,
  • v torek, 30. 10. 2018, od 8:00 do 15:00.

V času pogrebov ni prodaje peska.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.