Novice

Ravnanje z odpadki , 5. 6. 2017

Vse poti vodijo v Zbirni center Zarica

V zadnjem času se okoli ekoloških otokov pojavlja nesnaga. Vse uporabnike komunalnih storitev opozarjamo, da je odlaganje poleg zabojnikov kaznivo in hkrati vabimo k dovozu večje količine odpadkov na zbirne centre

eko otok nesnaga poleg.jpg

Nepravilno odloženi odpadki v Čirčah

Komunala Kranj , 1. 6. 2017

Nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in oskrbe s pitno vodo na področju Mestne občine Kranj

Na seji mestnega svet Mestne občine Kranj so bile 1. 6. 2017 potrjene nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in oskrbe z vodo. Izdatek za ravnanje z odpadki bo za vsa gospodinjstva nižji, izdatek za oskrbo s pitno vodo pa višji. Prvo leto po potrditvi veljajo cene s poračunom, nato cene brez poračuna. Izdatek na položnici za reprezentativno gospodinjstvo (4 osebe, poraba vode 16 m3, DN 20, 80 litrska zabojnika za mešane in biološke odpadke) bo 0,19 EUR nižji, po prenehanju veljavnosti cen s poračunom pa 0,74 EUR nižji.

Komunala Kranj , 23. 5. 2017

Dan odprtih vrat Centralne čistilne naprave Kranj - 27. 5. 2017

Vabljeni na ogled delovanja Centralne čistilne naprave Kranj (CČN Kranj), ki bo v soboto, 27. 5. 2017, med 8.30 in 13.00 uro. Vodeni ogledi bodo potekali v štirih terminih in sicer ob 8.40, 9.45, 11.00, 12.00. Ob spremstvu strokovnjakov si boste lahko ogledali kako deluje čistilna naprava, svoje delo bo predstavil Center ponovne rabe Vincenca Drakslerja, potekala pa bo tudi predstavitev ločevanja odpadkov in s področja vodovoda.

Zarica_A 5.jpg

Utrip na Centralni čistilni napravi Kranj

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.