Novice

Komunala Kranj , 7. 2. 2018

Vaši računi - prijava v Portal za uporabnike

Za vse uporabnike storitev Komunale Kranj je sedaj na voljo dostop do sodobnega prenovljenega informacijskega PORTALA – spletne aplikacije, ki omogoča: enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe, stanja plačil in odprtih postavk, predvsem pa najpreprostejši način javljanja stanja merilne naprave. Uporabnikom je omogočen pregled računov, podatkov o odjemnih mestih ter obračunanih storitvah. Na ta način je omogočen nadzor nad porabo vode in merjenimi odčitki, uporabniki pa lahko preko portala oddate tudi števčno stanje.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.