Novice

Ravnanje z odpadki , 22. 8. 2017

Spremembe na področju prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov v zbirnih centrih

Komunala Kranj kot izvajalec javne službe zbira komunalne odpadke skladno s pridobljenimi dovoljenji in v okviru določenih klasifikacijskih številk. V zadnjem času je prišlo na tem področju do nekaterih sprememb, saj določene vrste odpadkov prevzemajo različni odjemalci in ne sodijo v zbirne centre. Le-ti prevzemajo nekatere odpadke iz industrije in storitvenih dejavnosti, saj imajo za to ustrezna dovoljenja. Za lažje ločevanje in odlaganje odpadkov, so spodaj zbrani podatki, kam lahko uporabniki odložijo nekatere vrste odpadkov:  

Ravnanje z odpadki , 1. 8. 2017

Začasno odstranjena dva ekološka otoka

Že nekaj časa opozarjamo na povečano število klicev in opozoril s terena zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov. Zaradi ponavljajočega stanja je bila Komunala Kranj primorana dva ekološka otoka, kjer se je ponavljalo nepravilno odlaganje odpadkov, začasno odstraniti. 26. 7. 2017 smo odstranili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na dveh lokacijah in sicer na Kokrici in Britofu pri trgovinah Mercator. Odstranili smo tudi zabojnika za odpadno električno in elektronsko opremo, ki sta začasno nameščena na novih lokacijah:

Komunala Kranj , 11. 7. 2017

Določena je tema letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov - ponovna uporaba

Teden zmanjševanja odpadkov bo potekal od 18. do 26. novembra 2017. Letošnji slogan Popravi in ponovno uporabi - dajmo stvarem novo življenje nas vabi k razmisleku o naših navadah in k spremembi obstoječega vedenja vzemi -uporabi-zavrzi k bolj trajnostnemu ravnanju, ki spoštuje izdelke in naravne vire. Cilj letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je ljudem pokazati, kako enostavno je vdahniti novo življenje stvarem za katere smo menili, da so postale neuporabne, in najti vrednost tudi v “starih” stvareh.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.