Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
03. 06. 2021

Svetovni dan varstva okolja - obnova ekosistemov

Letošnji slogan svetovnega dne varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, se glasi: »Obnova ekosistemov«. S tem se pri ZN tudi uradno začne desetletje za obnovo ekosistemov (2021 - 2030). Svetovni dan varstva okolja je glavno sredstvo Združenih narodov za spodbujanje ozaveščenosti in ukrepov za okolje po vsem svetu. Dan, ki ga vsako leto organizirajo že od leta 1974, je postal tudi ključni temelj za spodbujanje napredka pri okoljskih razsežnostih ciljev trajnostnega razvoja.

 

 

Gozdovi v Sloveniji
V Sloveniji, ki je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, za Švedsko in Finsko, prekriva gozd 58 % površine. V letu 2019 je bilo v slovenskih gozdovih posekane 5.287.863 m3 bruto lesne mase. Za obnovo in nego gozdov je bilo skupaj namenjeno več kot 2,5 milijona EUR. Za redno obnovo pa 318.000 EUR.

 

Dve tretjini odpadne vode sta bili pred izpustom nazaj v okolje prečiščeni
V letu 2019 je bilo v javno kanalizacijo izpuščeno 241,1 milijona m3 odpadnih voda. Pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje je bilo v čistilnih napravah prečiščenih 69 % odpadnih voda, preostalih 31 % odpadnih voda je ostalo neprečiščenih.

 

Veliko breme za okolje so odloženi odpadki
Odpadki so veliko breme za okolje, posebno tisti, ki končajo na odlagališčih. V letu 2019 je bilo na odlagališča odpadkov odloženih 169.000 ton vseh vrst odpadkov. Med odloženimi odpadki so prevladovale mešane frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po mehansko-biološki obdelavi odpadkov (skupaj 68 %), sledili so gradbeni odpadki (13 %) ter odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze in papirja (11 %). Količine drugih vrst odpadkov med odloženimi odpadki so bile manjše.

 

Odpadna hrana je tudi okoljski problem
V 2019 smo v Sloveniji proizvedli 140.804 ton odpadne hrane. Kar polovica (50 %) odpadne hrane je izvirala iz gospodinjstev.

 

Največ izdatkov za varstvo okolja namenjenih za ravnanje z odpadki
Z investicijami v okolje skušamo izboljšati stanje v okolju. V letu 2019 je bilo za investicije v varstvo okolja namenjenih 243 milijonov EUR. Največji delež so obsegale investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 34,1 % (83 milijonov EUR). Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2019 znašali 686 milijonov EUR. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2019 največji delež obsegali tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, in sicer 61,2 % (420 milijonov EUR).

 

Onesnaževanje okolja se obdavči z okoljskimi davki
V Sloveniji je bilo v 2019 pobranih za 1.604,2 milijona EUR okoljskih davkov in so predstavljali 3,34 % bruto domačega proizvoda. Največji delež okoljskih davkov je bil pobran z davki na energijo (skoraj 84 %). Največji delež vseh okoljskih davkov so plačala gospodinjstva (61 %). Preostalih 39 % je plačal gospodarski sektor.

 

Svetovni dan varstva okolja 2021

 

Vir: www.stat.siwww.worldenvironmentday.global

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka