Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Oskrba s pitno vodo , 23. 2. 2018

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

Uporabnike vodovodnih sistemov opozarjamo na možnost zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskrbite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode.

vodomer stevec.jpg

Oskrba s pitno vodo , 6. 2. 2018

Zaključeno poračunavanje števnine v Občini Preddvor

Z uveljavitvijo cene omrežnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo prenehali zaračunavati števnino, namenjeno pokrivanju stroškov vzdrževanja in menjav vodomerov. Uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki ste števnino plačevali pred letom 2010, ste bili upravičeni do vračila dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let. Na računih je bil poračun števnine upoštevan kot odbitna postavka.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.