Pogrebi

Objavljeni so le pogrebi, katerih svojci pokojnika objavo izrecno dovolijo.

Aktualno

Ravnanje z odpadnimi vodami , 26. 9. 2018

Vzdrževalna dela na CČN Kranj

Obveščamo vas, da bomo na Čistilni napravi Kranj izvajali nepredvidena vzdrževalna dela. V tem času se lahko občasno pojavijo vonjave iz smeri čistilne naprave. Vzdrževalna dela bodo trajala predvidoma 5-7 dni. Prosimo za razumevanje. 

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 9. 2018

Obvestilo: Servis posnemal in talnih strgal na CČN Kranj - 10.-21. 9. 18

Obveščamo, da bomo predvidoma od 10. do 21. septembra 2018 izvajali servis posnemal in talnih strgal v primarnem in sekundarnem usedalniku na Centralni čistilni napravi Kranj, zato bo bazene potrebno izprazniti.  Na primarnem usedalniku bomo odstranili prekritje, vendar večjih emisij smradu iz tega objekta ne pričakujemo.  En bazen primarnega in en bazen sekundarnega usedalnika smo izpraznili v tem tednu. Skladno s potekom servisnih del, bodo nato izpraznjeni zaporedoma še ostali bazeni, vedno pa bo prazen le en bazen posameznega usedalnika.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 5. 6. 2018

Rezultati meritev biofiltra na Centralni čistilni napravi Kranj

Znani so rezultati opravljenih majskih meritev biofiltra na Centralni čistilni napravi Kranj, ki jih je izvedel specializirani inženiring. Z meritvami je bila  določena učinkovitost delovanja biofiltra za vodikov sulfid. Iz poročila je razvidno, da kontejnerji 1, 2, 3, 4 in 5 biofiltra delujejo zelo dobro, saj odstranjujejo 98,8-99,7 % vodikovega sulfida. Učinkovitost delovanja biofiltra oz. učinkovitost znižanja koncentracij vodikovega sulfida, se namreč določa na osnovi meritev koncentracij vodikovega sulfida na vstopu in izstopu iz filtrirnih kontejnerjev v normalnem režimu obratovanja.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.