Mestne službe
Informacije:
04 28 11 300

Javna snaga

Skrbimo za redno čiščenje cest in pločnikov v Mestni občini Kranj. Območje čiščenja obsega približno 212 km cest, 75 km pločnikov, 12 km pešpoti in stez ter 184.000 m² parkirišč in 22 stopnišč. 

Čiščenje javnih površin poteka ročno in strojno.

Praznimo in vzdržujemo tudi ulične koške za odpadke, čistimo poti ob zelenicah, sprehajalne poti ob Kokri in Rupovščici, parkirišča na Zlatem polju, sprehajalni drevored Struževo, stopnišča Pungart, Zvezda, Orehek, Stražišče, Gorenja Sava, Iskra, Ikos, Vodopivčeva, Pot na Kolodvor, Reginčeva, Stara cesta, Iva Slavca, kosimo travo ob cestah in pločnikih ter obrezujemo drevje ob cesti (zaradi zagotovitve preglednosti ob cestah in svetlega profila vozišča). 

Organizirano imamo popoldansko in sobotno dežurstvo ter dodatno čiščenje po večjih prireditvah. 

Dnevno čiščenje se izvaja na območju krajevnih skupnosti Center, Planina, Huje, Bratov Smuk, Primskovo, Zlato polje in Vodovodni stolp. Ostale krajevne skupnosti čistimo občasno, enkrat tedensko, z mobilnimi ekipami.

Kontakt

Vodja delovne enote Javne površine
Janez Lukan
Savska cesta 33, 4000 Kranj
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: jlukan@komunala-kranj.si

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.