Novice

Ravnanje z odpadki , 8. 5. 2019

Novost na zbirnih centrih

Uporabnike obveščamo, da na zbirnih centrih uvajamo novost – digitalizacijo poslovanja oziroma zbiranje podatkov preko skeniranja QR kode oz. PP številke. Uvedba zajema podatkov preko telefonske aplikacije je v začetni fazi.

Uporabnike prosimo, da imajo ob predaji odpadkov na zbirni center s seboj:

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 5. 2019

Vzdrževalna dela/sanacija na CČN Kranj - 8. 5. 2019

Sporočamo, da bodo jutri, 8. 5. 2019, na Centralni čistilni napravi v Kranju, potekala sanacijska dela. Predvidena je sanacija puščanja bioplina na gnilišču. Sanacija bo potekala tako, da se bo montirala nova objemka/kompenzator (med gniliščem in mešalom), brez prvotno predvidene demontaže mešala. Predvidevamo, da bo na dan sanacije prišlo do motenj oz. izklopa kogeneracije. Sežig bioplina bo ta čas potekal skozi plinsko baklo. Protokol sanacije bo predstavljen na licu mesta pred pričetkom del. Prisoten bo tudi predstavnik proizvajalca mešala.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.