Novice

Komunala Kranj , 19. 12. 2018

Se naš odnos do okolja izboljšuje?

Statistilni urad RS je tudi letos pripravil uradne statistične podatke, ki se navezujejo na različna področja. Eno izmed njih je tudi okolje. Kakovost okolja, v katerem živimo, je pomemben vidik kakovosti našega življenja. Nekateri podatki kažejo, da se naše ravnanje z okoljem izboljšuje. V 2017 je v Sloveniji nastalo 481 kg odpadkov na prebivalca; od tega smo jih ločeno zbrali 70 %, kar je več kot v letu

Ravnanje z odpadki , 18. 12. 2018

Pet načinov, kako praznovati odgovorno in okolju prijazno

Božič in novo leto so prazniki, ki so posvečeni družini, prijateljem, bližnjim pa tudi praznovanju in obdarovanju. Zaradi trendov množične potrošnje smo vse prevečkrat obremenjeni predvsem z zadnjima dvema, zaradi česar kupujemo vedno nove stvari, ki jih velikokrat nihče ne potrebuje, te pa na koncu pristanejo v smeteh, čeprav so še vedno popolnoma uporabne. Tako zapravljamo več kot imamo in na ta način porabimo tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. Brezglava potrošnja doseže svoj vrhunec ravno v prednovoletnem času.

Komunala Kranj , 12. 12. 2018

Obvestila - obračunavanje storitev

Konec veljavnosti cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo v občini Medvode

S 1. 11. 2018 se je zaključilo obdobje obračunavanja cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo v občini Medvode. Uporabnikom se storitve zaračunavajo po potrjenih cenah v veljavnem ceniku.

Nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jezersko

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.