Novice

Ravnanje z odpadki , 22. 3. 2019

Spremembe cen storitev obdelave in odlaganja odpadkov

Vse uporabnike obveščamo, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih v svojem obratu RCERO Ljubljana za Mestno občino Kranj, Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Jezersko, izvaja Snaga javno podjetje d.o.o. iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. Cena se spremeni tudi v Občini Naklo, kjer se storitev še vedno izvaja po začasni pogodbi med Komunalo Kranj in Snago.

Pogrebna služba , 14. 3. 2019

Urejanje poti na pokopališču Bitnje

Obiskovalce pokopališča Bitnje obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 18. 3. 2019 pričela dela - ureditev poti na pokopališču Bitnje. Hkrati bo urejeno tudi odvodnjavanje ter asfaltiranje poti, ki sta označeni na tlorisu pokopališča.

V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo dela zaključena predvidoma do 5. 4. 2019.

 

Komunala Kranj , 5. 3. 2019

Zaposlimo delovodjo vodovodnega omrežja m/ž - 1 delovno mesto

Opis delovnega mesta: vodenje in nadzor dela na deloviščih, izvajanje predhodnih ogledov delovišč, izvajanje razporeda zaposlenih, delovnih naprav in strojev, naročanje materiala v skladišču, vodenje gradbenih dnevnikov, dogovarjanje s strankami, izdelovanje montažnih skic in izmer, oskrba delovišč, izdelovanje poročil in priprava podatkov za obračun storitev.

Zahtevana izobrazba: srednja strokovna / srednja splošna šola (strojništvo in obdelava kovin).

Trajanje zaposlitve: pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.