Novice

Komunala Kranj , 12. 12. 2018

Obvestila - obračunavanje storitev

Konec veljavnosti cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo v občini Medvode

S 1. 11. 2018 se je zaključilo obdobje obračunavanja cen s poračunom na področju storitev oskrbe s pitno vodo v občini Medvode. Uporabnikom se storitve zaračunavajo po potrjenih cenah v veljavnem ceniku.

Nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jezersko

Komunala Kranj , 12. 12. 2018

24. in 31. decembra 2018 bodo spremenjene uradne ure

Uporabnike Komunale Kranj obveščamo, da bo v ponedeljek, 24. in v ponedeljek 31. decembra 2018, nemoteno potekal odvoz komunalnih odpadkov v skladu z objavljenimi urniki, ravno tako bodo odprti vsi zbirni centri. Delovale bodo tudi dežurne službe v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Komunala Kranj. Spremenjen pa bo delovni čas blagajne na Ulici Mirka Vadnova 1, Kranj in uradne ure za uporabnike:

Mestne službe , 7. 12. 2018

Brezplačen prevzem soli za posipanje – december 2018

Uporabnike komunalnih storitev Komunale Kranj obveščamo, da lahko v Zbirnem centru Zarica, brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro). V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami.
 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.