Novice

Ravnanje z odpadki , 16. 4. 2019

Odstranitev eko otoka v Čirčah

Uporabnike obveščamo, da smo umaknili ekološki otok v Čirčah (pri Tonaču). Zaradi ponavljajočega stanja nepravilno odloženih odpadkov okoli ekološkega otoka in odlaganja odpadkov, ki ne sodijo v zabojnike, smo le-te odstranili. Krajani Čirč lahko odpadke še vedno oddajo na ekološkem otoku pri Mercatorju. Pozivamo k pravilnemu ločevanju odpadkov in skrbi za čisto okolico ekoloških otokov. 

Odstranitev ekološkega otoka v Čirčah

 

Komunala Kranj , 2. 4. 2019

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin

K oddaji ponudb za nakup premičnin (vozil in snežnega rezkarja) vabimo zainteresirane kupce, ki ponudbo za nakup posameznega osnovnega sredstva oddate najkasneje do 8. aprila 2019.

Javno odpiranje prispelih ponudb bo v sredo, 10. aprila 2019 ob 13. uri v sejni sobi upravne stavbe Komunale Kranj, d.o.o., na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1 v Kranju. 

Premičnine, ki se prodajajo in ostali pogoji za oddajo ponudb so navedeni v prilogi.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.