Novice

Ravnanje z odpadki , 9. 7. 2019

Zbiranje odpadkov na pokopališčih

Tudi za obiskovalce pokopališč je urejeno ločeno zbiranje odpadkov, kjer so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 1. 7. 2019

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Šenčur

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih vod je sestavljena iz:

  • variabilnega dela - odvajanje, čiščenje,
  • fiksnega dela - omrežnina odvajanje, omrežnina čiščenje,

Dodatno se obračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cene so v EUR in veljajo od 1. 7. 2019.  Za obdobje enega leta od potrditve (do 30. 6. 2020) veljajo cene s poračunom.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.