Novice

Ravnanje z odpadki , 10. 7. 2019

Velika vsebnost nečistoč v odpadni stekleni embalaži

Odpadna steklena embalaža je koristen odpadek, ki ga lahko predelamo in ponovno uporabimo. V zadnjem času pa v zabojnikih za stekleno embalažo, ki so postavljeni na ekoloških otokih (bela barva), opažamo prisotnost plastenk, folije, mešanih komunalnih odpadkov, ki tja ne sodijo.

V zabojnike za stekleno odpadno embalažo odlagamo izključno:

Ravnanje z odpadki , 9. 7. 2019

Zbiranje odpadkov na pokopališčih

Tudi za obiskovalce pokopališč je urejeno ločeno zbiranje odpadkov, kjer so postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.