Novice

Komunala Kranj , 7. 2. 2019

Poračun količin pri obračunu storitev ravnanja z odpadki

Pri storitvah na področju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je bila na osnovi ocenjene količine, v letu 2018 uporabnikom obračunana manjša količina, kot je znašala dejansko ugotovljena ob koncu leta. Skladno z republiško Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je potrebno uporabnikom zaračunati celotno letno zbrano količino njihovih odpadkov.

Ravnanje z odpadki , 4. 2. 2019

Kratek film - področje ravnanja z odpadki

Osnovne dejavnosti Komunale Kranj predstavljajo izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med drugim tudi zbiranje, obdelava in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Vabimo vas k ogledu filma (1:13 min), ki prikazuje nekaj utrinkov s področja ravnanja z odpadki. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.