Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
17. 06. 2021

Zaključek projekta GORKI2

Kranj, 17. junija 2021 – Na današnji zaključni novinarski konferenci projekta GORKI2, ki je  potekala v prostorih Mestne občine Kranj, so pridobitve projekta in pozitivne vplive na okolje predstavili župan Matjaž Rakovec, direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec in Matjaž Berčon, direktor Komunale Kranj, d. o. o.. Gradbena dela enega največjih in zahtevnejših okoljskih projektov Mestne občine Kranj so se zaključila konec maja.

 

Pridobitve projekta GORKI2, s katerim v Kranju in okolici izboljšujejo kakovost življenja ter prispevajo k trajnostnemu razvoju v Mestni občini Kranj, je povzel župan Matjaž Rakovec: »2.664 prebivalcev oziroma okoli 810 gospodinjstev, je dobilo prek 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, prek 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije in skoraj šest kilometrov javne razsvetljave.Izvedli smo še nekaj drugih izboljšav: v Britofu smo zgradili povezovalni pločnik, v Predosljah dva večja oporna zidova ob potoku Belca, na Mlaki pa izvedli cevenje ulic.«

 

S podjetjem Riko in lokalnimi podjetji – 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred elektroinstalacije – so sočasno zagnali tudi pilotni projekt digitalizacije mesta Pametna Mlaka. Direktor podjetja Riko, d. o. o., Janez Škrabec, je izrazil zadovoljstvo, da lahko s svojim znanjem pomagajo k zelenemu razvoju Mestne občine Kranj: »Čestitke Mestni občini Kranj, da je tako hitro ujela duh časa in zagrabila vse moderne imperative sodobne Evrope, predvsem zeleno in digitalno transformacijo. Vesel sem, da smo del vseh teh perspektivnih projektov.«

 

V Britofu se trenutno nadaljuje priklapljanje objektov na novo kanalizacijsko omrežje. Postopke priklapljanja na javno kanalizacijo in predvidene roke priklopov je predstavil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. Povedal je, da se bo skupno na javno kanalizacijo priklopilo več kot 800 objektov: »V Britofu se bo priklopilo 290 objektov, od tega je 90 že priklopljenih. Tam smo zagnali tudi že dve črpališči od skupno petih. Na Mlaki, kjer se bo priklopilo predvidoma 176 objektov, bodo krajani obvestila o obveznem priklopu in informativni odmeri komunalnega prispevka prejeli predvidoma v drugi polovici julija letos, tako da bo priklapljanje potekalo predvidoma v jeseni in se verjetno potegnilo tudi v leto 2022. V Predosljah in Orehovljah, kjer je 342 objektov, pa se bodo na javno kanalizacijo najverjetneje začeli priklapljati od spomladi 2022 dalje.«

 

Župan se je ob koncu zahvalil za tvorno sodelovanje vseh vpletenih v ta veliki projekt: Komunali Kranj, podjetjema Riko in Pirc gradnje ter tudi vsem krajankam in krajanom Britofa, Orehovelj, Predoselj in Mlake za potrpežljivost in razumevanje v času gradnje. »Za piko na i temu okoljskemu projektu, s katerim utrjujemo svojo zavezanost zelenemu oziroma trajnostnemu, bomo v vseh krajevnih skupnostih, kjer je potekal GORKI2, simbolično zasadili drevo,« je ob tem povedal župan Rakovec.

 

»K še bolj trajnostnemu razvoju lahko prispevamo predvsem kot družba s spodbujanjem trajnostnega gospodarstva, z odgovornejšo potrošnjo in z ohranjanjem naravnih virov,« so bile sklepne besede na novinarski konferenci, povsem nazadnje pa, kakor je povzel eden od govorcev, je vsak zaključek projekta dobra popotnica za nove projekte.

 

 Operacijo GORKI2 delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.«

  

»K še bolj trajnostnemu razvoju lahko prispevamo predvsem kot družba s spodbujanjem trajnostnega gospodarstva, z odgovornejšo potrošnjo in z ohranjanjem naravnih virov,« so bile sklepne besede na novinarski konferenci, povsem nazadnje pa, kakor je povzel eden od govorcev, je vsak zaključek projekta dobra popotnica za nove projekte.

  

Operacijo GORKI2 delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.«

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka