Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
21. 09. 2020

Uspešen zagovor diplomske naloge

Nedavno je Nika Oselj, praktikantka našega podjetja, uspešno zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija delovnih procesov na področju ločevanja odpadkov in pridobila naziv diplomirana okoljevarstvenica. Diplomska naloga je zasnovana na dejavnosti Komunale Kranj, sektorja Odpadki. V času opravljanja praktičnega izobraževanja je nastala ideja o ubeseditvi spoznanj  s področja stroškovnih obremenitev, ki so nakazovala na spremembe določenih procesov in optimizacijo teh.

 

Namen diplomske naloge je bil narediti optimizacijo delovnih procesov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki. S pomočjo analize SWOT je bilo izluščenih nekaj parametrov, ki kažejo okvirno sliko o prednostih, priložnostih, slabostih in nevarnostih v zamišljenem predlogu za spremembe na področju ravnanja z odpadki. Na podlagi spoznanj so prikazani novi vidiki in možnosti optimizacije, predstavljene so spremembe delovnega procesa, ki so podkrepljene tudi s stroškovno analizo.

 

»Posebna zahvala gre somentorju, g. Ivanu Grginiču za vso pomoč pri pisanju diplomske naloge in pa seveda hvala podjetju Komunala Kranj, kjer sem lahko opravila praktično izobraževanje ter se naučila in izvedela veliko novih uporabnih stvari,« je po zagovoru diplomske naloge povedala Nika Oselj.

 

Čestitamo za uspešno zaključen študij.