Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
Skoči na glavno vsebino
04. 06. 2022

Svetovni dan okolja 5. junij obeležujemo z dnevi odprtih vrat Komunale Kranj

Svetovni dan varstva okolja praznujemo 5. junija. »Samo ena Zemlja« je bilo geslo stockholmske konference leta 1972. 50 let pozneje je geslo še vedno aktualno – Zemlja je naš edini dom in človeštvo mora varovati svoje omejene vire. Poudarek je na čistejšem, bolj zelenem in trajnostnem življenju, v sožitju z naravo. V to bodo morale biti usmerjene tako politike kot tudi individualne odločitve.

 

V nedeljo, 5. junij 2022, bo v okviru dnevov odprtih vrat Komunale Kranj potekalo veliko aktivnosti na Centralni čistilni napravi Kranj. Vljudno vabljeni (več na povezavi tukaj).

 

Posek lesa manjši

Celotna površina gozda v Sloveniji je v letu 2020 znašala 1.176.069 hektarjev. Gozd je tako pokrival 58 % njene površine. V slovenskih gozdovih je bilo v tem letu posekanega za 20 % manj lesa kot v letu 2019. Posekane je bilo 4.227.474 m3 bruto lesne mase, od tega 2.375.840 m3 iglavcev in 1.851.634 m3 listavcev. Sanitarna sečnja je zajemala 42 % celotnega poseka lesa. Izvedeni posek je predstavljal 59 % možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih.

 

Odpadne hrane več

Skupna količina nastale odpadne hrane v Sloveniji je bila v 2020 za 2 % večja kot v 2019 in za 21 % večja kot v 2013. V opazovanem letu je tako nastalo 143.570 ton odpadne hrane. V gospodinjstvih je nastalo 52 % te hrane, v gostinstvu in strežbi hrane 30 %, v trgovini z živili 11 % in v proizvodnji hrane 7 %.

 

Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja naraščajo

Za investicije v varstvo okolja je bilo namenjenih 412 milijonov EUR ali 69 % več kot v letu 2019. Največji delež tega zneska je bil namenjen za investicije za varstvo zraka in klime, in sicer 49 % (200 milijonov EUR). Tekoči izdatki za varstvo okolja so bili za 2 % višji kot v letu 2019; znašali so 698 milijonov EUR. Največji delež tega zneska je bil namenjen za tekoče izdatke za ravnanje z odpadki, in sicer 56 % (393 milijonov EUR).

 

Količina odpadnih komunalnih voda manjša

V Sloveniji je bilo v letu 2020 v javno kanalizacijo dovedenih približno 231 milijonov m3 odpadnih komunalnih voda, kar je za 4 % manj kot v letu 2019. Odpadne komunalne vode so bile različnega izvora: 5 % je izviralo iz industrijskih dejavnosti, 11 % iz drugih dejavnosti, 27 % iz gospodinjstev, 57 % pa so predstavljale druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne vode, vdori morja ipd.).

 

Več na povezavi tukaj

Vir: SURS

 

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11930/sl-5-junij-svetovni%20dan%20okolja%2022.pdf 

 

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka