Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
13. 02. 2020

Razrešitve direktorja Komunale Kranj ni bilo

Na današnjo redno sejo Sveta ustanoviteljev, ki ga sestavlja sedem županov občin, lastnic Komunale Kranj, so bili povabljeni tudi člani skupščine, ki naj bi na svoji seji prejšnji teden razrešila direktorja, Matjaža Berčona. Na podlagi izjave predsednika skupščine Zorana Stevanovića se je izkazalo, da je v preteklem tednu potekal običajen sestanek nekaterih članov skupščine in da ni šlo za sejo. Zato tudi direktor ni bil razrešen in še naprej opravlja svojo funkcijo.

Sicer pa je kot zadnji nov odlok o organiziranju javnega podjetja v sredo sprejel občinski svet v Preddvoru, kar pomeni, da bo v nadaljevanju del dosedanjih pristojnosti skupščine, med drugim tudi imenovanje in razrešitev direktorja, prevzel Svet ustanoviteljev, torej župani. Poleg tega bo v podjetju organiziran nadzorni svet, katerega naloga bo spremljanje in nadziranje poslovanja.


V nadaljevanju seje so se župani seznanili z okoliščinami in razlogi za dvig cen nekaterih komunalnih storitev, za kar bodo v podjetju pripravili ustrezne elaborate in jih posredovali občinskim svetom v sprejem predvidoma v spomladanskih mesecih.