Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube

Male komunalne čistilne naprave ali pretočne greznice z enoto za čiščenje, filtracijo ali infiltracijo

 

Konec leta 2015 je začela veljati nova državna uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda. Na območjih, kjer je to mogoče, je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna. Izven teh območij pa velja, da morate lastniki nepretočnih greznic upoštevati sledeče. 

  • Če je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, morate greznico zamenjati ali opustiti in urediti malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta.  
  • Če pa odpadna voda iz objekta odteka v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok konec leta 2021. To velja tudi tam, kjer obstoječa ureditev odvajanja oz. greznica ni skladna predpisi, ki so veljali času gradnje objekta.

Za pomoč pri izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave ali pretočne greznice z odvajanjem preko filtracije ali infiltracije, smo pripravili letak z informacijami. 

 

Informacije o malih komunalnih čistilnih napravah

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka