Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
26. 09. 2022

Rabljene e-naprave na voljo v Kr'Štacuni

V Kr'Štacuni na Maistrovem trgu 12 v Kranju so se danes uradno odprli dodatni prostori za električne in elektronske aparate iz ponovne rabe z namenom, da bodo le-ti čim bolj dostopni kupcem. Prostore so uradno predali v uporabo predsednica uprave Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. Nada Bogataj Kržan, vodja sektorja Odpadki Komunale Kranj, d.o.o. Simona Bergant, vodja Skupnih služb Komunale Kranj, d.o.o. Mitja Jarc, podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe in direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.  

 

 

Eden od najboljših načinov za zmanjševanje količin odpadkov je ponovna raba izdelkov. Predmetov, ki jih ne potrebujemo, še posebej če so še uporabni, ne zavržemo. Lahko jih take kot so ali pa z nekaj popravili uporabi nekdo drug

 

 

Med predmeti, ki jim s ponovno rabo lahko podaljšamo življenjsko dobo, so tudi električni aparati. Po podatkih podjetja ZEOS, d.o.o., ki v Sloveniji skrbi za pravilno ločevanje e-odpadkov, vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Med njimi so tudi električni aparati. Kot ocenjujejo, se med zbranimi e-odpadki, ki so namenjeni za reciklažo, nahaja še 1-2 odstotka delujočih električnih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala.

 

Da bi se ti še uporabni aparati vrnili v ponovno rabo, so že letos spomladi v socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja podpisali dogovor s podjetjem ZEOS, d.o.o., da bodo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožnopod sloganom #Še sem uporaben z aktivnim sodelovanjem spreminjali navade prebivalcev in spodbujali e-krožno.

 

To pomeni, da na zbirnih centrih zbirajo še uporabne električne aparate, preverjajo, če so varni za uporabo in jih nato ponujajo kupcem v ponovno uporabo. Zaposlene so tudi usposobili, da znajo preveriti, če je električni aparat še varen za ponovno uporabo. Usposabljanje je preko projekta sPOINT - Socialno POdjetniška INformacijska Točka, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropskega sklada za regionalni razvoj, organizirala Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, izvedli pa so ga strokovnjaki iz Šolskega centra Kranj. Da pa bodo ti električni aparati iz ponovne rabe dostopni kupcem, so v Kr'Štacuni, na Maistrovem trgu v Kranju, odprli dodatni prostor, kjer te aparate lahko kupite. Prostore so danes uradno predali v uporabo, na dogodku pa so si obiskovalci lahko ogledali tudi v živo, kako poteka pregled aparatov iz ponovne rabe.

 

 

Povedali so:

 

Nada Bogataj Kržan, predsednica uprave, Fundacija Vincenca Drakslerja: »Trgovina za električne aparate iz ponovne rabe, ki jo uradno odpiramo danes je prva taka v Sloveniji. Na zbirnih centrih Zarica in v Šenčurju v upravljanju Komunale Kranj zbiramo še uporabne električne in elektronske aparate, ki jih nato v naših delavnicah pregledamo. V ta namen smo usposobili pet sodelavcev, ki vsak aparat natančno pregledajo in ga pripravijo za varno uporabo. Želimo, da so električni aparati čim dlje v uporabi in seveda dostopni na čim več lokacijah. Povpraševanja je veliko in nekaj aparatov smo prodali že pred uradno otvoritvijo prostorov, ki se v Kr'Štacuni odpirajo danes samo v ta namen.«

 

Simona Bergant, vodja sektorja Odpadki, Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.: »Na območju petih občin (Mestna občina Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko) kjer Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov je nameščenih 27 zabojnikov za zbiranje odpadne elektronike, ki so nameščeni ob zabojnikih na ekoloških otokih. Odpadna elektronika kot so npr. majhni aparati in baterije sodi v kategorijo posebnih odpadkov, ki zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko, poleg uličnih zbiralnikov tudi zbirni centri odpadkov. Letos smo na dveh lokacijah v zbirnem centru na Zarici in v Šenčurju odprli poseben e-kotiček, kjer zbiramo rabljeno in v povečini še uporabno elektroniko in tako še okrepili naše dolgoletno sodelovanje s Fundacijo Vincenca Drakslerja in podjetjem ZEOS.«

 

Janez Černe, podžupan, Mestna občina Kranj: »Pozdravljamo vsako potezo v smeri trajnosti, saj na tak način ohranjamo tudi naravne vire, ki so omejeni, ter obenem blažimo podnebne spremembe. Eden od pomembnih korakov je bila nadgradnja centrov za ponovno uporabo z namenskim zbiranjem e-naprav, k čemur je letos pristopila Komunala Kranj v sodelovanju s podjetjem ZEOS in Fundacijo Vincenca Drakslerja. Trgovine z blagom iz druge roke, kakršna je tudi Kr'Štacuna, so logično in potrebno nadaljevanje tega procesa: najprej zbiranje še uporabnega, nato popravilo in obnova, nazadnje ponudba v prodajo.


Ljudje se počasi, a vztrajno navajajo, da prinašajo še uporabne predmete v centre za ponovno uporabo, torej jih ne zavržejo avtomatično med odpadke, pač pa jih predajo roke, vešče najrazličnejših popravil. Želimo si, da bi se to zavedanje in ravnanje med ljudmi še okrepilo, prav tako trend nakupovanja predmetov iz druge roke. Hvala vsem, ki nam pomagate na tej poti: Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki z eno od številnih dejavnosti skrbi za obnovo rabljenih predmetov in ti tako ne pristanejo v smeteh. Zahvala pa tudi Komunali Kranj, ki z najrazličnejšimi projekti, delavnicami in dogodki skrbi za ozaveščanje ljudi, da ti potem spreminjajo svoje navade, ki so v prid okolju.


Vire namreč porabljamo hitreje, kot jih je naš planet sposoben proizvajati, zato je krožno gospodarstvo nujno. Tega se v Mestni občini Kranj dobro zavedamo in s čedalje več projekti plujemo v to smer. To, da je Kranj v misiji EU za podnebno nevtralna in pametna mesta, je še dodatna motivacija, obenem pa tudi zaveza. Hvala še enkrat vsem, ki gledate v okoljevarstveno smer – vsaka poteza šteje.«

 

Emil Šehič, direktor družbe, ZEOS d.o.o.: »Kotiček v trgovini Kr'Štacuna je zagotovo pomembna pridobitev, saj pozdravljamo vsako trgovinico s še delujočimi aparati, ki iščejo novo življenje. Z naraščanjem tovrstnih storitev po Sloveniji smo bližje dosegu tako ciljev našega Life projekta Spodbujamo e-krožno kot tudi EU ciljev na področju krožnega gospodarstva. V dobi potrošniške družbe je namreč veliko elektronike, ki se prehitro odvrže med e-odpadke. Rumeni kotički za ponovno uporabo, ki smo jih postavili tudi na zbirne centre v Kranju z okolico in sodelovanje s partnerji – fundacijo in lokalno komunalo, pa poskrbijo, da se vsaj nekaj teh aparatov zajame ter jim ponudi po novem mesto tudi na teh policah.«

 

Poleg spodbujanja ponovne uporabe električnih aparatov, pa v Fundaciji Vincenca Drakslerja so.p. v mesecu oktobru načrtujemo odprtje trgovine z oblačili iz druge roke. Ta se bo nahajala ob šiviljski popravljalnici Kr'Zašij, na Glavnem trgu v Kranju.

 

Vabljeni, da jih obiščete in enemu od predmetov, ki se nahajajo tam, podarite novo življenje!

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka