Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
27. 09. 2019

Preoblikovani ekološki otoki

V skladu s prizadevanji za zmanjšanje in preprečevanje vpliva odpadne embalaže na okolje ter ob upoštevanju zakonodaje, ima Komunala Kranj v načrtu postopen umik zabojnikov/zvonov za plastično in kovinsko odpadno embalažo z ekoloških otokov.

Preoblikovan ekološki otok

 

Odločitev je plod natančne preučitve stanja na terenu naših strokovnjakov in sledenja ciljev strateškega načrta urejanja področja ravnanja z odpadki. Za postopen umik smo se odločili zaradi podvajanja sistema zbiranja odpadne embalaže, saj imajo gospodinjstva na voljo rumene zabojnike v okviru rednega odvoza odpadkov. Poleg tega pa so razlogi za umik tudi v tem, da želimo jasno razmejiti kateri odpadek sodi v kateri zabojnik, uporabniki so bili namreč pri podvajanju zabojnikov in zvonov rumene barve nemalokrat v dvomih kam sodijo različni odpadki. Opažamo tudi nepravilnosti pri odlaganju odpadne embalaže poleg zvonov/zabojnikov na ekoloških otokih, saj se večji kosi odpadne embalaže, ki bi jih uporabniki lahko odložili v rumeni zabojnik v okviru rednega odvoza odpadkov, nepravilno odlagajo poleg zabojnikov na ekoloških otokih. Uporabniki lahko uredijo zamenjavo manjšega za večji zabojnik za embalažo, kar dodatno ne bremeni položnice za odvoz odpadkov.

 

Zamenjava manjšega za večji zabojnik za
embalažo dodatno ne bremeni položnice
za odvoz odpadkov.

 

Sicer pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem bodimo pozorni pri izbiri čistil in kozmetike. Odločajmo se za okolju prijazne izdelke.