Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
24. 03. 2020

Poziv: zmanjšujmo količino odpadkov

Vse razpoložljive ekipe zaposlenih Komunale Kranj na področju ravnanja z odpadki so trenutno na terenu in izvajajo pobiranje odpadkov v skladu z rednimi urniki odvozov. Zaradi epidemije ostaja doma veliko uporabnikov, zato dnevno zaznavamo spremembe v razporeditvi odpadkov in obremenjenosti zabojnikov. Po potrebi in glede na razpoložljive delavce tudi nameščamo dodatne zabojnike tam kjer je to mogoče.

 

S 1. aprilom prehajamo na pogostejše intervale pobiranja odpadkov, saj takrat začnejo veljati poletni urniki za odvoz odpadkov. Tako bodo zabojniki za biološke odpadke spraznjeni vsak teden, spremenijo pa se tudi nekateri dnevi odvozov.

 

Vse uporabnike pozivamo in prosimo:

 

  • za dosledno ločevanje odpadkov ter zmanjševanje prostornine embalaži,
  • v primeru, da se v gospodinjstvih nabere večja količina odpadkov, jih ne odlagajte ob zabojnike, na ekološke otoke ali pred zbirne centre,
  • višek odpadkov, ki jih je mogoče skladiščiti za krajši čas, primerno shranite v vreče in jih oddajte v zabojnike, ko bodo spraznjeni,
  • proizvajajmo čim manj odpadkov,  
  • kupimo le toliko kot potrebujemo,
  • racionalno ravnajmo s hrano – kupujmo živila z daljšim rokom trajanja, zelenjavo in sadje pa v manjših količinah, saj lahko zgnije, kar se posledično odraža v polnih zabojnikih,
  • zmanjšujmo količino odpadne embalaže – kupujmo izdelke v povratni embalaži in krenimo na pot do družbe brez odpadkov.

 

Komunala Kranj se sooča z omejenim številom delavcev. Upamo, da bodo naši zaposleni ostali zdravi in da bomo lahko izvajali nemoten potek službe ravnanja z odpadki v izrednih razmerah tudi v bodoče. 

 

 Izgled okolice zabojnikov prej in potem - poročilo s terena 23. 3. 2020