Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555
Datum objave: 7. 2. 2019

Poračun količin pri obračunu storitev ravnanja z odpadki - Občina Jezersko

Pri storitvah na področju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je bila na osnovi ocenjene količine, v letu 2018 uporabnikom obračunana manjša količina, kot je znašala dejansko ugotovljena ob koncu leta. Skladno z republiško Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je potrebno uporabnikom zaračunati celotno letno zbrano količino njihovih odpadkov. V letu 2018 smo ugotovili večjo količino pobranih odpadkov, kot v preteklih letih, kar je med drugim tudi posledica večje potrošnje in menjave različnih izdelkov v gospodinjstvih (večja količina kosovnih odpadkov).

Zneski na računih bodo nekoliko višji zaradi poračuna količin (podoben obračun naredimo tudi za področje pitne vode), cene pa ostajajo iste.

Poračunska količina za posameznega uporabnika je izračunana tako, da se v povprečju premalo zaračunana količina, ugotovljena na kilogram skupno zaračunanih količin pri posamezni storitvi, pomnoži z zaračunano količino pri uporabniku v letu 2018. Količinski poračun je zajet na računih za januar 2019, ki so izdani v februarju 2019.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.