Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
15. 07. 2021

Poostren nadzor nad urejenostjo ekoloških otokov

Medobčinski inšpektorat Kranj skupaj s Komunalo Kranj redno opravlja nadzore glede nepravilnega odlaganja komunalnih odpadkov. Samo v mesecu juniju smo na šestnajstih lokacijah odkrili enako število kršiteljev. Odpadki so največkrat odloženi na tla, zraven gospodinjskih zabojnikov za odpadke in zraven zabojnikov za odpadke na ekoloških otokih. Zaradi nepravilno odloženih odpadkov so bili uvedeni prekrškovni postopki. Kršiteljem so bili in še bodo izrečeni tako opomini kot tudi globe. Globa za tako ravnanje je 500 EUR za posameznika, 1.500 EUR za pravno osebo, 800 EUR za odgovorno osebo pravne osebe in 1.000 EUR za samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Ravnanje z odpadki na območju Mestne občine Kranj ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (UL RS št. 45/09).

 

Okolica ekološkega otoka ni odlagališče odpadkov

 

Vsi skupaj si želimo urejenega okolja in čiste narave, zato bomo s poostrenim preverjanjem urejenosti okolice ekoloških otokov in okolice zabojnikov za odpadke ter z nadzorom nad odlaganjem komunalnih odpadkov nadaljevali tudi v prihodnje. Vse uporabnike prosimo, da dosledno ločujejo odpadke in jih ne odlagajo okoli ekoloških otokov. Okolica ekološkega otoka ni smetišče, tovrstno početje pa, poleg tega, da je kaznivo, vpliva na zdravje in kazi izgled okolice.

 

 

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka