Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
29. 06. 2020

Podražitev vode zaradi številnih investicij

V preteklih treh tednih je vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj, potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Poglavitni razlog za podražitev izhaja iz investicijske dinamike vseh občin, ki v zadnjem obdobju pospešeno in z izdatnimi sredstvi gradijo ali obnavljajo svojo infrastrukturo. Sočasno v izvedbi Komunale Kranj namreč potekajo tudi obnove starejših vodovodnih priključkov.


Izguba pri omrežnini
Neposredni strošek obnove vodovodnih priključkov je država z uredbo naložila izvajalcem javne službe, posredno pa preko omrežnine bremeni končne uporabnike. Tako zbrana omrežnina je na letni ravni v Komunali Kranj pri dosedanjih cenah zadoščala za obnovo največ 500 priključkov. Že v lanskem letu so jih obnovili 836, zaradi česar je nastala izguba v višini 600.00 evrov, letos pa jih bodo po podatkih občin od 750 do 800 in bi se izguba ponovila.


Drug pomemben dejavnik pri dvigu omrežnine so menjave vodomerov, ki jih je zopet na podlagi državnega predpisa potrebno zamenjati vsakih pet let, v primeru ponovnega umerjanja pa jim je možno življenjsko dobo podaljšati do 10 let. Tudi na tem področju je dinamika med leti neuravnotežena. Tako je bilo lani zamenjanih dobrih 2.000 vodomerov, leto pa skoraj 4.000. Podobna nihanja bodo tudi v prihodnjih letih.


Tretjo komponento predstavlja amortizacija vodovodne infrastrukture v lasti občin, v višini katere največji del zbrane omrežnine prejmejo občine nazaj v svoje proračune v obliki najemnine. Te naj bi bilo v letu 2020 kar 1,75 milijona evrov oziroma 45 % vsega zbranega denarja. Praviloma občine ta sredstva namenjajo za nadaljnje obnove in izboljšave na sistemu. 

 

Vodarina višja le za rast življenjskih stroškov
Če je skok pri ceni omrežnine tretjinski, pa stroški Komunale Kranj v zvezi s črpanjem in distribucijo vode ne rastejo hitreje kot drugi življenjski stroški v Republiki Sloveniji. V treh letih torej za približno 4,7 odstotkov. To pomeni, da podjetje obvladuje stroške in svojih storitev ne draži. Še največji vpliv na ceno so lani imele cene energentov, zlasti elektrike. Ni pa seveda zanemarljiv niti stalen strošek vodnih povračil državi v višini preko pol milijona evrov letno.

 

 

Strošek višji za 16,7 odstotkov, eno leto poračun izgube
Državna uredba predpisuje metodologijo o oblikovanju cen, ki izhaja iz preteklega obračunskega obdobja in predračunske cene za novo obdobje tekočega ter prihodnjih let. V kolikor stroškovna cena preteklega obdobja odstopa za več kot 10 odstotkov, se sproži mehanizem oblikovanja in potrjevanja novih. Pri tem je potrebno morebiten pretekli dobiček ali izgubo poračunati v naslednjem 12-mesečnem obdobju po uveljavitvi novih cen. Tako se te dejansko pričnejo uporabljati šele po enem letu. V primeru zadnje podražitve to pomeni, da bodo uporabniki od letošnjega julija do prihodnjega junija plačevali višje cene s poračunom, nove potrjene cene pa od 1. 7. 2021 dalje.

 

 

Na Jezerskem cene odvajanja in čiščenja dol, v Preddvoru gor
Občinska sveta na Jezerskem in v Preddvoru sta sočasno z elaboratom o oskrbi s pitno vodo potrdila tudi nova elaborata o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Ti elaborati so za občine v oskrbi Komunale Kranj različni glede na njihove posebnosti. Na Jezerskem se je cena glede na lansko obratovanje sistema za tipično gospodinjstvo znižala za skoraj pol evra mesečno, v obdobju poračuna celo preko tri evre, medtem ko se je v Preddvoru zvišala za dva oziroma pet evrov v obdobju poračuna.