Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Datum objave: 12. 8. 2019

Obvestila za uporabnike - avgust 2019

Zaključeno poračunavanje števnin in Nove cene odvajanja in čiščenja v Občini Šenčur/Končano obdobje poračuna cen odvajanja in čiščenja v Občini Naklo/Konec poračuna cen storitve oskrba s pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem

Zaključeno poračunavanje števnin v Občini Šenčur

Z uveljavitvijo cene omrežnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo prenehali zaračunavati števnino, namenjeno pokrivanju stroškov vzdrževanja in menjav vodomerov. Uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki ste števnino plačevali pred letom 2010, ste bili upravičeni do vračila dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let. Na računih je bil poračun števnine upoštevan kot odbitna postavka.

Nove cene odvajanja in čiščenja v Občini Šenčur

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen posameznih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Sklepom o potrditvi cen, ki ga je občinski svet Občine Šenčur sprejel na 7. redni seji dne 19. 06. 2019. Eno leto se bodo uporabljale cene s poračunom.

Končano obdobje poračuna cen odvajanja in čiščenja v Občini Naklo

Junija 2019 se je zaključilo obdobje veljavnosti cen s poračunom za storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Od 1. 7. 2019 dalje veljajo potrjene cene brez poračuna.

Konec poračuna cen storitve oskrba s pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem

Junija 2019 se je zaključilo obdobje poračuna cen vodarine in omrežnine za pitno vodo v Občini Cerklje na Gorenjskem. Od 1. 7. 2019 veljajo potrjene cene brez poračuna. Spremeni se tudi cena subvencije za omrežnino.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.