Novice

Pogrebna služba , 10. 9. 2016

Uredili smo skupno spominsko obeležje

Na mestnem pokopališču v Kranju boste svojci lahko naročili vpis pokojnika na skupno spominsko obeležje. Spoštovali smo vaše želje in na prostoru za raztros pepela uredili skupno spominsko obeležje. Vaše naročilo nam lahko sporočite od 12. septembra 2016, in sicer osebno v času uradnih ur naše sprejemne pisarne na Mestnem pokopališču Kranj.

Mestne službe , 8. 9. 2016

V boju proti invazivnimi rastlinami

Tudi v našem okolju se pojavljajo tujerodne in invazivne vrste. Z njimi se včasih spopadamo tudi pri rednem vzdrževanju javnih površin.

Oskrba s pitno vodo , 6. 9. 2016

Izboljšana oskrba s pitno vodo na Javorniku

Pričeli smo z urejanjem novega vodnega vira na Javorniku, s čimer bomo zagotovili nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo 200 uporabnikom v naseljih Čepulje, Javornik, Pševo in Sveti Jošt nad Kranjem. Dela, ki bodo vključevala izgradnjo objekta za zajem vode s prečrpališčem in vodovoda od novega objekta do obstoječega vodohrana Javornik bodo zaključena najkasneje do 15. novembra 2016.

V vodovodni sistem Kranj Javornik bosta tako vključena nov vodni vir in obstoječ vodohran Javornik. Sredstva za izgradnjo je zagotovila lastnica javnega vodovodnega omrežja, Mestna občina Kranj.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.