Novice

Ravnanje z odpadki , 11. 3. 2016

Poračun količin pri obračunu storitev ravnanja z odpadki v občini Naklo

Skladno z zakonodajo, moramo enkrat letno pripraviti poračun, ki predstavlja razliko med obračunano in dejansko povprečno količino odpadkov. Poračun količin je upoštevan na računih, ki ste jih prejeli v mesecu marcu 2016.
Pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov je bila ocenjena količina nižja od dejanske, enako velja pri zbiranju bioloških odpadkov. Pri obdelavi in odlaganju mešanih odpadkov pa je ocenjena količina višja od dejanske. To je na vaših računih upoštevano kot poračun količin.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 11. 3. 2016

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« se je čistilna naprava nadgradila in rekonstruirala. Trenutno je naprava še v fazi poskusnega obratovanja, kar pomeni, da se novozgrajeni objekti vključujejo v obratovanje. Dokler se biomasa ustrezno ne adaptira in linija blata/bioplina ne vzpostavi, lahko pride do neprijetnih vonjav.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.