Ulica Mirka Vadnova 1
Kranj
4000
info@komunala-kranj.si
Facebook Youtube
17. 06. 2022

Nove podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov v KS Bratov Smuk

Kranj, 17. junij 2022 – Prebivalcem Krajevne skupnosti Bratov Smuk sta po novem na voljo dve lokaciji podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov. S tvornim sodelovanjem so Mestna občina Kranj, Krajevna skupnost Bratov Smuk, Komunala Kranj in upravnik Domplan po več letih iskanja primerne rešitve za zbiranje odpadkov na tem območju izvedli projekt, ki ga je podprla večina stanovalcev. Želja je, da bi se takšno odjemno mesto uredilo še na dveh drugih lokacijah in bi bil s tem problem zbiranja odpadkov rešen enotno na celotnem območju večstanovanjskih stavb v KS Bratov Smuk.

 

Župan Mestne občine Kranj (MOK) Matjaž Rakovec in vodja sektorja Odpadki Komunale Kranj Simona Bergant sta skupaj s predsednico Krajevne skupnosti (KS) Bratov Smuk Manjo Zorko v uporabo predala dve odjemni mesti s šestnajstimi novimi podzemnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje odpadkov. Na vsakem od njih sta dva zabojnika s prostornino 5.000 litrov za odpadno embalažo, dva enako velika za mešane odpadke, dva s prostornino 3.000 litrov za kuhinjske odpadke, eden s prostornino 5.000 litrov za papir in eden s 3.000 litri prostornine za odpadno stekleno embalažo. Namenjeni so zbiranju odpadkov za približno 2.000 prebivalcev KS Bratov Smuk, z umikom dosedanjih zabojnikov pa se bo na parkiriščih sprostilo več kot petnajst parkirnih mest. Nakup zabojnikov v višini 50.000 evrov je financirala Komunala Kranj, d. o. o., gradbena dela pa stanovalci oziroma upravnik Domplan, d. d., dela je izvedlo podjetje Ješe-M, d. o. o.

 

Nove podzemne zbiralnice 

 

Prednosti podzemnih zbiralnic

Zabojnike so razvili na Švedskem, izdelali pa v Sloveniji. Vkopani so meter in pol globoko v podlago, zato zasedejo bistveno manj prostora od dosedanjih. Odporni so na udarce, temperaturne razlike, vremenske vplive, mehanske poškodbe in UV sevanje. Ohišje in pokrovi so izdelani iz kemijsko odpornega in zdravju neškodljivega polietilena. Vodotesnost zbirne posode je 100-odstotna in nevtralizira neprijetne vonjave, ki nastajajo pri razkrajanju odpadkov. Teh je sicer manj že zaradi hladnosti tal, saj je več kot dve tretjini zabojnika pod zemljo.

 

Poleg že tako večje prostornine še masa odpadkov z nalaganjem povzroča gravitacijsko stiskanje, zato bo potrebno manj pogosto praznjenje zabojnikov. Uvedba potopnih zabojnikov prispeva tudi k bolj urejenemu videzu naselja, pri čemer pa je treba poudariti, da k temu največ pripomorejo uporabniki z doslednim ločevanjem odpadkov in upoštevanjem pravil o ravnanju z različnimi vrstami odpadkov. Poleg novih podzemnih zabojnikov stojita še dve zbiralni enoti za odpadno elektroniko, pri bližnji avtobusni postaji pa še ulični zbiralnik za odpadno jedilno olje.

 

Načrti za prihodnost

V MOK si bodo zaradi številnih dobrobiti z vgradnjo podzemnih zbiralnic še nadalje prizadevali za poenotenje vizualne podobe. Že zdaj je bila v načrtu vzpostavitev še tretjega odjemnega, in sicer ob Cesti Jaka Platiše, vendar se to ni izvedlo zaradi nasprotovanja nekaterih posameznikov. S tem bi bil sicer problem zbiranja odpadkov rešen enotno na celotnem območju večstanovanjskih stavb v KS Bratov Smuk. Se bo pa v kratkem začela vgradnja podzemnih zbiralnic odpadkov na Planini 1, na naslovu Cesta 1. maja 61, 63, 65, 67 za približno 450 prebivalcev.

 

»Uvajanje tovrstnih skupnih odjemnih mest za večje število uporabnikov sledi prenovljenemu konceptu zbiranja odpadkov v Mestni občini Kranj in ostalih občinah, kjer Komunala Kranj izvaja to dejavnost. Doslej smo na območju Mestne občine Kranj podzemne zbiralnice vgradili v Čirčah, ob Partizanski cesti, na Mlaki in zdaj ti dve na Planini. Do konca leta jih načrtujemo še na Povljah in v Besnici. S tem povečujemo razpoložljivo prostornino, zmanjšujemo frekvence odvozov, kar vpliva na ceno logistike, bistveno se izboljšata tudi videz in urejenost mikrolokacije, poleg tega se sprostijo površine za druge namene,« je prednosti projekta predstavil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.

 

»Pozdravljam pobudo Komunale Kranj, da prenovi sistem zbiranja odpadkov in nas vse skupaj spodbudi k večji ozaveščenosti in odgovornosti ravnanja z odpadki. Pričakujem, da bo ta zgled spodbudil tudi druge stanovanjske skupnosti in bodo prepoznali koristi skupnega zbiranja odpadkov na centralnih odjemnih mestih. Ob tem ljudem polagam na srce, da bodo novi zabojniki zares dosegli svoj namen le z doslednim upoštevanjem pravil ločenega odlaganja odpadkov: da jih, skratka, odložimo v točno tisti zabojnik, v katerega spadajo, da spraznimo in sploščimo embalažo, ne mešamo odpadkov, saj v nasprotnem onemogočimo učinkovito predelavo. Upam tudi, da ne bo več odlaganja večjih kosovnih odpadkov poleg zabojnikov, ker so temu namenjeni zbirni centri in kosovni odvozi. Še posebej pa me veseli, da smo s to ureditvijo sprostili skoraj 20 novih parkirnih mest, ki so jih doslej zasedali zabojniki na koleščkih,« je izpostavil župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Župan MOK Matjaž Rakovec

 

Rešitev po več letih in z veliko usklajevanja

Neurejenost odjemnih mest za odpadke je bila v KS Bratov Smuk ena večjih težav, in to skoraj dve desetletji, vendar je bilo iskanje učinkovite rešitve, s katero bi se strinjali vsi, vse doslej neuspešno. Zaradi lahke dostopnosti so tudi drugi občani in podjetja vozili odpadke na odjemna mesta na lokacijah garaž ABC od vsepovsod, velik problem je bilo tudi nedovoljeno odlaganje kosovnih odpadkov. Ena od predlaganih rešitev leta 2015 je bila, da se zamreži smetnjake na izbranih lokacijah, a so ji nasprotovali koordinatorji in etažni lastniki.

 

Pred dvema letoma pa so v Mestni občini Kranj, tako kot že nekateri krajani prej, predlagali montažo podzemnih zabojnikov in v KS Bratov Smuk so to rešitev podprli. Sledil je dvoletni proces usklajevanja s koordinatorji, etažnimi lastniki in deležniki glede lokacij in ureditve novih odjemnih mest, ki se je za velik del te soseske zdaj tudi zaključil.

»Proces je bil dolgotrajen in vključujoč, predlog nove ureditve je bil v javni razpravi, predstavljali smo ga na zborih etažnih lastnikov, na sestankih s koordinatorji, o napredku smo redno obveščali krajane … Vesela in ponosna sem, da smo vsi skupaj aktivno pristopili k reševanju dolgoletne problematike in se uspeli uskladiti, za končno uresničitev projekta pa se še posebej zahvaljujemo družbi Domplan in Komunali Kranj ter koordinatorjem večstanovanjskih stavb, ki so informacije prenašali na etažne lastnike. Nova ureditev bo, verjamem, izboljšala stanje in s tem prinesla večjo kakovost bivanja za naše krajane. Zato si želimo, da bi se takšno odjemno mesto uredilo še za 

stanovalce Jaka Platiše 1, 3 in 5 ter Tuga Vidmarja 2 in 4. Poudariti je treba še, da novi smetnjaki omogočajo tudi zaklepanje, ki se lahko vgradi naknadno ob soglasju etažnih lastnikov. Zato bomo v krajevni skupnosti s pomočjo naših krajanov budno spremljali uporabo novih smetnjakov v praksi, opozarjali na nedovoljeno odlaganje in če bo treba, tudi predlagali izboljšave oziroma nadgradnje,« je povedala Manja Zorko, predsednica Sveta KS Bratov Smuk.

 

Podzemne zbiralnice so v uporabo svečano predali predstavniki Mestne občine Kranj, KS Bratov Smuk, upravitelja Domplan, izvajalca Ješe-M in Komunale Kranj

 

Podobno so zadovoljstvo ob uresničenem projektu po več letih iskanj rešitev in usklajevanj izrazili tudi v Domplanu, ki kot največji upravnik v Kranju pokriva tudi večino stavb v KS Bratov Smuk oziroma na Planini 2. »Pregledali smo ogromno različnih variant in lokacij, preden smo se lotili izvedbe projekta. Resnično upamo, da je bil izmed vseh predlogov izbran in izveden najboljši. Tega ne bi bilo mogoče uresničiti, če ne bi bilo tolikšne podpore stanovalcev na tem območju, ki so na koncu skoraj soglasno podprli izvedbo predlagane rešitve in se tudi odločili za sofinanciranje projekta. Prvotno načrtovani predlog je sicer predvideval ureditev štirih lokacij, kar bi vsem na tem območju zelo skrajšalo dostop do odjemnih mest. Žal nismo uspeli pridobiti soglasja nekaterih etažnih lastnikov, zato smo lahko uredili le dve večji odjemni mesti. Samo izvedbo je omogočilo zelo dobro sodelovanje med Komunalo Kranj, KS Bratov smuk, Mestno Občino Kranj in našo družbo Domplan, pa tudi izvajalca del, Ješe-M, d. o. o. Velika zahvala gre tudi vsem tem koordinatorjem oziroma predstavnikom etažnih lastnikov iz posameznih stavb ter upravniku Petru Sušniku za koordiniranje in končno usklajevanje rešitev. Upamo, da bo zaradi te rešitve naše okolje čistejše, k temu pa lahko najbolj doprinesejo prav občanke in občani s pravilnim odlaganjem odpadkov.«

 

Avtorstvo fotografij: Primož Jenko, Domplan, MOK

 

Kranjska sivka

Vprašajte Kranjsko Sivko:

Strinjam se s pogoji uporabe.
Izpolnite obvezna polja.

Kranjska Sivka

Hvala za vaše vprašanje.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Kranjska Sivka